Quảng Ngãi

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Ngãi ngày 21/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cẩm Vân 14:00 - 05:30
Thời gian: 15:30
Quảng Ngãi Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 380.000
Xuân Tùng 14:00 - 05:00
Thời gian: 15:00
Quảng Ngãi VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 270.000
Xuân Tùng 15:00 - 06:00
Thời gian: 15:00
Quảng Ngãi VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 270.000
Xuân Tùng 16:00 - 07:00
Thời gian: 15:00
Quảng Ngãi VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 270.000
Dũng Hùng 10:00 - 04:00
Thời gian: 18:00
Quảng Ngãi Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 350.000