Ninh Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ninh Bình ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Khánh An Limousine 05:00 - 06:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 11:00 - 12:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 17:00 - 18:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 07:00 - 08:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 13:00 - 14:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 19:00 - 20:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Hoà Tiến 16:30 - 23:30
Thời gian: 07:00
Ninh Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Camel Travel 20:10 - 06:00
Thời gian: 09:50
Ninh Bình Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 0
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 22:50
Thời gian: 17:50
Ninh Bình Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 520.000
Sao Việt 02:30 - 12:00
Thời gian: 09:30
Ninh Bình 69 Xuân Viên Giường nằm 46 chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 15:10
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 20:55
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 03:25
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 05:25
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Khánh An Limousine 06:00 - 07:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 12:00 - 13:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 18:00 - 19:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 14:00 - 15:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 20:00 - 21:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Hoà Tiến 18:00 - 01:00
Thời gian: 07:00
Ninh Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 19:20
Thời gian: 14:20
Ninh Bình Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 320.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 22:20
Thời gian: 17:20
Ninh Bình Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 520.000
Sao Việt 02:30 - 10:30
Thời gian: 08:00
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Cúc Mừng 08:45 - 10:45
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 16:30
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 01:00
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Khánh An Limousine 10:00 - 11:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 16:00 - 17:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 06:00 - 07:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 12:00 - 13:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 18:00 - 19:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 21:30
Thời gian: 16:30
Ninh Bình Khâm Đức - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 420.000
Cúc Mừng 23:00 - 00:00
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 20:20
Thời gian: 15:20
Ninh Bình Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 470.000
Sao Việt 09:00 - 18:30
Thời gian: 09:30
Ninh Bình 69 Xuân Viên Giường nằm 46 chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 12:45
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 18:30
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 01:00
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Khánh An Limousine 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 14:00 - 15:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 20:00 - 21:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 10:00 - 11:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 16:00 - 17:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Camel Travel 02:50 - 06:00
Thời gian: 03:10
Ninh Bình Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 15:30
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 20:00
Thời gian: 15:00
Ninh Bình Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 470.000
Việt Tân 09:00 - 06:00
Thời gian: 21:00
Ninh Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 550.000
Cúc Mừng 08:45 - 14:10
Thời gian: 05:25
Ninh Bình Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 19:55
Thời gian: 05:25
Ninh Bình Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 02:25
Thời gian: 05:25
Ninh Bình Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 04:25
Thời gian: 05:25
Ninh Bình Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Khánh An Limousine 09:00 - 10:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 15:00 - 16:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 05:00 - 06:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 11:00 - 12:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 17:00 - 18:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 20:20
Thời gian: 15:20
Ninh Bình Thạch Mỹ - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 420.000
Cúc Mừng 21:00 - 22:00
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 22:50
Thời gian: 17:50
Ninh Bình Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 520.000
Sao Việt 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Cúc Mừng 08:45 - 11:15
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 17:00
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 23:30
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 01:30
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Khánh An Limousine 07:00 - 08:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 13:00 - 14:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 19:00 - 20:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 09:00 - 10:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 15:00 - 16:20
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Rạp Xiếc Trung Ương Limousine 9 chỗ 130.000
Tú Tài Limousine 10:00 - 12:20
Thời gian: 02:20
Ninh Bình Hà Nội Limousine 9 chỗ 150.000
Cúc Mừng 08:45 - 09:45
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Camel Travel 20:30 - 11:00
Thời gian: 14:30
Ninh Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 0
Việt Tân 09:00 - 05:30
Thời gian: 20:30
Ninh Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 550.000
Cúc Mừng 08:45 - 13:15
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 01:30
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 03:30
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0