Ninh Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ninh Bình ngày 22/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 21:30
Thời gian: 16:30
Ninh Bình Khâm Đức - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Sơn Anh 14:50 - 04:40
Thời gian: 13:50
Ninh Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 22:50
Thời gian: 17:50
Ninh Bình Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 520.000
Sao Việt 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Ninh Bình VP Lào Cai Giường nằm 4X chỗ 250.000
Sao Việt 02:30 - 12:00
Thời gian: 09:30
Ninh Bình VP Xuân Viên (SaPa) Giường nằm 4X chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 10:45
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 08:45 - 09:45
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 19:20
Thời gian: 14:20
Ninh Bình Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 320.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 20:20
Thời gian: 15:20
Ninh Bình Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 470.000
Sao Việt 09:00 - 18:30
Thời gian: 09:30
Ninh Bình VP Xuân Viên (SaPa) Giường nằm 4X chỗ 280.000
Sao Việt 02:30 - 10:30
Thời gian: 08:00
Ninh Bình VP Lào Cai Giường nằm 4X chỗ 250.000
Cúc Mừng 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 21:00 - 22:00
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Thiên Trung 07:15 - 09:25
Thời gian: 02:10
Ninh Bình VP Đăk Nông Giường nằm 44 chỗ 650.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 22:20
Thời gian: 17:20
Ninh Bình Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 520.000
Sao Việt 13:00 - 22:30
Thời gian: 09:30
Ninh Bình VP Xuân Viên (SaPa) Giường nằm 4X chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 14:10
Thời gian: 05:25
Ninh Bình Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 14:30 - 17:00
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 130.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 20:20
Thời gian: 15:20
Ninh Bình Thạch Mỹ - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 420.000
Camel Travel 20:10 - 06:00
Thời gian: 09:50
Ninh Bình Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 20:00
Thời gian: 15:00
Ninh Bình Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 470.000
Việt Tân 09:00 - 06:00
Thời gian: 21:00
Ninh Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Sao Việt 18:30 - 04:00
Thời gian: 09:30
Ninh Bình VP Xuân Viên (SaPa) Giường nằm 4X chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 15:10
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Cúc Mừng 14:30 - 16:30
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 14:30 - 15:30
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Camel Travel 20:30 - 11:00
Thời gian: 14:30
Ninh Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 370.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 22:50
Thời gian: 17:50
Ninh Bình Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 520.000
Sao Việt 13:00 - 21:00
Thời gian: 08:00
Ninh Bình VP Lào Cai Giường nằm 4X chỗ 250.000
Cúc Mừng 08:45 - 13:15
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 14:30 - 19:55
Thời gian: 05:25
Ninh Bình Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 23:00 - 00:00
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Thiên Trung 07:15 - 09:25
Thời gian: 02:10
Ninh Bình VP Đăk Nông Limousine giường phòng 22 chỗ 1.050.000
Việt Tân 09:00 - 05:30
Thời gian: 20:30
Ninh Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Sao Việt 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Ninh Bình VP Lào Cai Giường nằm 4X chỗ 250.000
Cúc Mừng 08:45 - 11:15
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 14:30 - 20:55
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000