Ninh Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ninh Bình ngày 25/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoà Tiến 18:00 - 01:00
Thời gian: 07:00
Ninh Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Camel Travel 20:10 - 06:00
Thời gian: 09:50
Ninh Bình Huế Giường nằm 41 chỗ 0
Sao Việt 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 04:30 - 10:30
Thời gian: 06:00
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Cúc Mừng 08:45 - 15:10
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 20:55
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 03:25
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 05:25
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Hoà Tiến 16:30 - 23:30
Thời gian: 07:00
Ninh Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Sao Việt 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Ninh Bình Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 20.000
Sao Việt 09:00 - 16:30
Thời gian: 07:30
Ninh Bình Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 04:30 - 12:00
Thời gian: 07:30
Ninh Bình Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 10:45
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 16:30
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 01:00
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 0
Lí Chỉ 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 65.000
Cúc Mừng 21:00 - 22:00
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Tân 09:00 - 05:30
Thời gian: 20:30
Ninh Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 550.000
Sao Việt 15:30 - 23:00
Thời gian: 07:30
Ninh Bình Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 11:15
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 17:00
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 23:30
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 01:30
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 08:45 - 09:45
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Camel Travel 20:30 - 08:30
Thời gian: 12:00
Ninh Bình Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 0
Sao Việt 11:00 - 18:30
Thời gian: 07:30
Ninh Bình Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 13:15
Thời gian: 04:30
Ninh Bình VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
Ninh Bình VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 01:30
Thời gian: 04:30
Ninh Bình VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 03:30
Thời gian: 04:30
Ninh Bình VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Camel Travel 02:50 - 06:00
Thời gian: 03:10
Ninh Bình Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 00:00
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Sao Việt 09:00 - 15:00
Thời gian: 06:00
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 04:30 - 09:00
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Bảo Hà Giường nằm 46 chỗ 260.000
Cúc Mừng 08:45 - 12:45
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 18:30
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 01:00
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 15:30
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Tân 09:00 - 06:00
Thời gian: 21:00
Ninh Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 570.000
Sao Việt 15:30 - 21:30
Thời gian: 06:00
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Cúc Mừng 08:45 - 14:10
Thời gian: 05:25
Ninh Bình VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 14:30 - 19:55
Thời gian: 05:25
Ninh Bình VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 21:00 - 02:25
Thời gian: 05:25
Ninh Bình VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 23:00 - 04:25
Thời gian: 05:25
Ninh Bình VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0