Ninh Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ninh Bình ngày 22/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đại Lý Hoà Tiến 16:30 - 23:30
Thời gian: 07:00
Ninh Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Cúc Mừng 23:00 - 00:00
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 50.000
Việt Tân 09:30 - 08:00
Thời gian: 22:30
Ninh Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 550.000
Sao Việt 15:30 - 22:45
Thời gian: 07:15
Ninh Bình Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Minh Phúc 20:30 - 11:30
Thời gian: 15:00
Ninh Bình Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 680.000
Cúc Mừng 08:45 - 10:45
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 14:30 - 16:30
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 23:00 - 01:00
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Lí Chỉ 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 65.000
Đại Lý Hoà Tiến 18:00 - 01:00
Thời gian: 07:00
Ninh Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Sao Việt 01:15 - 02:45
Thời gian: 01:30
Ninh Bình Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 20.000
Sao Việt 09:00 - 14:45
Thời gian: 05:45
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 22:00 - 03:45
Thời gian: 05:45
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Ngọc Tín 03:40 - 04:10
Thời gian: 00:30
Ninh Bình Nam Định Giường nằm 41 chỗ 50.000
Cúc Mừng 08:45 - 15:10
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Cúc Mừng 14:30 - 20:55
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Cúc Mừng 21:00 - 03:25
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Cúc Mừng 23:00 - 05:25
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Ngọc Tín 01:05 - 07:45
Thời gian: 06:40
Ninh Bình Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 160.000
Cúc Mừng 14:30 - 15:30
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 50.000
Camel Travel 20:10 - 06:00
Thời gian: 09:50
Ninh Bình Huế Giường nằm 41 chỗ 270.000
Sao Việt 11:00 - 18:15
Thời gian: 07:15
Ninh Bình Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 04:30 - 08:45
Thời gian: 04:15
Ninh Bình Bảo Hà Giường nằm 46 chỗ 260.000
Cúc Mừng 08:45 - 11:15
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 14:30 - 17:00
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 21:00 - 23:30
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 23:00 - 01:30
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 130.000
Ngọc Tín 03:40 - 06:40
Thời gian: 03:00
Ninh Bình Bến xe Cầu Rào Giường nằm 41 chỗ 100.000
Cúc Mừng 08:45 - 09:45
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 50.000
Ngọc Tín 01:05 - 03:05
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 100.000
Sao Việt 11:00 - 16:45
Thời gian: 05:45
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 04:30 - 11:45
Thời gian: 07:15
Ninh Bình Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 14:10
Thời gian: 05:25
Ninh Bình VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 14:30 - 19:55
Thời gian: 05:25
Ninh Bình VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 21:00 - 02:25
Thời gian: 05:25
Ninh Bình VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 23:00 - 04:25
Thời gian: 05:25
Ninh Bình VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Ngọc Tín 01:05 - 05:05
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Sơn Hải Giường nằm 41 chỗ 150.000
Camel Travel 02:50 - 06:00
Thời gian: 03:10
Ninh Bình Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 250.000
Ngọc Tín 03:40 - 04:40
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thái Bình Giường nằm 41 chỗ 70.000
Ngọc Tín 01:05 - 02:35
Thời gian: 01:30
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 50.000
Sao Việt 09:00 - 16:15
Thời gian: 07:15
Ninh Bình Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 22:00 - 05:15
Thời gian: 07:15
Ninh Bình Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Cúc Mừng 08:45 - 13:15
Thời gian: 04:30
Ninh Bình VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
Ninh Bình VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 21:00 - 01:30
Thời gian: 04:30
Ninh Bình VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 23:00 - 03:30
Thời gian: 04:30
Ninh Bình VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Ngọc Tín 01:05 - 06:35
Thời gian: 05:30
Ninh Bình Vinh Giường nằm 41 chỗ 150.000
Ngọc Tín 01:05 - 08:55
Thời gian: 07:50
Ninh Bình Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 190.000
Cúc Mừng 21:00 - 22:00
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 50.000
Camel Travel 20:30 - 08:30
Thời gian: 12:00
Ninh Bình Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 350.000
Sao Việt 15:30 - 21:15
Thời gian: 05:45
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 04:30 - 10:15
Thời gian: 05:45
Ninh Bình Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 250.000
Cúc Mừng 08:45 - 12:45
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 14:30 - 18:30
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 21:00 - 01:00
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Ninh Bình Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 130.000