Nha Trang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Nha Trang ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 02:50 - 07:30
Thời gian: 04:40
Nha Trang Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 190.000
Hoàng Long 02:50 - 06:08
Thời gian: 03:18
Nha Trang Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 03:10 - 00:25
Thời gian: 21:15
Nha Trang Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 03:10 - 05:03
Thời gian: 01:53
Nha Trang Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hà Linh 21:00 - 05:30
Thời gian: 08:30
Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 170.000
Nam Phương 22:00 - 07:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 190.000
Trà Lan Viên 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Nha Trang Công viên 23/9 Giường nằm 42 chỗ 190.000
Hoàng Long 03:10 - 20:25
Thời gian: 17:15
Nha Trang Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 02:50 - 11:30
Thời gian: 08:40
Nha Trang Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 02:50 - 07:33
Thời gian: 04:43
Nha Trang Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 03:10 - 03:05
Thời gian: 23:55
Nha Trang Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 580.000
Phúc Thuận Thảo 05:30 - 07:50
Thời gian: 02:20
Nha Trang Tuy Hoà Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Hà Linh 18:20 - 04:50
Thời gian: 10:30
Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ (2s) 220.000
Nam Phương 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Hoàng Long 05:40 - 10:20
Thời gian: 04:40
Nha Trang Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 190.000
Hoàng Long 03:10 - 04:23
Thời gian: 01:13
Nha Trang Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 03:10 - 07:13
Thời gian: 04:03
Nha Trang Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hoàng Long 02:50 - 01:10
Thời gian: 22:20
Nha Trang Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 530.000
Nam Phương 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hà Linh 20:55 - 05:25
Thời gian: 08:30
Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 200.000
Huỳnh Gia 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoàng Long 02:50 - 13:00
Thời gian: 10:10
Nha Trang Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 05:40 - 14:20
Thời gian: 08:40
Nha Trang Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 03:10 - 07:53
Thời gian: 04:43
Nha Trang Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 640.000
Thùy Dương 19:30 - 07:00
Thời gian: 11:30
Nha Trang Huế Giường nằm 40 chỗ 300.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 19:50
Thời gian: 02:20
Nha Trang Tuy Hoà Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Hoàng Long 02:50 - 14:00
Thời gian: 11:10
Nha Trang Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 330.000
Thùy Dương 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Nha Trang Đà Lạt Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Hoàng Long 05:40 - 11:28
Thời gian: 05:48
Nha Trang Bắc Giang Giường nằm 39 chỗ 690.000
Minh Phúc 04:00 - 11:30
Thời gian: 07:30
Nha Trang Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 220.000
Hoàng Long 05:40 - 08:28
Thời gian: 02:48
Nha Trang Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 05:40 - 10:28
Thời gian: 04:48
Nha Trang Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hoàng Long 03:10 - 01:30
Thời gian: 22:20
Nha Trang Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 520.000
Trà Lan Viên 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Nha Trang Công viên 23/9 Giường nằm 42 chỗ 190.000
Huỳnh Gia 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 200.000
Huỳnh Gia 22:00 - 07:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoàng Long 03:10 - 13:20
Thời gian: 10:10
Nha Trang Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 03:10 - 11:53
Thời gian: 08:43
Nha Trang Vp Cửa Ông Giường nằm 39 chỗ 760.000
Hoàng Long 03:10 - 08:43
Thời gian: 05:33
Nha Trang Bến xe Đồng Quang Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 02:50 - 16:00
Thời gian: 13:10
Nha Trang Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 02:50 - 05:30
Thời gian: 02:40
Nha Trang Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 03:10 - 14:20
Thời gian: 11:10
Nha Trang Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 330.000
Phúc Thuận Thảo 13:15 - 18:15
Thời gian: 05:00
Nha Trang Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 110.000
Hoàng Long 03:10 - 07:08
Thời gian: 03:58
Nha Trang Nam Định Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 03:10 - 02:30
Thời gian: 23:20
Nha Trang Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 03:10 - 09:23
Thời gian: 06:13
Nha Trang Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 05:40 - 03:30
Thời gian: 21:50
Nha Trang Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 520.000
Nam Phương 21:30 - 06:30
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 190.000
Huỳnh Gia 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoàng Long 03:10 - 22:30
Thời gian: 19:20
Nha Trang Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hà Linh 18:20 - 01:50
Thời gian: 07:30
Nha Trang K.sạn Đồng Lợi Giường nằm 46 chỗ (2s) 200.000
Hoàng Long 03:10 - 18:10
Thời gian: 15:00
Nha Trang Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 440.000
Hoàng Long 03:10 - 05:10
Thời gian: 02:00
Nha Trang Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 580.000
Hoàng Long 05:40 - 18:50
Thời gian: 13:10
Nha Trang Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 05:40 - 08:20
Thời gian: 02:40
Nha Trang Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 05:40 - 13:28
Thời gian: 07:48
Nha Trang Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Giường nằm 39 chỗ 720.000
Hoàng Long 03:10 - 07:50
Thời gian: 04:40
Nha Trang Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 190.000
Hoàng Long 03:10 - 06:28
Thời gian: 03:18
Nha Trang Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 05:40 - 04:30
Thời gian: 22:50
Nha Trang Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 05:40 - 08:58
Thời gian: 03:18
Nha Trang Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hà Linh 21:30 - 05:00
Thời gian: 07:30
Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 170.000
Huỳnh Gia 21:00 - 06:10
Thời gian: 09:10
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 200.000
Huỳnh Gia 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoàng Long 05:40 - 00:30
Thời gian: 18:50
Nha Trang Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 03:10 - 11:50
Thời gian: 08:40
Nha Trang Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 250.000
Xuân Thảo 23:35 - 03:52
Thời gian: 04:17
Nha Trang Bến xe Tiền Hải Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Long 05:40 - 07:10
Thời gian: 01:30
Nha Trang Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 580.000
Phúc Thuận Thảo 13:15 - 15:15
Thời gian: 02:00
Nha Trang Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 70.000
Thùy Dương 19:30 - 07:00
Thời gian: 11:30
Nha Trang Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Nam Phương 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Hoàng Long 05:40 - 11:08
Thời gian: 05:28
Nha Trang Bắc Ninh Giường nằm 39 chỗ 690.000
Hoàng Long 02:50 - 06:48
Thời gian: 03:58
Nha Trang Nam Định Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 02:50 - 02:10
Thời gian: 23:20
Nha Trang Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 02:50 - 09:03
Thời gian: 06:13
Nha Trang Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 03:10 - 23:25
Thời gian: 20:15
Nha Trang Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 520.000
Nam Phương 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 190.000
Trà Lan Viên 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Nha Trang Công viên 23/9 Giường nằm 42 chỗ 190.000
Hoàng Long 02:50 - 22:10
Thời gian: 19:20
Nha Trang Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 05:40 - 15:50
Thời gian: 10:10
Nha Trang Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 03:10 - 18:20
Thời gian: 15:10
Nha Trang Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 440.000
Hoàng Long 02:50 - 04:50
Thời gian: 02:00
Nha Trang Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 580.000
Hoàng Long 03:10 - 16:20
Thời gian: 13:10
Nha Trang Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 03:10 - 05:50
Thời gian: 02:40
Nha Trang Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 05:40 - 16:50
Thời gian: 11:10
Nha Trang Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 330.000
iHome Tour 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Nha Trang Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ghế ngồi 16 chỗ 90.000