Nha Trang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Nha Trang ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hà Linh 20:55 - 05:25
Thời gian: 08:30
Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Huỳnh Gia 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 18:20 - 01:50
Thời gian: 07:30
Nha Trang K.sạn Đồng Lợi Giường nằm 46 chỗ (2s) 0
Trà Lan Viên 21:30 - 06:30
Thời gian: 09:00
Nha Trang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 190.000
Hà Linh 19:15 - 10:40
Thời gian: 15:25
Nha Trang Vị Thanh Giường nằm 46 chỗ (2s) 0
Hà Linh 21:30 - 06:30
Thời gian: 09:00
Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Nam Phương 22:00 - 07:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 20:45 - 05:30
Thời gian: 08:45
Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Trà Lan Viên 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Nha Trang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 190.000
Phúc Thuận Thảo 13:15 - 18:15
Thời gian: 05:00
Nha Trang Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 21:00 - 05:30
Thời gian: 08:30
Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Nam Phương 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Trà Lan Viên 22:00 - 08:00
Thời gian: 10:00
Nha Trang Bến xe CV 23/9 Giường nằm 42 chỗ 0
Hà Linh 18:20 - 04:50
Thời gian: 10:30
Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ (2s) 0
Hà Linh 20:15 - 10:30
Thời gian: 14:15
Nha Trang Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 0
Trà Lan Viên 20:30 - 06:30
Thời gian: 10:00
Nha Trang Bến xe CV 23/9 Giường nằm 42 chỗ 0
Nam Phương 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Huỳnh Gia 22:00 - 07:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Phúc Thuận Thảo 13:15 - 15:15
Thời gian: 02:00
Nha Trang Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 0
Nam Phương 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Nha Trang VP Đà Lạt Ghế ngồi 30 chỗ 0
Huỳnh Gia 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Huỳnh Gia 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Phúc Thuận Thảo 05:30 - 07:50
Thời gian: 02:20
Nha Trang Tuy Hoà Ghế ngồi 45 chỗ 0
Trà Lan Viên 22:00 - 07:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 190.000
Hà Linh 20:45 - 08:00
Thời gian: 11:15
Nha Trang Bến Xe Bến Tre Giường nằm 40 chỗ 0
Trà Lan Viên 21:30 - 07:30
Thời gian: 10:00
Nha Trang Bến xe CV 23/9 Giường nằm 42 chỗ 0
Huỳnh Gia 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Huỳnh Gia 21:00 - 06:10
Thời gian: 09:10
Nha Trang VP Phạm Ngũ Lão Giường nằm 40 chỗ 0
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 19:50
Thời gian: 02:20
Nha Trang Tuy Hoà Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hà Linh 19:15 - 09:30
Thời gian: 14:15
Nha Trang Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 0