Ngã tư Diễn Châu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ngã tư Diễn Châu ngày 18/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Nghệ Limousine 17:00 - 22:00
Thời gian: 05:00
Ngã tư Diễn Châu Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 17:00 - 19:30
Thời gian: 02:30
Ngã tư Diễn Châu Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 10:45 - 15:45
Thời gian: 05:00
Ngã tư Diễn Châu Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 10:45 - 13:15
Thời gian: 02:30
Ngã tư Diễn Châu Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 10:45 - 14:15
Thời gian: 03:30
Ngã tư Diễn Châu Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Tâm Anh Hào 22:30 - 04:30
Thời gian: 06:00
Ngã tư Diễn Châu Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 150.000
Sao Nghệ Limousine 13:30 - 15:30
Thời gian: 02:00
Ngã tư Diễn Châu Quảng Xương Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 23:30 - 03:00
Thời gian: 03:30
Ngã tư Diễn Châu Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Ngã tư Diễn Châu Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Ngã tư Diễn Châu Quảng Xương Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Tâm Anh Hào 22:30 - 05:00
Thời gian: 06:30
Ngã tư Diễn Châu Bến xe Gia Lâm Giường nằm 44 chỗ 150.000
Sao Nghệ Limousine 10:45 - 12:45
Thời gian: 02:00
Ngã tư Diễn Châu Quảng Xương Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Ngã tư Diễn Châu Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 13:30 - 18:30
Thời gian: 05:00
Ngã tư Diễn Châu Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Ngã tư Diễn Châu Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 17:00 - 20:30
Thời gian: 03:30
Ngã tư Diễn Châu Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000