Nam Tuy Hoà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Nam Tuy Hoà ngày 22/02/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Thuận Thảo 19:00 - 06:20
Thời gian: 11:20
Nam Tuy Hoà Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phúc Thuận Thảo 18:35 - 05:55
Thời gian: 11:20
Nam Tuy Hoà Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phúc Thuận Thảo 18:45 - 06:05
Thời gian: 11:20
Nam Tuy Hoà Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phúc Thuận Thảo 18:15 - 05:35
Thời gian: 11:20
Nam Tuy Hoà Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 350.000