Nam Tuy Hoà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Nam Tuy Hoà ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 05:20
Thời gian: 11:20
Nam Tuy Hoà Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 01:20
Thời gian: 07:20
Nam Tuy Hoà Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 180.000
Phúc Thuận Thảo 18:35 - 05:55
Thời gian: 11:20
Nam Tuy Hoà Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:45 - 06:05
Thời gian: 11:20
Nam Tuy Hoà Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 21:40
Thời gian: 03:40
Nam Tuy Hoà Cam Ranh Giường nằm 40 chỗ 110.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 20:30
Thời gian: 02:30
Nam Tuy Hoà Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 70.000
Phúc Thuận Thảo 18:15 - 05:35
Thời gian: 11:20
Nam Tuy Hoà Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 22:40
Thời gian: 04:40
Nam Tuy Hoà Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 150.000