Nam Định

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Nam Định ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Lộc Thọ Limousine 09:30 - 10:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 18:30 - 19:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Hoàng Long 07:08 - 09:23
Thời gian: 02:15
Nam Định Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 21:10 - 03:35
Thời gian: 06:25
Nam Định Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 11:10 - 07:35
Thời gian: 20:25
Nam Định Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 11:10 - 13:40
Thời gian: 02:30
Nam Định Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 21:10 - 00:15
Thời gian: 03:05
Nam Định Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 600.000
Việt Tân 08:00 - 06:00
Thời gian: 22:00
Nam Định Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 550.000
Hoàng Long 21:10 - 08:53
Thời gian: 11:43
Nam Định Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 730.000
Hoàng Long 11:10 - 16:40
Thời gian: 05:30
Nam Định Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 180.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 11:30 - 12:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 05:30 - 07:55
Thời gian: 02:25
Nam Định VP 34 Mỹ Đình Limousine 19 chỗ 80.000
Nam Định 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Nam Định Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 30 chỗ 75.000
Hoàng Long 11:10 - 04:32
Thời gian: 17:22
Nam Định Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 21:10 - 17:35
Thời gian: 20:25
Nam Định Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 450.000
Ngọc Tín 00:35 - 03:05
Thời gian: 02:30
Nam Định Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 130.000
Hoàng Long 11:10 - 04:45
Thời gian: 17:35
Nam Định Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Phúc An 20:00 - 02:50
Thời gian: 06:50
Nam Định Sapa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hoàng Long 21:10 - 12:53
Thời gian: 15:43
Nam Định Văn phòng Vũng Tàu Giường nằm 39 chỗ 750.000
Ngọc Tín 00:35 - 05:05
Thời gian: 04:30
Nam Định Bến xe Sơn Hải Giường nằm 41 chỗ 160.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 08:30 - 09:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 17:30 - 18:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Hoàng Long 06:48 - 09:03
Thời gian: 02:15
Nam Định Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 140.000
Ngọc Tín 00:35 - 08:55
Thời gian: 08:20
Nam Định Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hoàng Long 21:10 - 15:45
Thời gian: 18:35
Nam Định Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 420.000
Ngọc Tín 00:35 - 02:35
Thời gian: 02:00
Nam Định Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 80.000
Hoàng Long 11:10 - 14:15
Thời gian: 03:05
Nam Định Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 600.000
Hoàng Long 21:10 - 03:33
Thời gian: 06:23
Nam Định Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 11:10 - 22:53
Thời gian: 11:43
Nam Định Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 730.000
Ngọc Tín 00:35 - 06:35
Thời gian: 06:00
Nam Định Vinh Giường nằm 41 chỗ 160.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 13:30 - 14:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 10:30 - 11:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Hải An Hòa Bình 12:30 - 18:00
Thời gian: 05:30
Nam Định Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế Ngồi 25 chỗ 75.000
Hoàng Long 11:10 - 20:35
Thời gian: 09:25
Nam Định Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hương Chung 07:15 - 11:15
Thời gian: 04:00
Nam Định Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 21:10 - 23:40
Thời gian: 02:30
Nam Định Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 170.000
Hoàng Long 21:10 - 14:45
Thời gian: 17:35
Nam Định Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Quốc Huy (Nam Định) 01:00 - 07:00
Thời gian: 06:00
Nam Định Bến Xe Đức Long - Bảo Lộc Giường nằm 40 chỗ 700.000
Ngọc Tín 00:35 - 01:05
Thời gian: 00:30
Nam Định Ninh Bình Giường nằm 41 chỗ 50.000
Hoàng Long 21:10 - 02:40
Thời gian: 05:30
Nam Định Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 180.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 07:30 - 08:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 16:30 - 17:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Long Giang 05:00 - 06:40
Thời gian: 01:40
Nam Định Hà Nội Vip Limousine 9 chỗ 100.000
Hoàng Long 11:10 - 17:35
Thời gian: 06:25
Nam Định Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 11:10 - 05:45
Thời gian: 18:35
Nam Định Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 420.000
Đại Lý Hoà Tiến 20:00 - 02:40
Thời gian: 06:40
Nam Định Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Hoàng Long 21:10 - 12:35
Thời gian: 15:25
Nam Định Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 11:10 - 17:33
Thời gian: 06:23
Nam Định Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 640.000
Hoàng Long 21:10 - 22:05
Thời gian: 00:55
Nam Định Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 21:10 - 21:55
Thời gian: 00:45
Nam Định Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 21:10 - 05:43
Thời gian: 08:33
Nam Định Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 700.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 06:30 - 07:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 15:30 - 16:30
Thời gian: 01:00
Nam Định Khuất Duy Tiến Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc An 20:00 - 22:15
Thời gian: 02:15
Nam Định Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngọc Tín 00:35 - 07:45
Thời gian: 07:10
Nam Định Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 170.000
Hoàng Long 21:10 - 06:35
Thời gian: 09:25
Nam Định Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:00 - 02:30
Thời gian: 07:30
Nam Định Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Hoàng Long 11:10 - 02:35
Thời gian: 15:25
Nam Định Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 11:10 - 03:47
Thời gian: 16:37
Nam Định Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 11:10 - 12:05
Thời gian: 00:55
Nam Định Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 11:10 - 11:55
Thời gian: 00:45
Nam Định Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 11:10 - 19:43
Thời gian: 08:33
Nam Định Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 700.000