Mường Tè

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Mường Tè ngày 13/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngân Hà 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Mường Tè Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngân Hà 17:00 - 22:00
Thời gian: 05:00
Mường Tè Sapa Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 17:00 - 01:00
Thời gian: 08:00
Mường Tè Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 18:00 - 23:00
Thời gian: 05:00
Mường Tè Sapa Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 17:00 - 05:30
Thời gian: 12:30
Mường Tè Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 430.000
Ngân Hà 17:00 - 23:00
Thời gian: 06:00
Mường Tè Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 18:00 - 02:30
Thời gian: 08:30
Mường Tè Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Mường Tè Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 17:00 - 01:30
Thời gian: 08:30
Mường Tè Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Mường Tè Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
Mường Tè Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 18:00 - 00:00
Thời gian: 06:00
Mường Tè Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000