Mộc Châu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Mộc Châu ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Thuận 23:30 - 05:00
Thời gian: 05:30
Mộc Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 160.000
CoXaMa 21:00 - 01:10
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 0
CoXaMa 11:30 - 15:40
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 16 chỗ 140.000
Tuấn Hiền 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Mộc Châu Bến xe Mỹ Đình Ghế nằm 36 chỗ 130.000
CoXaMa 16:00 - 20:10
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 0
Kết Đoàn 22:30 - 09:30
Thời gian: 11:00
Mộc Châu Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 200.000
CoXaMa 09:45 - 13:55
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Nam 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Mộc Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngọc Thuận 00:30 - 06:00
Thời gian: 05:30
Mộc Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 160.000
CoXaMa 19:00 - 23:10
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 0
CoXaMa 10:00 - 14:10
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 0
Kết Đoàn 22:30 - 04:00
Thời gian: 05:30
Mộc Châu Ba La Giường nằm 40 chỗ 150.000