Mộc Châu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Mộc Châu ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Thuận 00:30 - 06:00
Thời gian: 05:30
Mộc Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 160.000
CoXaMa 19:00 - 23:10
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hải Vân 00:20 - 06:55
Thời gian: 06:35
Mộc Châu Nà Tấu Giường nằm 44 chỗ 230.000
CoXaMa 16:00 - 20:10
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
Kết Đoàn 22:30 - 09:30
Thời gian: 11:00
Mộc Châu Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 200.000
CoXaMa 10:00 - 14:10
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
Kết Đoàn 22:30 - 04:00
Thời gian: 05:30
Mộc Châu Ba La Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngọc Thuận 23:30 - 05:00
Thời gian: 05:30
Mộc Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 160.000
Tuấn Hiền 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Mộc Châu Bến xe Mỹ Đình Ghế nằm 36 chỗ 130.000
Hải Vân 00:20 - 06:30
Thời gian: 06:10
Mộc Châu Mường Ảng Giường nằm 44 chỗ 210.000
CoXaMa 18:30 - 22:40
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
Hải Vân 00:20 - 07:50
Thời gian: 07:30
Mộc Châu Bản Phủ Giường nằm 44 chỗ 230.000
CoXaMa 09:45 - 13:55
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 16 chỗ 150.000
Hải Nam 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Mộc Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hải Vân 00:20 - 05:40
Thời gian: 05:20
Mộc Châu Bến Xe khách huyện Tuần Giáo Giường nằm 44 chỗ 180.000