Mộc Châu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Mộc Châu ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kết Đoàn 22:30 - 09:30
Thời gian: 11:00
Mộc Châu Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 200.000
CoXaMa 09:45 - 13:55
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 16 chỗ 150.000
CoXaMa 21:00 - 01:10
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
CoXaMa 11:30 - 15:40
Thời gian: 04:10
Mộc Châu Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 16 chỗ 150.000