Mạo Khê

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Mạo Khê ngày 24/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cường Lan 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đức Phúc 06:25 - 09:20
Thời gian: 02:55
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 47 chỗ 60.000
Đức Phúc 07:50 - 10:45
Thời gian: 02:55
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 47 chỗ 60.000
Đức Phúc 06:25 - 07:15
Thời gian: 00:50
Mạo Khê Bến xe phía Đông Sao Đỏ Ghế ngả 47 chỗ 10.000
Đức Phúc 06:25 - 07:35
Thời gian: 01:10
Mạo Khê Phả Lại Ghế ngả 47 chỗ 10.000
Đức Phúc 07:50 - 08:40
Thời gian: 00:50
Mạo Khê Bến xe phía Đông Sao Đỏ Ghế ngả 47 chỗ 10.000
Đức Phúc 07:50 - 09:00
Thời gian: 01:10
Mạo Khê Phả Lại Ghế ngả 47 chỗ 10.000
Đức Phúc 06:25 - 08:05
Thời gian: 01:40
Mạo Khê Quế Võ Ghế ngả 47 chỗ 20.000
Đức Phúc 07:50 - 09:30
Thời gian: 01:40
Mạo Khê Quế Võ Ghế ngả 47 chỗ 20.000