Mạo Khê

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Mạo Khê ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đức Phúc 06:25 - 09:20
Thời gian: 02:55
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 47 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 14:45 - 15:25
Thời gian: 00:40
Mạo Khê Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Đức Phúc 06:25 - 08:05
Thời gian: 01:40
Mạo Khê Quế Võ Ghế ngả 47 chỗ 20.000
Phúc Xuyên 08:45 - 11:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:15 - 14:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:45 - 17:15
Thời gian: 02:30
Mạo Khê Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 19:45 - 22:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 06:45 - 07:25
Thời gian: 00:40
Mạo Khê Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Đức Phúc 07:50 - 08:40
Thời gian: 00:50
Mạo Khê Bến xe phía Đông Sao Đỏ Ghế ngả 47 chỗ 10.000
Phúc Xuyên 14:45 - 16:30
Thời gian: 01:45
Mạo Khê Bắc Ninh VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 06:45 - 09:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 09:45 - 12:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:15 - 15:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:15 - 18:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Đức Phúc 06:25 - 07:15
Thời gian: 00:50
Mạo Khê Bến xe phía Đông Sao Đỏ Ghế ngả 47 chỗ 10.000
Phúc Xuyên 06:45 - 08:30
Thời gian: 01:45
Mạo Khê Bắc Ninh VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 07:45 - 10:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:45 - 13:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:15 - 16:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:15 - 19:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 06:45 - 07:40
Thời gian: 00:55
Mạo Khê Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Đức Phúc 07:50 - 09:00
Thời gian: 01:10
Mạo Khê Phả Lại Ghế ngả 47 chỗ 10.000
Phúc Xuyên 14:45 - 16:10
Thời gian: 01:25
Mạo Khê Quế Võ VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:15 - 12:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:45 - 16:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:45 - 19:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Đức Phúc 06:25 - 07:35
Thời gian: 01:10
Mạo Khê Phả Lại Ghế ngả 47 chỗ 10.000
Phúc Xuyên 06:45 - 08:10
Thời gian: 01:25
Mạo Khê Quế Võ VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 08:15 - 10:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:15 - 13:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:45 - 17:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:45 - 20:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Đức Phúc 07:50 - 10:45
Thời gian: 02:55
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình Ghế ngả 47 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 14:45 - 15:40
Thời gian: 00:55
Mạo Khê Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Đức Phúc 07:50 - 09:30
Thời gian: 01:40
Mạo Khê Quế Võ Ghế ngả 47 chỗ 20.000
Phúc Xuyên 09:15 - 11:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:45 - 18:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Cường Lan 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000