Mạo Khê

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Mạo Khê ngày 27/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 06:15 - 08:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 09:15 - 11:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:45 - 18:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Cường Lan 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 06:45 - 09:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 09:45 - 12:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:15 - 15:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:15 - 18:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 07:40 - 08:45
Thời gian: 01:05
Mạo Khê Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:15 - 12:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:45 - 16:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:45 - 19:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 07:40 - 08:20
Thời gian: 00:40
Mạo Khê Sao Đỏ sau 99 TQ Ghế ngồi 45 chỗ 40.000
Phúc Xuyên 07:45 - 10:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:45 - 13:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:15 - 16:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:15 - 19:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 07:40 - 08:30
Thời gian: 00:50
Mạo Khê Sao Đỏ tại 99 TQ Ghế ngồi 45 chỗ 40.000
Phúc Xuyên 08:45 - 11:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:15 - 14:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:15 - 17:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 07:40 - 10:20
Thời gian: 02:40
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
KumHo Việt Thanh 07:40 - 09:20
Thời gian: 01:40
Mạo Khê Trước chốt Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 08:15 - 10:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:45 - 14:10
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:45 - 17:15
Thời gian: 02:30
Mạo Khê Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 19:15 - 21:40
Thời gian: 02:25
Mạo Khê Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 07:40 - 09:10
Thời gian: 01:30
Mạo Khê Sau chốt Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 60.000