Lệ Thủy

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Lệ Thủy ngày 26/05/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lâm Huê 22:25 - 03:10
Thời gian: 04:45
Lệ Thủy Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 130.000
Vinh Thanh 21:45 - 02:15
Thời gian: 04:30
Lệ Thủy Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 130.000
Vinh Thanh 12:30 - 17:00
Thời gian: 04:30
Lệ Thủy Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 130.000
Vinh Thanh 08:30 - 13:00
Thời gian: 04:30
Lệ Thủy Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 130.000