Lâm Hà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Lâm Hà ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Điền Linh 20:00 - 20:00
Thời gian: 00:00
Lâm Hà Hà Nội Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 20:00 - 12:05
Thời gian: 16:05
Lâm Hà Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 04:15 - 06:50
Thời gian: 02:35
Lâm Hà Thái Nguyên Giường nằm 44 chỗ 700.000
Điền Linh 04:15 - 16:55
Thời gian: 12:40
Lâm Hà Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 350.000
Điền Linh 04:15 - 10:40
Thời gian: 06:25
Lâm Hà Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Điền Linh 20:00 - 01:30
Thời gian: 05:30
Lâm Hà Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 850.000
Điền Linh 20:00 - 21:00
Thời gian: 01:00
Lâm Hà Bắc Ninh Giường nằm 44 chỗ 700.000
Điền Linh 20:00 - 20:30
Thời gian: 00:30
Lâm Hà Tuy Lai Giường nằm 44 chỗ 500.000
Điền Linh 04:15 - 20:55
Thời gian: 16:40
Lâm Hà Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 20:00 - 10:35
Thời gian: 14:35
Lâm Hà Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 20:00 - 01:15
Thời gian: 05:15
Lâm Hà Phú Yên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 18:25 - 01:55
Thời gian: 07:30
Lâm Hà Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 220.000
Điền Linh 20:00 - 23:20
Thời gian: 03:20
Lâm Hà Lạng Sơn Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 04:15 - 05:50
Thời gian: 01:35
Lâm Hà Bắc Ninh Giường nằm 44 chỗ 700.000
Điền Linh 20:00 - 15:30
Thời gian: 19:30
Lâm Hà Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 20:00 - 19:20
Thời gian: 23:20
Lâm Hà Đồng Văn Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 04:15 - 15:00
Thời gian: 10:45
Lâm Hà Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 350.000
Điền Linh 04:15 - 02:30
Thời gian: 22:15
Lâm Hà Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 500.000
Điền Linh 20:00 - 08:00
Thời gian: 12:00
Lâm Hà Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 350.000
Thành Công (Lâm Đồng) 06:25 - 14:55
Thời gian: 08:30
Lâm Hà Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 270.000
Điền Linh 04:15 - 11:35
Thời gian: 07:20
Lâm Hà Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 800.000
Điền Linh 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Lâm Hà Bình Định Giường nằm 44 chỗ 250.000
Điền Linh 04:15 - 05:20
Thời gian: 01:05
Lâm Hà Hà Nội Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 04:15 - 23:25
Thời gian: 19:10
Lâm Hà Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 20:00 - 05:40
Thời gian: 09:40
Lâm Hà Quảng Ngãi Giường nằm 44 chỗ 300.000
Điền Linh 04:15 - 18:15
Thời gian: 14:00
Lâm Hà Huế Giường nằm 44 chỗ 400.000
Thành Công (Lâm Đồng) 18:25 - 22:25
Thời gian: 04:00
Lâm Hà Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 41 chỗ 150.000
Điền Linh 04:15 - 11:50
Thời gian: 07:35
Lâm Hà Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 280.000
Điền Linh 20:00 - 21:20
Thời gian: 01:20
Lâm Hà Bắc Giang Giường nằm 44 chỗ 700.000
Điền Linh 20:00 - 18:40
Thời gian: 22:40
Lâm Hà Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 04:15 - 04:00
Thời gian: 23:45
Lâm Hà Tuy Lai Giường nằm 44 chỗ 500.000
Điền Linh 20:00 - 14:35
Thời gian: 18:35
Lâm Hà Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 04:15 - 19:25
Thời gian: 15:10
Lâm Hà Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 20:00 - 09:25
Thời gian: 13:25
Lâm Hà Huế Giường nằm 44 chỗ 400.000
Điền Linh 04:15 - 07:55
Thời gian: 03:40
Lâm Hà Đắk Lắk Giường nằm 44 chỗ 150.000
Điền Linh 04:15 - 09:25
Thời gian: 05:10
Lâm Hà Lạng Sơn Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 04:15 - 08:05
Thời gian: 03:50
Lâm Hà Bắc Kạn Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 04:15 - 00:20
Thời gian: 20:05
Lâm Hà Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 20:00 - 19:10
Thời gian: 23:10
Lâm Hà Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 20:00 - 06:50
Thời gian: 10:50
Lâm Hà Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 350.000
Điền Linh 20:00 - 17:40
Thời gian: 21:40
Lâm Hà Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 500.000
Thành Công (Lâm Đồng) 08:25 - 12:25
Thời gian: 04:00
Lâm Hà Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thành Công (Lâm Đồng) 18:25 - 03:55
Thời gian: 09:30
Lâm Hà Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Giường nằm 41 chỗ 330.000
Điền Linh 04:15 - 06:10
Thời gian: 01:55
Lâm Hà Bắc Giang Giường nằm 44 chỗ 700.000
Điền Linh 04:15 - 03:30
Thời gian: 23:15
Lâm Hà Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 550.000