Km 38

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Km 38 ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kim Anh 17:00 - 01:30
Thời gian: 08:30
Km 38 Quảng Ngãi Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 17:00 - 04:30
Thời gian: 11:30
Km 38 Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 240.000
Loan Sáng 06:30 - 16:35
Thời gian: 10:05
Km 38 Cổng Chào Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 240.000
Loan Sáng 06:30 - 16:55
Thời gian: 10:25
Km 38 Bến xe Miền Đông Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 17:00 - 03:00
Thời gian: 10:00
Km 38 Tam Kỳ Giường nằm 44 chỗ 240.000