Hữu Nghị Quan

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hữu Nghị Quan ngày 24/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đại Huyền 06:00 - 09:50
Thời gian: 03:50
Hữu Nghị Quan Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Diệp Thủy 10:20 - 14:20
Thời gian: 04:00
Hữu Nghị Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Tiệp Mai 12:30 - 17:00
Thời gian: 04:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Là Thiềm 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Hữu Nghị Quan Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Mẫn Mến 12:00 - 15:30
Thời gian: 03:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Hải Thắng 05:45 - 10:05
Thời gian: 04:20
Hữu Nghị Quan Khánh Thành Ghế ngồi 28 chỗ 120.000