Hữu Nghị Quan

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hữu Nghị Quan ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ninh Quỳnh 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 14:00 - 16:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 20:00 - 22:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Đức Dũng 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Hữu Nghị Quan Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Hải Thắng 05:45 - 10:05
Thời gian: 04:20
Hữu Nghị Quan Khánh Thành Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Ninh Quỳnh 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 04:00 - 06:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 13:00 - 15:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 19:00 - 21:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 11:00 - 13:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 17:00 - 19:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 04:30 - 06:30
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Tiệp Mai 12:30 - 17:00
Thời gian: 04:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Ninh Quỳnh 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 15:00 - 17:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 13:00 - 15:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 19:00 - 21:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Đại Huyền 05:00 - 08:50
Thời gian: 03:50
Hữu Nghị Quan Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Mẫn Mến 12:00 - 15:30
Thời gian: 03:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Ninh Quỳnh 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 12:00 - 14:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 18:00 - 20:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 04:30 - 07:00
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Là Thiềm 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Hữu Nghị Quan Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Ninh Quỳnh 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 09:00 - 11:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 15:00 - 17:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 08:30 - 10:30
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Hoa Thêm 07:30 - 11:00
Thời gian: 03:30
Hữu Nghị Quan Hà Nội Ghế ngồi 30 chỗ 130.000
Ninh Quỳnh 08:00 - 10:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 12:00 - 14:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Hữu Nghị Quan Vp Hà Nội Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 10:00 - 12:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 16:00 - 18:30
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 08:30 - 11:00
Thời gian: 02:30
Hữu Nghị Quan Bến xe Nước Ngầm Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Diệp Thủy 10:20 - 14:20
Thời gian: 04:00
Hữu Nghị Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 120.000