Hưng Yên

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hưng Yên ngày 20/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xuân Quỳnh 03:10 - 04:10
Thời gian: 01:00
Hưng Yên Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Xuân Quỳnh 12:20 - 13:20
Thời gian: 01:00
Hưng Yên Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Duy Long 08:40 - 19:00
Thời gian: 10:20
Hưng Yên Bến xe Sa Pa Giường nằm 41 chỗ 270.000
Xuân Quỳnh 06:30 - 07:30
Thời gian: 01:00
Hưng Yên Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Duy Long 08:40 - 15:40
Thời gian: 07:00
Hưng Yên Mậu A 190 Giường nằm 41 chỗ 160.000
Duy Long 08:40 - 17:50
Thời gian: 09:10
Hưng Yên Phố Lu 225 Giường nằm 41 chỗ 200.000
Xuân Quỳnh 11:00 - 12:00
Thời gian: 01:00
Hưng Yên Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Duy Long 08:40 - 17:00
Thời gian: 08:20
Hưng Yên Bảo Hà 200 Giường nằm 41 chỗ 180.000
Xuân Quỳnh 05:00 - 06:00
Thời gian: 01:00
Hưng Yên Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Duy Long 08:40 - 14:40
Thời gian: 06:00
Hưng Yên Yên Bái 150 Giường nằm 41 chỗ 140.000
Duy Long 08:40 - 18:30
Thời gian: 09:50
Hưng Yên Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 41 chỗ 230.000
Xuân Quỳnh 08:00 - 09:00
Thời gian: 01:00
Hưng Yên Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Duy Long 08:40 - 11:10
Thời gian: 02:30
Hưng Yên Việt Trì Giường nằm 41 chỗ 110.000
Duy Long 08:40 - 18:00
Thời gian: 09:20
Hưng Yên Xuân Giao Giường nằm 41 chỗ 200.000
Xuân Quỳnh 09:30 - 10:30
Thời gian: 01:00
Hưng Yên Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Duy Long 08:40 - 11:40
Thời gian: 03:00
Hưng Yên Phú Thọ 110 Giường nằm 41 chỗ 120.000