Huế

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Huế ngày 13/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Huế Vp Hà Nội Giường nằm 39 chỗ 199.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Huế Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
Thiên Trung 19:45 - 09:25
Thời gian: 13:40
Huế VP Đăk Nông Giường nằm 44 chỗ 400.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:15 - 17:15
Thời gian: 04:00
Huế Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000