Huế

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Huế ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hương Ty 07:00 - 02:30
Thời gian: 19:30
Huế Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 420.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:15 - 15:15
Thời gian: 02:00
Huế Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 119.000
Thùy Dương 19:30 - 11:00
Thời gian: 15:30
Huế Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 17:45 - 11:45
Thời gian: 18:00
Huế Bến xe Đức Trọng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Hương Ty 05:00 - 00:00
Thời gian: 19:00
Huế Bình Dương Giường nằm 43 chỗ 420.000
Camel Travel 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Huế Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 250.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:15 - 17:15
Thời gian: 04:00
Huế Hội An Giường nằm 39 chỗ 119.000
Hương Ty 05:00 - 23:40
Thời gian: 18:40
Huế Đồng Nai Giường nằm 43 chỗ 420.000
Quốc Khánh 13:13 - 16:02
Thời gian: 02:49
Huế VP Đà Lạt Giường nằm 45 chỗ 220.000
Hương Ty 07:00 - 22:30
Thời gian: 15:30
Huế Bình Thuận Giường nằm 43 chỗ 320.000
Camel Travel 16:40 - 05:30
Thời gian: 12:50
Huế Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 350.000
Quốc Khánh 02:50 - 04:33
Thời gian: 01:43
Huế Bến xe Đông Hà Giường nằm 45 chỗ 220.000
Hương Ty 05:00 - 17:05
Thời gian: 12:05
Huế Khánh Hòa Giường nằm 43 chỗ 280.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 17:45 - 12:30
Thời gian: 18:45
Huế Bến Xe Di Linh Giường nằm 46 chỗ 350.000
Hương Ty 05:00 - 18:10
Thời gian: 13:10
Huế Ninh Thuận Giường nằm 43 chỗ 300.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 17:30 - 07:30
Thời gian: 14:00
Huế Vp Hà Nội Giường nằm 39 chỗ 249.000
Đại Lý Hoà Tiến 06:30 - 00:30
Thời gian: 18:00
Huế Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 500.000
Hương Ty 07:00 - 01:40
Thời gian: 18:40
Huế Đồng Nai Giường nằm 43 chỗ 420.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 17:45 - 13:15
Thời gian: 19:30
Huế VP Bảo Lộc Giường nằm 46 chỗ 350.000
Minh Phúc 14:40 - 11:30
Thời gian: 20:50
Huế Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 450.000
Hương Ty 05:00 - 00:30
Thời gian: 19:30
Huế Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 420.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Huế Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 119.000
Hương Ty 07:00 - 19:05
Thời gian: 12:05
Huế Khánh Hòa Giường nằm 43 chỗ 280.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 17:45 - 10:45
Thời gian: 17:00
Huế VP Đà Lạt Giường nằm 46 chỗ 350.000
Hương Ty 07:00 - 20:10
Thời gian: 13:10
Huế Ninh Thuận Giường nằm 43 chỗ 300.000
Camel Travel 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Huế Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 250.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Huế Hội An Giường nằm 39 chỗ 119.000
Camel Travel 06:20 - 08:30
Thời gian: 02:10
Huế Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 350.000
Việt Tân 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Huế Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hương Ty 05:00 - 20:30
Thời gian: 15:30
Huế Bình Thuận Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 07:00 - 02:00
Thời gian: 19:00
Huế Bình Dương Giường nằm 43 chỗ 420.000