Hội An

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hội An ngày 21/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trekking 13:00 - 02:00
Thời gian: 13:00
Hội An Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 380.000
Huetourist 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Hội An Văn phòng Huế Ghế ngồi 29 chỗ 220.000
Huetourist 14:30 - 18:00
Thời gian: 03:30
Hội An Văn phòng Huế Ghế ngồi 28 chỗ 180.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Hội An Huế Giường nằm 39 chỗ 119.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:45 - 17:45
Thời gian: 04:00
Hội An Huế Giường nằm 39 chỗ 119.000
HAV Limousine 07:00 - 09:45
Thời gian: 02:45
Hội An Vp Huế Limousine 9 chỗ VIP 290.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 08:30 - 09:30
Thời gian: 01:00
Hội An Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 99.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:45 - 14:45
Thời gian: 01:00
Hội An Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 99.000
HAV Limousine 07:00 - 07:45
Thời gian: 00:45
Hội An VP Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Liên Hưng 16:50 - 03:10
Thời gian: 10:20
Hội An Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 16:50 - 02:20
Thời gian: 09:30
Hội An Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 16:50 - 01:50
Thời gian: 09:00
Hội An Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 200.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 18:15 - 06:15
Thời gian: 12:00
Hội An Vp Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 249.000
Liên Hưng 08:15 - 05:00
Thời gian: 20:45
Hội An Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 08:15 - 05:30
Thời gian: 21:15
Hội An Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 08:15 - 06:00
Thời gian: 21:45
Hội An Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 08:15 - 07:00
Thời gian: 22:45
Hội An Cam Ranh ,VP Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 08:15 - 09:40
Thời gian: 01:25
Hội An Văn phòng Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 240.000