Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Vũ 10:45 - 17:15
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 245.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 10:10
Thời gian: 11:40
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 250.000
Dũng Anh 17:30 - 01:30
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 180.000
Mận Vũ 12:45 - 19:15
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 245.000
Bảo Yến (Huế) 09:00 - 15:00
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hùng Hiền 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Mận Vũ 07:45 - 14:15
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 245.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 12:40
Thời gian: 14:10
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 300.000
Dũng Anh 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 180.000
Thuận Hiền 21:15 - 03:15
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Vp Hà Nội Giường nằm 40 chỗ WC 210.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 08:20
Thời gian: 09:50
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 250.000
Dũng Anh 17:30 - 23:30
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Thuận Hiền 21:15 - 02:45
Thời gian: 05:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) 46 Kim Đồng Giường nằm 40 chỗ WC 210.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 09:10
Thời gian: 10:40
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 250.000
Việt Sơn Anh 20:40 - 04:40
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:45 - 04:15
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 245.000
Dũng Anh 19:30 - 01:30
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Dũng Anh 17:30 - 15:30
Thời gian: 22:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Khách Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 450.000