Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 22/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Sơn Anh 20:40 - 04:40
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 23:10 - 02:40
Thời gian: 03:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 400.000
Hùng Hiền 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Dũng Anh 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 180.000
Dũng Anh 17:30 - 01:30
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 180.000
Dũng Anh 17:30 - 23:30
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Mận Vũ 23:10 - 00:10
Thời gian: 01:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 46 chỗ 400.000
Dũng Anh 19:30 - 01:30
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Dũng Anh 17:30 - 15:30
Thời gian: 22:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Khách Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 450.000