Hà Tĩnh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hưng Long 22:30 - 05:15
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Hưng Long 23:15 - 06:00
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Camel Travel 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 0
Camel Travel 01:20 - 08:30
Thời gian: 07:10
Hà Tĩnh Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 0
Hưng Long 22:45 - 05:00
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Hà Tĩnh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Trung Nam ( Hà Tĩnh ) 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 0
Phước Hòa 06:30 - 04:30
Thời gian: 22:00
Hà Tĩnh Bến xe Biên Hòa Giường nằm 40 chỗ 0
Hưng Long 22:45 - 05:30
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Hà Sơn 13:30 - 20:36
Thời gian: 07:06
Hà Tĩnh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Phước Hòa 06:30 - 05:15
Thời gian: 22:45
Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Sơn 13:30 - 01:06
Thời gian: 11:36
Hà Tĩnh Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hưng Long 23:00 - 05:45
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Camel Travel 21:40 - 05:30
Thời gian: 07:50
Hà Tĩnh Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 0
Hà Sơn 13:30 - 23:11
Thời gian: 09:41
Hà Tĩnh Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Thiện Hiền 06:55 - 04:45
Thời gian: 21:50
Hà Tĩnh Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 500.000
Hưng Long 23:00 - 05:15
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Gia Anh 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Sơn 13:30 - 17:29
Thời gian: 03:59
Hà Tĩnh Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hà Sơn 13:30 - 23:51
Thời gian: 10:21
Hà Tĩnh Bảo Hà Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hưng Long 22:30 - 04:45
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Hưng Long 23:15 - 05:30
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Hưng Long 22:30 - 04:30
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 38 chỗ 0
Hà Sơn 13:30 - 22:46
Thời gian: 09:16
Hà Tĩnh Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0