Hà Tĩnh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hưng Long 22:45 - 05:30
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Gia Anh 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Camel Travel 01:50 - 11:00
Thời gian: 09:10
Hà Tĩnh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 0
Phước Hòa 06:30 - 04:30
Thời gian: 22:00
Hà Tĩnh Bến xe Biên Hoà Giường nằm 40 chỗ 680.000
Hưng Long 22:30 - 05:15
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Hưng Long 23:15 - 06:00
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
HTX Trung Nam ( Hà Tĩnh ) 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 550.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:50
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hưng Long 23:00 - 05:15
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Camel Travel 21:40 - 05:30
Thời gian: 07:50
Hà Tĩnh Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 0
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 20:00
Thời gian: 09:40
Hà Tĩnh Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Tân 15:00 - 06:00
Thời gian: 15:00
Hà Tĩnh Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 450.000
Hưng Long 22:45 - 05:00
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Hà Tĩnh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phước Hòa 06:30 - 05:15
Thời gian: 22:45
Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:20
Thời gian: 12:00
Hà Tĩnh Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hưng Long 22:30 - 04:45
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Hưng Long 23:15 - 05:30
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 0
Camel Travel 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 0
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 20:20
Thời gian: 10:00
Hà Tĩnh Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 420.000
Hưng Long 23:00 - 05:45
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 0
Hưng Long 22:30 - 04:30
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 38 chỗ 0
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:50
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 470.000