Hà Tĩnh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hưng Long 22:30 - 05:15
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 200.000
Hưng Long 23:15 - 06:00
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 200.000
Camel Travel 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 250.000
Hà Sơn 13:30 - 17:29
Thời gian: 03:59
Hà Tĩnh Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 150.000
Camel Travel 01:20 - 08:30
Thời gian: 07:10
Hà Tĩnh Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 350.000
Hà Sơn 13:30 - 23:51
Thời gian: 10:21
Hà Tĩnh Bảo Hà Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 380.000
Ngọc Tín 18:50 - 20:00
Thời gian: 01:10
Hà Tĩnh Vinh Giường nằm 41 chỗ 50.000
Hưng Long 23:00 - 05:45
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 200.000
Camel Travel 21:40 - 05:30
Thời gian: 07:50
Hà Tĩnh Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 350.000
Mai Linh 04:50 - 13:50
Thời gian: 09:00
Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 640.000
Hà Sơn 13:30 - 23:11
Thời gian: 09:41
Hà Tĩnh Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 350.000
Việt Tân 15:00 - 06:00
Thời gian: 15:00
Hà Tĩnh Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 450.000
Ngọc Tín 18:50 - 03:40
Thời gian: 08:50
Hà Tĩnh Ninh Bình Giường nằm 41 chỗ 160.000
Hưng Long 22:30 - 04:45
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 200.000
Hưng Long 23:15 - 05:30
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 200.000
Hưng Long 22:30 - 04:30
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 38 chỗ 200.000
Ngọc Tín 18:50 - 04:40
Thời gian: 09:50
Hà Tĩnh Thái Bình Giường nằm 41 chỗ 180.000
Hà Sơn 13:30 - 22:46
Thời gian: 09:16
Hà Tĩnh Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 320.000
Hà Sơn 13:30 - 01:06
Thời gian: 11:36
Hà Tĩnh Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 450.000
Nam Cường 01:00 - 02:00
Thời gian: 01:00
Hà Tĩnh Vinh Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hưng Long 22:45 - 05:00
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 200.000
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Hà Tĩnh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngọc Tín 18:50 - 06:40
Thời gian: 11:50
Hà Tĩnh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 41 chỗ 200.000
Ngọc Tín 18:50 - 02:10
Thời gian: 07:20
Hà Tĩnh Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 150.000
Nam Cường 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Hà Tĩnh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Phúc 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Hà Tĩnh Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 600.000
Ngọc Tín 18:50 - 23:00
Thời gian: 04:10
Hà Tĩnh Bến xe Sơn Hải Giường nằm 41 chỗ 80.000
Hưng Long 22:45 - 05:30
Thời gian: 06:45
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội (PH) Giường nằm 38 chỗ 200.000
Hà Sơn 13:30 - 20:36
Thời gian: 07:06
Hà Tĩnh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 200.000
HTX Trung Nam ( Hà Tĩnh ) 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 600.000
Ngọc Tín 18:50 - 01:00
Thời gian: 06:10
Hà Tĩnh Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 130.000
Phước Hòa 06:30 - 04:30
Thời gian: 22:00
Hà Tĩnh Bến xe Biên Hòa Giường nằm 40 chỗ 680.000
Xuân Thảo 15:32 - 17:02
Thời gian: 01:30
Hà Tĩnh Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 650.000
Ngọc Tín 18:50 - 21:30
Thời gian: 02:40
Hà Tĩnh Bến xe Diễn Châu Giường nằm 41 chỗ 70.000
Hưng Long 23:00 - 05:15
Thời gian: 06:15
Hà Tĩnh Vp.Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 200.000
Gia Anh 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phước Hòa 06:30 - 05:15
Thời gian: 22:45
Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Camel Travel 01:00 - 06:00
Thời gian: 05:00
Hà Tĩnh Huế Giường nằm 41 chỗ 270.000
Thuận Tiến 13:00 - 03:00
Thời gian: 14:00
Hà Tĩnh Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 450.000
Ngọc Tín 18:50 - 04:10
Thời gian: 09:20
Hà Tĩnh Nam Định Giường nằm 41 chỗ 170.000