Hà Tĩnh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh ngày 22/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
HTX Trung Nam ( Hà Tĩnh ) 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 550.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 20:00
Thời gian: 09:40
Hà Tĩnh Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 420.000
Thiên Trung 13:15 - 09:25
Thời gian: 20:10
Hà Tĩnh VP Đăk Nông Limousine giường phòng 22 chỗ 900.000
Việt Tân 15:00 - 06:00
Thời gian: 15:00
Hà Tĩnh Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 480.000
Phước Hòa 06:30 - 04:30
Thời gian: 22:00
Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 680.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:50
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 470.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 20:20
Thời gian: 10:00
Hà Tĩnh Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 420.000
Vạn Lục Tùng 22:05 - 05:25
Thời gian: 07:20
Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:50
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 470.000
Thiên Trung 13:15 - 09:25
Thời gian: 20:10
Hà Tĩnh VP Đăk Nông Giường nằm 44 chỗ 550.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:20
Thời gian: 12:00
Hà Tĩnh Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 470.000