Hà Tĩnh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thiên Trung 13:15 - 09:25
Thời gian: 20:10
Hà Tĩnh VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 550.000
Việt Hưng 12:30 - 07:30
Thời gian: 19:00
Hà Tĩnh Bến Xe Tam Hiệp - Đồng Nai Giường nằm 44 chỗ 600.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:50
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 470.000
Việt Hưng 12:30 - 08:30
Thời gian: 20:00
Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 20:00
Thời gian: 09:40
Hà Tĩnh Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Hưng 12:30 - 05:30
Thời gian: 17:00
Hà Tĩnh Bến Xe Đức Long - Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 550.000
HTX Trung Nam ( Hà Tĩnh ) 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 550.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:50
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 470.000
Vạn Lục Tùng 22:05 - 05:25
Thời gian: 07:20
Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:20
Thời gian: 12:00
Hà Tĩnh Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 470.000
Phước Hòa 06:30 - 04:30
Thời gian: 22:00
Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 680.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 20:20
Thời gian: 10:00
Hà Tĩnh Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 420.000