Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Nội ngày 22/03/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hà Thành Limousine 04:00 - 08:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Vân Đồn Limousine 9 chỗ 160.000
Đức Thịnh - Thái Bình 08:00 - 10:30
Thời gian: 02:30
Hà Nội Bến xe Tiền Hải Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Việt Anh 21:30 - 02:30
Thời gian: 05:00
Hà Nội Sapa Giường nằm 40 chỗ 140.000
Phúc An 21:55 - 04:15
Thời gian: 06:20
Hà Nội Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 250.000
Long Giang 05:00 - 06:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Nam Định Vip Limousine 9 chỗ 100.000
Khánh An Limousine 10:00 - 11:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 16:00 - 17:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 05:00 - 06:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 06:00 - 08:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 08:00 - 09:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 09:00 - 11:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 11:00 - 12:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 12:00 - 14:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 14:00 - 15:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Trekking 06:00 - 19:00
Thời gian: 13:00
Hà Nội Hội An Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hà Thành Limousine 04:00 - 07:30
Thời gian: 03:30
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 160.000
Hải Hựu 06:50 - 11:05
Thời gian: 04:15
Hà Nội Bến Xe Khách Lục Yên Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Việt Anh 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Hà Nội Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 250.000
Havana Limousine 17:30 - 19:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Hải Hậu Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 14:00 - 15:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 20:00 - 21:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 06:00 - 07:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 07:00 - 09:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 09:00 - 10:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 10:00 - 12:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 12:00 - 13:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 13:00 - 15:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 15:00 - 17:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 17:00 - 18:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 18:00 - 20:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 20:00 - 21:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 21:00 - 23:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 15:00 - 16:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 16:00 - 18:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 18:00 - 19:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 19:00 - 21:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 21:00 - 22:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Tú Tài Limousine 09:00 - 10:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 150.000
Tân Việt 17:00 - 01:16
Thời gian: 08:16
Hà Nội Bến Xe Đồng Hới Ghế ngồi 45 chỗ 230.000
Luxury Trans Vietnam 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Hà Nội Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Huy Phúc 09:00 - 13:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Tĩnh Gia Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Trekking 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Hà Nội Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 280.000
Thiên Hà 18:15 - 20:45
Thời gian: 02:30
Hà Nội Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 280.000
Havana Limousine 12:00 - 14:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Hải Hậu Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 07:00 - 08:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 13:00 - 14:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 19:00 - 20:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 05:00 - 07:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 07:00 - 08:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 08:00 - 10:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 10:00 - 11:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 11:00 - 13:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 13:00 - 14:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Xuân Quỳnh Limousine 03:00 - 07:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn - Quảng Ninh Limousine 9 Chỗ 220.000
Hà Thành Limousine 04:00 - 06:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí Limousine 9 chỗ 160.000
Hoa Thêm 05:00 - 08:30
Thời gian: 03:30
Hà Nội Hữu Nghị Quan Ghế ngồi 30 chỗ 130.000
Việt Anh 21:50 - 04:50
Thời gian: 07:00
Hà Nội Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 250.000
Havana Limousine 19:30 - 21:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Hải Hậu Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 09:00 - 10:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 15:00 - 16:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 21:00 - 22:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 06:00 - 07:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 07:00 - 09:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 09:00 - 10:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 10:00 - 12:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 12:00 - 13:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 13:00 - 15:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 15:00 - 16:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 16:00 - 18:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 18:00 - 19:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 19:00 - 21:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 21:00 - 22:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Văn Minh (Hải Phòng) 11:30 - 13:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Hà Thành Limousine 04:00 - 06:45
Thời gian: 02:45
Hà Nội Hạ Long Limousine 9 chỗ 160.000
Vân Anh Limousine 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Thanh Hóa Limousine 9 chỗ 180.000
Việt Anh 21:50 - 02:50
Thời gian: 05:00
Hà Nội Sapa Giường nằm 40 chỗ 200.000
Havana Limousine 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Hải Hậu Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 06:00 - 07:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 12:00 - 13:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 18:00 - 19:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 05:00 - 07:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 07:00 - 08:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 08:00 - 10:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 10:00 - 11:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 11:00 - 13:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 13:00 - 14:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 14:00 - 16:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 16:00 - 17:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 17:00 - 19:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 19:00 - 20:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 20:00 - 22:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Tùng Dương 13:30 - 15:45
Thời gian: 02:15
Hà Nội Cồn Thoi Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Khánh An Limousine 14:00 - 16:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 16:00 - 17:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 17:00 - 19:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 19:00 - 20:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Tam Cốc Bích Động Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 20:00 - 22:10
Thời gian: 02:10
Hà Nội Ngã ba Thanh Sơn Limousine 9 chỗ 150.000
Tú Tài Limousine 09:00 - 21:10
Thời gian: 12:10
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Luxury Trans Vietnam 06:00 - 10:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 240.000
Hoa Mai SEDONA 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội VP Thái Nguyên GRAND SEDONA 120.000
Phúc An 21:55 - 02:15
Thời gian: 04:20
Hà Nội Sapa Giường nằm 40 chỗ 160.000
Hoa Mai SEDONA 05:00 - 08:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Bắc Kạn GRAND SEDONA 250.000
Khánh An Limousine 05:00 - 06:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 11:00 - 12:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 17:00 - 18:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Ninh Bình Limousine 9 chỗ 130.000
Khánh An Limousine 05:00 - 06:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 06:00 - 08:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 08:00 - 09:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 09:00 - 11:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 11:00 - 12:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 12:00 - 14:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 14:00 - 15:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 17:00 - 18:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 18:00 - 20:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 20:00 - 21:50
Thời gian: 01:50
Hà Nội Bến Đò Tràng An Limousine 9 chỗ 150.000
Khánh An Limousine 21:00 - 23:20
Thời gian: 02:20
Hà Nội Hoa Lư Limousine 9 chỗ 150.000