Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Nội ngày 13/12/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xuân Tráng Limousine 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Mai Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Trekking 06:00 - 19:00
Thời gian: 13:00
Hà Nội Hội An Giường nằm 40 chỗ 380.000
Xuân Tráng Limousine 14:00 - 18:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội VP Mộc Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Long Thịnh Car VIP 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Long Thịnh Car VIP 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Phúc An 21:55 - 05:45
Thời gian: 07:50
Hà Nội Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Havana Limousine 12:00 - 14:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Hải Hậu Limousine 9 chỗ 150.000
Xuân Tráng Limousine 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Hà Nội Mai Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Tráng Limousine 19:00 - 22:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Mai Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Tráng Limousine 12:30 - 16:30
Thời gian: 04:00
Hà Nội VP Mộc Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Long Thịnh Car VIP 05:00 - 08:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Long Thịnh Car VIP 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Việt Anh 21:50 - 06:20
Thời gian: 08:30
Hà Nội Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Havana Limousine 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Hải Hậu Limousine 9 chỗ 150.000
Quang Nghị VIP 07:15 - 13:15
Thời gian: 06:00
Hà Nội VP Hà Giang Limousine 16 chỗ VIP 300.000
Xuân Tráng Limousine 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Hà Nội Mai Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Trekking 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Hà Nội Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 280.000
Xuân Tráng Limousine 15:00 - 19:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội VP Mộc Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Long Thịnh Car VIP 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Long Thịnh Car VIP 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Bảo Khang Limousine 07:00 - 08:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Thị Trấn Hiệp Hòa Samco Limousine 16 Chỗ 100.000
Havana Limousine 17:30 - 19:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Hải Hậu Limousine 9 chỗ 150.000
Quang Nghị VIP 16:15 - 22:15
Thời gian: 06:00
Hà Nội VP Hà Giang Limousine 16 chỗ VIP 300.000
Xuân Tráng Limousine 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Mai Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Tráng Limousine 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
Hà Nội VP Mộc Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Tráng Limousine 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội VP Mộc Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Long Thịnh Car VIP 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Khai Phát Limousine 06:30 - 11:30
Thời gian: 05:00
Hà Nội Sapa Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Bảo Khang Limousine 11:00 - 12:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Thị Trấn Hiệp Hòa Samco Limousine 16 Chỗ 100.000
Havana Limousine 19:30 - 21:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Hải Hậu Limousine 9 chỗ 150.000
Việt Hưng 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Hà Nội Hải Dương Ghế ngồi 7 chỗ 100.000
Xuân Tráng Limousine 15:00 - 18:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Mai Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Tráng Limousine 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Hà Nội VP Mộc Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Tráng Limousine 19:00 - 23:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội VP Mộc Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Long Thịnh Car VIP 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Khai Phát Limousine 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Hà Nội Sapa Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Bảo Khang Limousine 15:00 - 16:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Thị Trấn Hiệp Hòa Samco Limousine 16 Chỗ 100.000
Xuân Tráng Limousine 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Hà Nội Mai Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Tráng Limousine 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Mai Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Xuân Tráng Limousine 09:00 - 13:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội VP Mộc Châu VIP Limousine 9 chỗ 220.000
Long Thịnh Car VIP 04:00 - 07:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Long Thịnh Car VIP 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội VP Lạng Sơn Kia Grand Sedona 220.000
Việt Anh 21:30 - 06:00
Thời gian: 08:30
Hà Nội Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Bảo Khang Limousine 19:00 - 20:20
Thời gian: 01:20
Hà Nội Thị Trấn Hiệp Hòa Samco Limousine 16 Chỗ 100.000