Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Nội ngày 21/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Văn Minh (Hải Phòng) 11:30 - 13:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Thủy Nguyên Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Thiên Thảo Nguyên 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Hà Nội Thị xã Kỳ Anh Ghế ngồi 45 chỗ 170.000
Thiên Thảo Nguyên 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Hà Nội Bến Xe Đức Thọ Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Thiên Thảo Nguyên 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Hà Nội Thị xã Kỳ Anh Giường nằm 46 chỗ 300.000
Thiên Thảo Nguyên 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Hà Nội Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ 300.000
Thiên Thảo Nguyên 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Hà Nội Hà Tĩnh Ghế ngồi 45 chỗ 170.000
Camel Travel 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Hà Nội VP Phong Nha Giường nằm 41 chỗ 250.000
Tân Việt 17:00 - 01:16
Thời gian: 08:16
Hà Nội Bến Xe Đồng Hới Ghế ngồi 45 chỗ 230.000
Dòng Hiền 18:00 - 02:30
Thời gian: 08:30
Hà Nội Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Camel Travel 17:30 - 08:30
Thời gian: 15:00
Hà Nội Vp Hội An Giường nằm 41 chỗ 350.000
Trekking 06:00 - 19:00
Thời gian: 13:00
Hà Nội Hội An Giường nằm 40 chỗ 380.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 03:00 - 08:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 06:00 - 10:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Nghĩa Anh Limousine 10:30 - 14:30
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 05:00 - 10:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Nghĩa Anh Limousine 11:30 - 15:30
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 08:00 - 12:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Nghĩa Anh Limousine 12:30 - 16:30
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Vân Đồn Xanh 09:00 - 13:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Nghĩa Anh Limousine 13:30 - 17:30
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 10:00 - 14:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Nghĩa Anh Limousine 14:30 - 18:30
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 11:00 - 16:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 11:00 - 15:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Nghĩa Anh Limousine 15:00 - 19:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả Sedona 7 chỗ 250.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 12:00 - 17:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Vân Đồn Xanh 12:00 - 16:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 13:00 - 17:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Vân Đồn Xanh 14:00 - 18:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 15:00 - 20:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 15:00 - 19:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 16:00 - 21:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Vân Đồn Xanh 16:00 - 20:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 16:00 - 21:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 17:00 - 21:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 18:00 - 23:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Cảng Cái Rồng Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 18:00 - 22:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 19:00 - 23:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 20:00 - 00:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Vân Đồn VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 03:00 - 06:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 03:00 - 07:20
Thời gian: 04:20
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 05:00 - 08:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 05:00 - 09:20
Thời gian: 04:20
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 07:00 - 11:20
Thời gian: 04:20
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 09:00 - 13:20
Thời gian: 04:20
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 11:00 - 15:20
Thời gian: 04:20
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 13:00 - 17:20
Thời gian: 04:20
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 09:00 - 13:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 15:00 - 18:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 15:00 - 19:20
Thời gian: 04:20
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 16:00 - 19:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 16:00 - 20:20
Thời gian: 04:20
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 18:00 - 21:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 18:00 - 22:20
Thời gian: 04:20
Hà Nội Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 220.000
Vân Đồn Xanh 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 12:00 - 14:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 13:00 - 15:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 14:00 - 18:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 15:00 - 18:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 15:00 - 17:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 15:00 - 19:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 16:00 - 19:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 18:00 - 21:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 18:00 - 22:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 19:00 - 22:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 19:00 - 21:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 19:00 - 23:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 20:00 - 23:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Tp Hạ Long VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Hà Nội Uông Bí VIP Limousine 180.000
Vân Đồn Xanh 20:00 - 00:00
Thời gian: 04:00
Hà Nội Cẩm Phả VIP Limousine 180.000
Ngọc Bình 03:45 - 08:05
Thời gian: 04:20
Hà Nội Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Đức Mên 11:00 - 16:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Vân Đồn Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Ka Long 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Hà Nội Móng Cái Limousine 9 chỗ 300.000
Vân Anh Limousine 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Hà Nội Thanh Hóa Limousine 9 chỗ 180.000
Huy Phúc 09:00 - 13:30
Thời gian: 04:30
Hà Nội Tĩnh Gia Ghế ngồi 28 chỗ 200.000
Phương Trang 19:30 - 23:30
Thời gian: 04:00
Hà Nội Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 120.000
Camel Travel 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Hà Nội Huế Giường nằm 41 chỗ 270.000
Camel Travel 19:30 - 08:30
Thời gian: 13:00
Hà Nội Huế Giường nằm 41 chỗ 270.000
Trekking 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Hà Nội Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 280.000
Phương Trang 19:30 - 11:20
Thời gian: 15:50
Hà Nội Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 260.000
Hải Hựu 06:50 - 11:05
Thời gian: 04:15
Hà Nội Bến Xe Khách Lục Yên Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Camel Travel 17:30 - 08:30
Thời gian: 15:00
Hà Nội Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 350.000
Phương Trang 19:30 - 19:30
Thời gian: 00:00
Hà Nội Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 340.000
Hoa Thêm 05:00 - 08:30
Thời gian: 03:30
Hà Nội Cửa khẩu Hữu Nghị Ghế ngồi 30 chỗ 130.000
Phượng Hùng 10:55 - 13:55
Thời gian: 03:00
Hà Nội Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Good morning Sapa 07:00 - 12:45
Thời gian: 05:45
Hà Nội Sapa Giường nằm 40 chỗ 350.000
Good morning Sapa 22:00 - 03:45
Thời gian: 05:45
Hà Nội Sapa Giường nằm 40 chỗ 350.000
EcoSapa Limousine 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Sa Pa Limousine 9 chỗ VIP 430.000
Thiên Hà 18:15 - 20:45
Thời gian: 02:30
Hà Nội Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 280.000
Long Giang 05:00 - 06:40
Thời gian: 01:40
Hà Nội Nam Định Vip Limousine 9 chỗ 100.000
Tùng Dương 13:30 - 15:45
Thời gian: 02:15
Hà Nội Cồn Thoi Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Thiên Thảo Nguyên 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Vinh Giường nằm 46 chỗ 300.000
Thiên Thảo Nguyên 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Bến xe Đô Lương Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Thiên Thảo Nguyên 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Hà Nội Vinh Ghế ngồi 45 chỗ 170.000