Giao Thủy

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Giao Thủy ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tấn Phát 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Trìu 06:30 - 22:30
Thời gian: 16:00
Giao Thủy Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 0
Hoà Tiến 18:30 - 02:00
Thời gian: 07:30
Giao Thủy Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Hoà Tiến 19:00 - 02:40
Thời gian: 07:40
Giao Thủy Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Phúc An 18:30 - 02:55
Thời gian: 08:25
Giao Thủy Sapa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hoà Tiến 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Giao Thủy Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Phúc An 18:30 - 04:55
Thời gian: 10:25
Giao Thủy Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 320.000