Giao Thủy

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Giao Thủy ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thiện Mỹ 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
Giao Thủy Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hoà Tiến 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Giao Thủy Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 22:20
Thời gian: 20:20
Giao Thủy Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 520.000
Ngọc Trìu 06:30 - 06:30
Thời gian: 00:00
Giao Thủy Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 800.000
Hoà Tiến 18:30 - 02:00
Thời gian: 07:30
Giao Thủy Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 22:50
Thời gian: 20:50
Giao Thủy Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 520.000
Phúc An 18:30 - 02:15
Thời gian: 07:45
Giao Thủy Sapa Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoà Tiến 19:00 - 02:40
Thời gian: 07:40
Giao Thủy Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 20:00
Thời gian: 18:00
Giao Thủy Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 470.000
Phúc An 18:30 - 04:15
Thời gian: 09:45
Giao Thủy Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 320.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 21:30
Thời gian: 19:30
Giao Thủy Khâm Đức - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 420.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 20:20
Thời gian: 18:20
Giao Thủy Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 01:30
Thời gian: 23:30
Giao Thủy Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 20:20
Thời gian: 18:20
Giao Thủy Thạch Mỹ - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 420.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 06:00
Thời gian: 04:00
Giao Thủy Buôn Ma Thuột Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 02:30
Thời gian: 00:30
Giao Thủy Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 470.000
Tấn Phát 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 19:20
Thời gian: 17:20
Giao Thủy Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 320.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 02:00 - 22:50
Thời gian: 20:50
Giao Thủy Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 520.000