Giao Thủy

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Giao Thủy ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đại Lý Hoà Tiến 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Giao Thủy Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Phúc An 18:30 - 02:50
Thời gian: 08:20
Giao Thủy Sapa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Phúc An 18:30 - 22:15
Thời gian: 03:45
Giao Thủy Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 40 chỗ 100.000
Phúc An 18:30 - 04:50
Thời gian: 10:20
Giao Thủy Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 340.000
Tấn Phát 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Ngọc Trìu 06:30 - 22:30
Thời gian: 16:00
Giao Thủy Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 800.000
Đại Lý Hoà Tiến 18:30 - 02:00
Thời gian: 07:30
Giao Thủy Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:00 - 02:40
Thời gian: 07:40
Giao Thủy Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 150.000