Dốc Sỏi

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Dốc Sỏi ngày 27/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Sài Gòn 11:00 - 03:30
Thời gian: 16:30
Dốc Sỏi Bến xe Miền Đông Giường nằm 46 chỗ 250.000
Phúc Sài Gòn 11:00 - 04:30
Thời gian: 17:30
Dốc Sỏi Quận Tân Phú Giường nằm 46 chỗ 250.000
Phúc Sài Gòn 11:00 - 23:30
Thời gian: 12:30
Dốc Sỏi Bến xe mới Gia Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Phúc Sài Gòn 11:00 - 00:00
Thời gian: 13:00
Dốc Sỏi Bến xe Kiến Đức Giường nằm 46 chỗ 250.000
Phúc Sài Gòn 11:00 - 04:00
Thời gian: 17:00
Dốc Sỏi Bến xe An Sương Giường nằm 46 chỗ 250.000