Đô Lương

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đô Lương ngày 27/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Dũng Anh 16:00 - 00:30
Thời gian: 08:30
Đô Lương Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 170.000
Hùng Hiền 16:30 - 02:30
Thời gian: 10:00
Đô Lương Thành phố Huế Giường nằm 40 chỗ 220.000
Dũng Anh 14:00 - 22:30
Thời gian: 08:30
Đô Lương Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 170.000
Dũng Anh 14:00 - 20:30
Thời gian: 06:30
Đô Lương Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 150.000
Dũng Anh 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Đô Lương Bến Xe Khách Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 550.000
Dũng Anh 16:00 - 22:30
Thời gian: 06:30
Đô Lương Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hùng Hiền 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Đô Lương Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 220.000
Dũng Anh 16:00 - 01:30
Thời gian: 09:30
Đô Lương Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 190.000