Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đà Nẵng ngày 19/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 10:30 - 11:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
Liên Hưng 16:00 - 03:10
Thời gian: 11:10
Đà Nẵng Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 220.000
Hương Ty 08:30 - 02:30
Thời gian: 18:00
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 08:30 - 01:40
Thời gian: 17:10
Đà Nẵng Đồng Nai Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 08:30 - 02:00
Thời gian: 17:30
Đà Nẵng Bình Dương Giường nằm 43 chỗ 320.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 09:15 - 11:15
Thời gian: 02:00
Đà Nẵng Huế Giường nằm 39 chỗ 119.000
Liên Hưng 16:00 - 01:50
Thời gian: 09:50
Đà Nẵng Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 220.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 15:30 - 16:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
Liên Hưng 16:00 - 02:20
Thời gian: 10:20
Đà Nẵng Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 220.000
Camel Travel 14:30 - 05:30
Thời gian: 15:00
Đà Nẵng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 350.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 14:30 - 16:30
Thời gian: 02:00
Đà Nẵng Huế Giường nằm 39 chỗ 119.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 03:30
Thời gian: 14:30
Đà Nẵng Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 250.000
Hương Ty 06:30 - 00:30
Thời gian: 18:00
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 06:30 - 23:40
Thời gian: 17:10
Đà Nẵng Đồng Nai Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 06:30 - 00:00
Thời gian: 17:30
Đà Nẵng Bình Dương Giường nằm 43 chỗ 320.000