Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đà Nẵng ngày 23/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Camel Travel 14:30 - 05:30
Thời gian: 15:00
Đà Nẵng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 350.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:40
Thời gian: 19:40
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 13:10
Thời gian: 19:40
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Hương Ty 06:30 - 00:30
Thời gian: 18:00
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 08:30 - 02:30
Thời gian: 18:00
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 320.000
Đình Nhân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Đà Nẵng Tp Hồ Chí Minh Giường nằm 40 chỗ 380.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 10:30 - 11:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 15:30 - 16:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
Phúc Thuận Thảo 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Đà Nẵng Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 90.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Đà Nẵng Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 90.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 09:15 - 11:15
Thời gian: 02:00
Đà Nẵng Huế Giường nằm 39 chỗ 119.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 14:30 - 16:30
Thời gian: 02:00
Đà Nẵng Huế Giường nằm 39 chỗ 119.000
Phúc Thuận Thảo 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Đà Nẵng Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Đà Nẵng Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 19:30
Thời gian: 08:30
Đà Nẵng Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hương Ty 06:30 - 23:40
Thời gian: 17:10
Đà Nẵng Đồng Nai Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 08:30 - 01:40
Thời gian: 17:10
Đà Nẵng Đồng Nai Giường nằm 43 chỗ 320.000
Liên Hưng 16:00 - 03:10
Thời gian: 11:10
Đà Nẵng Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 16:00 - 02:20
Thời gian: 10:20
Đà Nẵng Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 16:00 - 01:50
Thời gian: 09:50
Đà Nẵng Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 21:50
Thời gian: 10:50
Đà Nẵng Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 260.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 23:10
Thời gian: 12:10
Đà Nẵng Cam Ranh Giường nằm 40 chỗ 260.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 05:00
Thời gian: 16:00
Đà Nẵng Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 250.000
Phúc Thuận Thảo 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Đà Nẵng Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 160.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 17:30
Thời gian: 06:30
Đà Nẵng Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 160.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 02:40
Thời gian: 15:40
Đà Nẵng Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 310.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 00:10
Thời gian: 13:10
Đà Nẵng Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 280.000
Hương Ty 06:30 - 00:00
Thời gian: 17:30
Đà Nẵng Bình Dương Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 08:30 - 02:00
Thời gian: 17:30
Đà Nẵng Bình Dương Giường nằm 43 chỗ 320.000