Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đà Nẵng ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 09:15 - 11:15
Thời gian: 02:00
Đà Nẵng Huế Giường nằm 39 chỗ 99.000
Liên Hưng 16:30 - 05:30
Thời gian: 13:00
Đà Nẵng Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 16:30 - 04:00
Thời gian: 11:30
Đà Nẵng Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 230.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 15:30 - 16:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 79.000
Quốc Bảo 14:00 - 03:00
Thời gian: 13:00
Đà Nẵng Đà Lạt Giường nằm 44 Chỗ 250.000
Liên Hưng 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Đà Nẵng Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 230.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 10:30 - 11:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 79.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 03:30
Thời gian: 14:30
Đà Nẵng Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 250.000