Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đà Nẵng ngày 21/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Camel Travel 14:30 - 05:30
Thời gian: 15:00
Đà Nẵng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 350.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:40
Thời gian: 19:40
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 13:10
Thời gian: 19:40
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Đình Nhân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Đà Nẵng Tp Hồ Chí Minh Giường nằm 40 chỗ 380.000
An Bình 04:00 - 18:00
Thời gian: 14:00
Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 450.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 10:30 - 11:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 15:30 - 16:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
Phúc Thuận Thảo 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Đà Nẵng Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 90.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Đà Nẵng Tp Quảng Ngãi Giường Nằm 40 Chỗ 210.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Đà Nẵng Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 90.000
An Bình 06:30 - 04:30
Thời gian: 22:00
Đà Nẵng Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 chỗ 550.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 09:15 - 11:15
Thời gian: 02:00
Đà Nẵng Huế Giường nằm 39 chỗ 119.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 14:30 - 16:30
Thời gian: 02:00
Đà Nẵng Huế Giường nằm 39 chỗ 119.000
Phúc Thuận Thảo 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Đà Nẵng Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Đà Nẵng Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 19:30
Thời gian: 08:30
Đà Nẵng Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 22:30
Thời gian: 09:30
Đà Nẵng Tuy Hòa Giường Nằm 40 Chỗ 240.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 23:10
Thời gian: 12:10
Đà Nẵng Cam Ranh Giường nằm 40 chỗ 260.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 21:50
Thời gian: 10:50
Đà Nẵng Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 260.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 03:30
Thời gian: 14:30
Đà Nẵng Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường Nằm 40 Chỗ 260.000
Phúc Thuận Thảo 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Đà Nẵng Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 160.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 20:30
Thời gian: 07:30
Đà Nẵng Bến Xe Quy Nhơn Giường Nằm 40 Chỗ 230.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 17:30
Thời gian: 06:30
Đà Nẵng Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 160.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 02:40
Thời gian: 15:40
Đà Nẵng Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 310.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 00:10
Thời gian: 13:10
Đà Nẵng Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 280.000