Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đà Nẵng ngày 15/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thiên Trung 21:15 - 09:25
Thời gian: 12:10
Đà Nẵng VP Đăk Nông Giường nằm 44 chỗ 350.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 15:30 - 16:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 79.000
Quốc Bảo 14:00 - 03:00
Thời gian: 13:00
Đà Nẵng Đà Lạt Giường nằm 44 Chỗ 250.000
Liên Hưng 16:30 - 02:00
Thời gian: 09:30
Đà Nẵng Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 16:30 - 01:30
Thời gian: 09:00
Đà Nẵng Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 230.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 10:30 - 11:30
Thời gian: 01:00
Đà Nẵng Hội An Giường nằm 39 chỗ 79.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 03:30
Thời gian: 14:30
Đà Nẵng Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:30 - 03:00
Thời gian: 10:30
Đà Nẵng Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 230.000