Cẩm Phả

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Cẩm Phả ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tâm Bảo Anh Limousine 17:00 - 21:10
Thời gian: 04:10
Cẩm Phả Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Tâm Bảo Anh Limousine 07:00 - 11:10
Thời gian: 04:10
Cẩm Phả Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Luxury Trans Vietnam 02:30 - 07:00
Thời gian: 04:30
Cẩm Phả Hà Nội Limousine 9 chỗ 240.000
Tâm Bảo Anh Limousine 14:00 - 18:10
Thời gian: 04:10
Cẩm Phả Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Minh Anh Limousine 03:00 - 06:00
Thời gian: 03:00
Cẩm Phả Nội thành Hà Nội Limousine Fuso Rosa 19 chỗ 150.000
Tâm Bảo Anh Limousine 03:00 - 07:10
Thời gian: 04:10
Cẩm Phả Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Đại Phát 01:30 - 06:00
Thời gian: 04:30
Cẩm Phả Bến xe Gia Lâm Giường nằm 44 chỗ 170.000
Tâm Bảo Anh Limousine 09:00 - 13:10
Thời gian: 04:10
Cẩm Phả Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Phúc Xuyên 03:30 - 07:15
Thời gian: 03:45
Cẩm Phả Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 180.000
Tâm Bảo Anh Limousine 12:00 - 16:10
Thời gian: 04:10
Cẩm Phả Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 136.000
Hà Thành Limousine 03:00 - 06:30
Thời gian: 03:30
Cẩm Phả Hà Nội Limousine 9 chỗ 160.000