Cẩm Phả

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Cẩm Phả ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tâm Bảo Anh Limousine 05:40 - 09:45
Thời gian: 04:05
Cẩm Phả Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 120.000
Tâm Bảo Anh Limousine 03:10 - 07:15
Thời gian: 04:05
Cẩm Phả Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 120.000
Tâm Bảo Anh Limousine 09:10 - 13:15
Thời gian: 04:05
Cẩm Phả Công viên Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 120.000