Cẩm Phả

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Cẩm Phả ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 19:31 - 22:11
Thời gian: 02:40
Cẩm Phả Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 19:31 - 00:37
Thời gian: 05:06
Cẩm Phả Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 19:31 - 04:41
Thời gian: 09:10
Cẩm Phả Sapa Giường nằm 45 chỗ 400.000
Nghĩa Anh Limousine 04:00 - 08:00
Thời gian: 04:00
Cẩm Phả Hà Nội Sedona 7 chỗ 250.000
Minh Anh Limousine 03:00 - 06:00
Thời gian: 03:00
Cẩm Phả Nội thành Hà Nội Limousine Fuso Rosa 19 chỗ 170.000
Phúc Xuyên 19:31 - 02:40
Thời gian: 07:09
Cẩm Phả Mậu A Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 19:31 - 03:56
Thời gian: 08:25
Cẩm Phả Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 360.000
Phúc Xuyên 19:31 - 22:58
Thời gian: 03:27
Cẩm Phả Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 150.000
Nghĩa Anh Limousine 03:00 - 07:00
Thời gian: 04:00
Cẩm Phả Hà Nội Limousine 9 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 10:40 - 16:59
Thời gian: 06:19
Cẩm Phả Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 230.000
Phúc Xuyên 10:40 - 18:06
Thời gian: 07:26
Cẩm Phả Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 10:40 - 15:13
Thời gian: 04:33
Cẩm Phả Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 180.000
Cửa Ông Limousine 02:30 - 06:30
Thời gian: 04:00
Cẩm Phả Vp Hà Nội VIP Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 19:31 - 01:57
Thời gian: 06:26
Cẩm Phả Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 10:40 - 19:43
Thời gian: 09:03
Cẩm Phả Sapa Giường nằm 45 chỗ 400.000
Phúc Xuyên 10:40 - 14:00
Thời gian: 03:20
Cẩm Phả Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 150.000
KumHo Việt Thanh 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Cẩm Phả Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 10:40 - 17:42
Thời gian: 07:02
Cẩm Phả Mậu A Giường nằm 45 chỗ 270.000
Phúc Xuyên 10:40 - 18:58
Thời gian: 08:18
Cẩm Phả Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 360.000
Phúc Xuyên 19:31 - 00:11
Thời gian: 04:40
Cẩm Phả Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 180.000
Đại Phát 01:30 - 06:00
Thời gian: 04:30
Cẩm Phả Bến xe Gia Lâm Giường nằm 44 chỗ 170.000
Phúc Xuyên 10:40 - 13:13
Thời gian: 02:33
Cẩm Phả Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 10:40 - 15:39
Thời gian: 04:59
Cẩm Phả Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 19:31 - 03:04
Thời gian: 07:33
Cẩm Phả Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 03:30 - 07:15
Thời gian: 03:45
Cẩm Phả Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 180.000