BX Hà Giang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe BX Hà Giang ngày 22/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cầu Mè 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
BX Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Thuận Thực 18:25 - 03:25
Thời gian: 09:00
BX Hà Giang Bến Xe Lạng Sơn Giường nằm 40 chỗ 270.000
Cường Hà 20:30 - 06:30
Thời gian: 10:00
BX Hà Giang Bến xe Niệm Nghĩa Giường nàm 45 chỗ 240.000
Anh Đồng 05:00 - 17:00
Thời gian: 12:00
BX Hà Giang Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 45 chỗ 900.000
Cầu Mè 08:30 - 14:30
Thời gian: 06:00
BX Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Cường Lan 15:00 - 23:30
Thời gian: 08:30
BX Hà Giang Bãi Cháy Giường nằm 41 chỗ 300.000
Cường Lan 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
BX Hà Giang Bến xe Móng Cái Giường nằm 41 chỗ 400.000
Cầu Mè 10:30 - 16:30
Thời gian: 06:00
BX Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Lễ Trường 13:00 - 17:40
Thời gian: 04:40
BX Hà Giang Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Cầu Mè 21:30 - 03:30
Thời gian: 06:00
BX Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Cường Hà 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
BX Hà Giang Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 44 chỗ 400.000