BX Hà Giang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe BX Hà Giang ngày 23/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cầu Mè 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
BX Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Cầu Mè 21:30 - 03:30
Thời gian: 06:00
BX Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Ngọc Sơn 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
BX Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Cường Hà 20:30 - 06:30
Thời gian: 10:00
BX Hà Giang Bến xe Niệm Nghĩa Giường nàm 45 chỗ 240.000
Cầu Mè 10:30 - 16:30
Thời gian: 06:00
BX Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Anh Đồng 05:00 - 17:00
Thời gian: 12:00
BX Hà Giang Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 45 chỗ 900.000
Cầu Mè 08:30 - 14:30
Thời gian: 06:00
BX Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Cường Hà 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
BX Hà Giang Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 44 chỗ 400.000