Buôn Hồ

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Buôn Hồ ngày 23/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 18:30 - 01:00
Thời gian: 06:30
Buôn Hồ Bình Định Giường nằm 44 chỗ 0
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 18:30 - 04:30
Thời gian: 10:00
Buôn Hồ Tam Kỳ Giường nằm 44 chỗ 0
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Buôn Hồ Tp Quảng Ngãi Giường nằm 44 chỗ 0
Anh Thảo 18:00 - 02:20
Thời gian: 08:20
Buôn Hồ Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 230.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Buôn Hồ Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0