Bến xe Yên Nghĩa

Địa chỉ
Quốc lộ 6 - Yên Nghĩa, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Yên Nghĩa ngày 25/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tuấn Duyên 07:00 - 20:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Nhật Tuấn 16:30 - 06:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Tiến Tuế 20:45 - 06:45
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 20 chỗ VIP 570.000
Nhật Tuấn 16:30 - 02:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Thành phố Đồng Hới Giường nằm 38 chỗ 230.000
Việt Phương 13:15 - 16:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Nhật Tuấn 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Thành phố Đồng Hới Giường nằm 38 chỗ 230.000
Việt Phương 09:15 - 12:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Minh Quân (Điện Biên) 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 290.000
Liên Thanh 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngả 28 chỗ 130.000
Nhật Tuấn 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Việt Phương 13:45 - 17:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Hòa Bình VIP 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Yên Nghĩa VP Hòa Bình Ghế ngồi 5 chỗ VIP 100.000
Nhật Tuấn 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Liên Thanh 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mộc Châu Ghế ngả 28 chỗ 130.000
CoXaMa 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Yên Nghĩa Mẫn Đức Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Nhật Tuấn 16:00 - 05:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Lê Dũng 20:15 - 06:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 20 chỗ VIP 550.000