Bến xe Yên Nghĩa

Địa chỉ
Quốc lộ 6 - Yên Nghĩa, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Yên Nghĩa ngày 26/05/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Nhật Tuấn 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Thành phố Đồng Hới Giường nằm 38 chỗ 180.000
Hiền Lan 06:45 - 11:05
Thời gian: 04:20
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Thường Xuân Giường nằm 40 chỗ 110.000
CoXaMa 13:30 - 21:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mường La Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 270.000
CoXaMa 11:00 - 15:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
Lê Dũng 20:15 - 06:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 20 chỗ VIP 550.000
Nhật Tuấn 16:30 - 02:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Thành phố Đồng Hới Giường nằm 38 chỗ 180.000
Nhật Tuấn 16:00 - 05:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 250.000
CoXaMa 16:00 - 23:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 220.000
CoXaMa 13:30 - 17:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
Tiến Tuế 20:45 - 06:45
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 20 chỗ VIP 570.000
Linh Yến 09:30 - 11:50
Thời gian: 02:20
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Khách Ninh Giang Ghế ngồi 30 chỗ 45.000
Nhật Tuấn 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 200.000
Nhật Tuấn 16:30 - 06:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 250.000
CoXaMa 20:30 - 03:40
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Giường nằm 44 chỗ 170.000
CoXaMa 13:30 - 20:40
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 220.000
Minh Quân (Điện Biên) 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 290.000
Hòa Bình VIP 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Yên Nghĩa VP Hòa Bình Ghế ngồi 5 chỗ VIP 100.000
Nhật Tuấn 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 200.000
CoXaMa 07:30 - 14:40
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Ghế ngồi 16 chỗ 220.000
CoXaMa 07:30 - 11:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Ghế ngồi 16 chỗ 150.000
CoXaMa 16:00 - 20:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
Khánh Sỹ 20:45 - 07:00
Thời gian: 10:15
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 290.000
Tuấn Duyên 07:00 - 20:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Chuyên Nhiệm 12:50 - 15:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Yên Nghĩa Quỳnh Côi Ghế ngồi 47 chỗ 80.000
CoXaMa 09:30 - 17:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mường La Ghế ngồi 16 chỗ 190.000
CoXaMa 09:30 - 13:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Ghế ngồi 16 chỗ 140.000
CoXaMa 20:30 - 00:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hải Thắng 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Ngân Sơn 12:10 - 15:10
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Trà Giang Ghế ngồi 29 chỗ 80.000
CoXaMa 11:00 - 18:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 220.000
CoXaMa 09:30 - 16:40
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Ghế ngồi 16 chỗ 190.000
Trinh Nội 13:30 - 17:38
Thời gian: 04:08
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe khách Phù Yên Ghế ngồi 28 chỗ 100.000