Bến xe Yên Nghĩa

Địa chỉ
Quốc lộ 6 - Yên Nghĩa, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Yên Nghĩa ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
CoXaMa 11:00 - 13:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Yên Nghĩa Mãn Đức Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 100.000
Thanh Sơn (Móng Cái) 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Móng Cái Giường nằm 44 chỗ 230.000
CoXaMa 15:00 - 22:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Ghế ngồi 16 chỗ 220.000
CoXaMa 15:00 - 19:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Ghế ngồi 16 chỗ 150.000
CoXaMa 13:00 - 18:40
Thời gian: 05:40
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Yên Châu Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 180.000
Hải Thắng 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
CoXaMa 13:00 - 15:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Yên Nghĩa Mãn Đức Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 100.000
Chuyên Nhiệm 12:50 - 15:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Yên Nghĩa Quỳnh Côi Ghế ngồi 47 chỗ 80.000
CoXaMa 16:00 - 23:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 220.000
CoXaMa 16:00 - 20:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
CoXaMa 15:00 - 18:50
Thời gian: 03:50
Bến xe Yên Nghĩa Vân Hồ Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Văn Minh 11:00 - 17:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Yên Nghĩa Vinh Giường nằm 40 chỗ 225.000
Linh Yến 09:30 - 11:50
Thời gian: 02:20
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Khách Ninh Giang Ghế ngồi 30 chỗ 55.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
CoXaMa 13:00 - 20:40
Thời gian: 07:40
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mường La Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 270.000
CoXaMa 13:00 - 20:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 220.000
CoXaMa 13:00 - 16:50
Thời gian: 03:50
Bến xe Yên Nghĩa Vân Hồ Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 120.000
Vĩnh Yên 09:00 - 01:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 850.000
CoXaMa 11:00 - 18:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 220.000
CoXaMa 13:00 - 17:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
CoXaMa 11:00 - 16:40
Thời gian: 05:40
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Yên Châu Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 180.000
Khánh Sỹ 20:45 - 07:00
Thời gian: 10:15
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 290.000
Tuấn Duyên 07:00 - 14:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hiền Lan 06:45 - 11:05
Thời gian: 04:20
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Thường Xuân Giường nằm 40 chỗ 110.000
CoXaMa 11:00 - 15:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
CoXaMa 11:00 - 14:50
Thời gian: 03:50
Bến xe Yên Nghĩa Vân Hồ Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 120.000
Minh Quân (Điện Biên) 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 290.000
CoXaMa 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Yên Nghĩa Mẫn Đức Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Ngân Sơn 12:10 - 15:10
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Trà Giang Ghế ngồi 29 chỗ 80.000
CoXaMa 20:30 - 03:40
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Giường nằm 44 chỗ 170.000
CoXaMa 20:30 - 00:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Giường nằm 44 chỗ 150.000
CoXaMa 15:00 - 20:40
Thời gian: 05:40
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Yên Châu Ghế ngồi 16 chỗ 180.000