Bến xe Vinh

Địa chỉ
77 Lê Lợi, phường Lê Lợi, Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Vinh ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
An Phú Quý 22:30 - 04:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 08:30 - 14:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 21:00 - 02:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
Phúc Lợi 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh VP Khuất Duy Tiến Giường nằm 48 chỗ 210.000
Hùng Cúc 05:00 - 10:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
H&N (Thanh Xuân) 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Dũng (Hà Nội) 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Quốc Tuấn 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 0
Ninh Chiểu 05:45 - 13:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Mạnh Hà 18:00 - 00:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Vinh Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 0
Bảo Yến (Huế) 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 0
Tú Tạc 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
An Phú Quý 21:00 - 01:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Vinh Ngã tư Tam Cốc Giường nằm 46 chỗ 150.000
An Phú Quý 22:35 - 04:35
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 12:05 - 18:35
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh BX Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
Hoàng Anh ( Nghệ An) 06:30 - 13:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 180.000
Tuấn Việt (Nghệ An) 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Thiên Việt 10:30 - 17:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Tăng Tín 21:00 - 02:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Cường Hà 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Vinh Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 0
An Phú Quý 22:30 - 01:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Lê Dũng - Nghệ An 05:00 - 19:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Vinh Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Sơn 15:00 - 02:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Vinh Bến xe Lào Cai Ghế nằm 36 chỗ 400.000
Hồng Vinh Limousine 11:00 - 16:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 23:00 - 04:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
An Phú Quý 23:15 - 05:45
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh BX Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
Phúc Lợi 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh VP Khuất Duy Tiến Giường nằm 48 chỗ 210.000
Hùng - Nghệ An 05:00 - 12:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Tâm Đạt 09:00 - 15:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Tứ Minh 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Thiên Hà Limousine 23:00 - 03:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 22 chỗ VIP 0
Bình Yến 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Vinh Bến xe Hà Tĩnh Ghế ngồi 45 chỗ 0
Tuấn Việt (Nghệ An) 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 13:30 - 16:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Vinh Thanh Hóa Giường năm 41 chỗ 0
Dương Hồng 20:45 - 06:05
Thời gian: 09:20
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 0
An Phú Quý 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Vinh Ngã tư Tam Cốc Giường nằm 46 chỗ 150.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 13:00
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 18:00 - 23:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
An Phú Quý 22:30 - 05:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh BX Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh BX Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
Đức Lan 12:21 - 18:48
Thời gian: 06:27
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thái Minh 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Thạch Thành 11:00 - 16:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Điện Quỳnh 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Minh Vương (Nghệ An) 14:30 - 20:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 16 chỗ 0
An Phú Quý 22:35 - 01:35
Thời gian: 03:00
Bến xe Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Dương Hồng 19:00 - 04:20
Thời gian: 09:20
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 13:30 - 01:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Vinh Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 0
Hồng Vinh Limousine 13:45 - 19:00
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
An Phú Quý 08:30 - 14:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh BX Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh BX Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
Phúc Lợi 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 48 chỗ 210.000
Đại Lợi 05:00 - 11:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Mạnh Thiện 09:30 - 14:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Tú (Nghệ An) 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Vinh 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Dem 06:20 - 16:20
Thời gian: 10:00
Bến xe Vinh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 0
An Phú Quý 12:05 - 15:05
Thời gian: 03:00
Bến xe Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Công ty CP Vận Tải Hành Khách 2/9 Sơn La 06:00 - 16:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Vinh Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Hoàng Gia 21:00 - 06:15
Thời gian: 09:15
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường 44 chỗ 0
An Phú Quý 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Vinh Ngã tư Tam Cốc Giường nằm 46 chỗ 150.000
An Phú Quý 12:05 - 18:05
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 23:15 - 05:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 22:35 - 05:05
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh BX Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
Phúc Lợi 10:00 - 15:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 48 chỗ 210.000
Hoàn Hoa 05:00 - 12:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Hiếu Thảo 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Hoài Khánh 13:00 - 21:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Đức Lan 12:21 - 18:42
Thời gian: 06:21
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Truyền 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Vinh Bến xe Hà Tĩnh Ghế ngồi 30 chỗ 0
An Phú Quý 23:15 - 02:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Tú Tạc 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 13:30 - 03:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Vinh Bến xe thị xã Lai Châu Giường năm 41 chỗ 0