Bến xe Vinh

Địa chỉ
77 Lê Lợi, phường Lê Lợi, Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Vinh ngày 26/05/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 13:00
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 23:00 - 04:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
An Phú Quý 12:05 - 18:35
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 23:05 - 05:35
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
Hùng Cúc 05:00 - 10:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hiếu Thảo 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 170.000
Hoài Khánh 13:00 - 21:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thiên Hà Limousine 23:00 - 03:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 22 chỗ VIP 450.000
Bình Yến 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Vinh Bến xe Hà Tĩnh Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
An Phú Quý 23:00 - 02:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Dương Hồng 20:45 - 06:05
Thời gian: 09:20
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 200.000
Hồng Vinh Limousine 11:00 - 16:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
An Phú Quý 23:00 - 05:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
Phúc Lợi 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh 71 Khuất Duy Tiến Giường nằm 48 chỗ 210.000
Đại Lợi 05:00 - 11:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
H&N (Thanh Xuân) 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 190.000
Anh Dũng (Hà Nội) 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Quốc Tuấn 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 190.000
Thanh Dem 06:20 - 16:20
Thời gian: 10:00
Bến xe Vinh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 600.000
Bảo Yến (Huế) 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hải Hoàng Gia 21:00 - 06:15
Thời gian: 09:15
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường 44 chỗ 210.000
Hồng Vinh Limousine 13:45 - 19:00
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
An Phú Quý 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
Phúc Lợi 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 48 chỗ 210.000
Hoàng Anh ( Nghệ An) 06:30 - 13:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thiên Việt 10:30 - 17:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Điện Quỳnh 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 190.000
Cường Hà 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Vinh Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 400.000
Mạnh Hà 18:00 - 00:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Vinh Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Dương Hồng 19:00 - 04:20
Thời gian: 09:20
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 200.000
An Phú Quý 21:30 - 01:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Vinh Ngã tư Tam Cốc Giường nằm 46 chỗ 150.000
An Phú Quý 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 320.000
An Phú Quý 23:05 - 05:05
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
Phúc Lợi 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh 71 Khuất Duy Tiến Giường nằm 48 chỗ 210.000
Tuấn Việt (Nghệ An) 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Mạnh Thiện 09:30 - 14:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Anh Tú (Nghệ An) 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thành Vinh 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 170.000
Tuấn Việt (Nghệ An) 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Công ty CP Vận Tải Hành Khách 2/9 Sơn La 06:00 - 16:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Vinh Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 300.000
An Phú Quý 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Vinh Ngã tư Tam Cốc Giường nằm 46 chỗ 150.000
An Phú Quý 12:05 - 18:05
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 23:00 - 03:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 320.000
An Phú Quý 21:30 - 03:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
Phúc Lợi 10:00 - 15:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 48 chỗ 210.000
Hùng - Nghệ An 05:00 - 12:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tâm Đạt 09:00 - 15:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
Tứ Minh 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đức Lan 12:30 - 18:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
Ninh Chiểu 05:45 - 13:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Vinh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 550.000
An Phú Quý 23:05 - 02:05
Thời gian: 03:00
Bến xe Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Tú Tạc 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hồng Vinh Limousine 18:00 - 23:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
An Phú Quý 08:00 - 13:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 180.000
An Phú Quý 23:00 - 05:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 180.000
Hoàn Hoa 05:00 - 12:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thái Minh 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thạch Thành 11:00 - 16:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đức Lan 12:30 - 19:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Vinh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Vương (Nghệ An) 14:30 - 20:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Vinh Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
An Phú Quý 12:05 - 15:05
Thời gian: 03:00
Bến xe Vinh Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 120.000
Tú Tạc 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
An Phú Quý 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Vinh Ngã tư Tam Cốc Giường nằm 46 chỗ 150.000