Bến Xe Tuyên Quang

Địa chỉ
95 Chiến thắng Sông Lô, Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Tuyên Quang ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Vân 23:50 - 04:25
Thời gian: 04:35
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 0
Sơn Hưng 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 0
Thành Tuyền 05:40 - 09:40
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 30 chỗ 122.000
Hải Vân 01:05 - 03:05
Thời gian: 02:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Khách Huyện Bắc Quang Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 23:50 - 01:35
Thời gian: 01:45
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Đoan Hùng Giường nằm 44 chỗ 0
Bảo Nhung 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Sơn Hưng 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Bến Xe Tuyên Quang Hà Đông Ghế ngồi 30 chỗ 0
Quang Nghị 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Tp Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cường Lâm 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 0
Hải Thắng 13:00 - 17:40
Thời gian: 04:40
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 0
Quang Nghị 00:00 - 03:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Khôi Thành 11:40 - 15:40
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 0
Xuân Tuấn 13:30 - 17:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Vân 01:05 - 04:05
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Vị Xuyên Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 23:50 - 02:35
Thời gian: 02:45
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 0
Giang Sơn 03:20 - 05:50
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 0
Giang Sơn 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 0
Vĩnh Lộc 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 30 chỗ 160.000
Hoà Tiến 15:00 - 01:00
Thời gian: 10:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Hải Vân 23:50 - 03:45
Thời gian: 03:55
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Phúc Yên Giường nằm 44 chỗ 0
Hồng Thịnh 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 0
Hồng Thịnh 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 0
Thành Tuyền 04:50 - 04:50
Thời gian: 00:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Việt Sơn Anh 15:20 - 02:20
Thời gian: 11:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Vân 23:50 - 03:25
Thời gian: 03:35
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 0
Bảo Yến 07:40 - 10:10
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hà Tuấn 07:15 - 11:15
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 0
Hải Vân 01:05 - 04:25
Thời gian: 03:20
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 0
Chuyên Nhiệm 13:10 - 17:50
Thời gian: 04:40
Bến Xe Tuyên Quang Quỳnh Côi Ghế ngồi 35 chỗ 0