Bến Xe Tuyên Quang

Địa chỉ
95 Chiến thắng Sông Lô, Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Tuyên Quang ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Bảo Yến 07:40 - 10:10
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 47 chỗ 90.000
Cường Lâm 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 300.000
Khôi Thành 11:40 - 15:40
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 85.000
Việt Sơn Anh 19:30 - 06:30
Thời gian: 11:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 chỗ 300.000
Giang Sơn 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Sơn Hưng 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 16:40
Thời gian: 03:30
Bến Xe Tuyên Quang Quỳnh Côi Ghế ngồi 35 chỗ 140.000
Giang Sơn 03:20 - 05:50
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Hồng Thịnh 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Hồng Thịnh 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Sơn Hưng 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Bến Xe Tuyên Quang Hà Đông Ghế ngồi 30 chỗ 80.000