Bến Xe Tuyên Quang

Địa chỉ
95 Chiến thắng Sông Lô, Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Tuyên Quang ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Giang Sơn 03:20 - 05:50
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Giang Sơn 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Xuân Tuấn 13:30 - 17:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hải Vân 01:05 - 03:05
Thời gian: 02:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Khách Huyện Bắc Quang Giường nằm 44 chỗ 100.000
Việt Sơn Anh 15:20 - 02:20
Thời gian: 11:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hải Vân 23:50 - 01:35
Thời gian: 01:45
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Đoan Hùng Giường nằm 44 chỗ 80.000
Khôi Thành 11:40 - 15:40
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Hà Tuấn 07:15 - 11:15
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 100.000
Hải Vân 01:05 - 04:25
Thời gian: 03:20
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 150.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 16:45
Thời gian: 03:35
Bến Xe Tuyên Quang Hưng Yên Ghế ngồi 35 chỗ 110.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 17:30
Thời gian: 04:20
Bến Xe Tuyên Quang Đông Hưng Ghế ngồi 35 chỗ 130.000
Hải Vân 23:50 - 03:25
Thời gian: 03:35
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 130.000
Hải Vân 23:50 - 04:25
Thời gian: 04:35
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 150.000
Sơn Hưng 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Bến Xe Tuyên Quang Hà Đông Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 15:40
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Gia Lâm Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Hải Vân 01:05 - 04:05
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Vị Xuyên Giường nằm 44 chỗ 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 15:00 - 01:00
Thời gian: 10:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 300.000
Hải Vân 23:50 - 02:35
Thời gian: 02:45
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 110.000
Hải Thắng 13:00 - 17:40
Thời gian: 04:40
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Hồng Thịnh 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Hồng Thịnh 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 15:20
Thời gian: 02:10
Bến Xe Tuyên Quang Nội Bài Ghế ngồi 35 chỗ 80.000
Thành Tuyền 04:50 - 04:50
Thời gian: 00:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Cường Lâm 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 300.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 14:35
Thời gian: 01:25
Bến Xe Tuyên Quang Việt Trì Ghế ngồi 35 chỗ 70.000
Bảo Nhung 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Sơn Hưng 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Thành Tuyền 05:40 - 09:40
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 30 chỗ 122.000
Quang Nghị 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Tp Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 100.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 17:50
Thời gian: 04:40
Bến Xe Tuyên Quang Quỳnh Côi Ghế ngồi 35 chỗ 140.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 13:35
Thời gian: 00:25
Bến Xe Tuyên Quang Đoan Hùng Ghế ngồi 35 chỗ 60.000
Bảo Yến 07:40 - 10:10
Thời gian: 02:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Quang Nghị 00:00 - 03:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Vĩnh Lộc 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 30 chỗ 160.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 16:05
Thời gian: 02:55
Bến Xe Tuyên Quang Phố Nối Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Chuyên Nhiệm 13:10 - 17:10
Thời gian: 04:00
Bến Xe Tuyên Quang Hưng Hà Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Hải Vân 23:50 - 03:45
Thời gian: 03:55
Bến Xe Tuyên Quang Bến Xe Phúc Yên Giường nằm 44 chỗ 130.000