Bến Xe Tuyên Quang

Địa chỉ
95 Chiến thắng Sông Lô, Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Tuyên Quang ngày 21/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hà Tuấn 14:30 - 17:30
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 100.000
Hà Tuấn 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 100.000
Cường Lâm 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Tuyên Quang Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 300.000