Bến Xe Tân Kỳ

Địa chỉ
Thị trấn Tân Kỳ , Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Tân Kỳ ngày 27/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 09:30 - 18:15
Thời gian: 08:45
Bến Xe Tân Kỳ Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 21:30 - 06:15
Thời gian: 08:45
Bến Xe Tân Kỳ Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 09:30 - 20:00
Thời gian: 10:30
Bến Xe Tân Kỳ Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 09:30 - 17:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Tân Kỳ Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 09:30 - 19:45
Thời gian: 10:15
Bến Xe Tân Kỳ Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Tân Kỳ Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000