Bến xe Quảng Ngãi

Địa chỉ
26 Lê Thánh Tôn, Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Quảng Ngãi ngày 22/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mai Liên 10:25 - 02:25
Thời gian: 16:00
Bến xe Quảng Ngãi Bến xe Miền Đông Giường nằm 36 chỗ (VIP) 280.000
Tánh Hạnh 03:20 - 06:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Quảng Ngãi Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 100.000
Liên Hưng 20:10 - 03:30
Thời gian: 07:20
Bến xe Quảng Ngãi Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 22:00 - 04:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Quảng Ngãi Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 210.000
Văn Vinh (Quảng Ngãi) 12:00 - 04:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Quảng Ngãi Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Sài Gòn 11:30 - 04:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Quảng Ngãi Quận Tân Phú Giường nằm 46 chỗ 250.000
Tuấn Thành 16:15 - 07:30
Thời gian: 15:15
Bến xe Quảng Ngãi Bến xe Yên Cát Giường nằm 44 chỗ 420.000
Liên Hưng 20:10 - 06:00
Thời gian: 09:50
Bến xe Quảng Ngãi Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 23:00 - 06:20
Thời gian: 07:20
Bến xe Quảng Ngãi Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 220.000
Hùng Ban 12:00 - 23:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Quảng Ngãi Văn Phòng Lâm Hà Giường nằm 40 chỗ 270.000
Phúc Sài Gòn 11:30 - 04:00
Thời gian: 16:30
Bến xe Quảng Ngãi Bến xe An Sương Giường nằm 46 chỗ 250.000
Phúc Sài Gòn 11:30 - 00:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Quảng Ngãi Bến xe Kiến Đức Giường nằm 46 chỗ 250.000
Liên Hưng 23:00 - 08:50
Thời gian: 09:50
Bến xe Quảng Ngãi Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 22:00 - 06:50
Thời gian: 08:50
Bến xe Quảng Ngãi Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 22:00 - 08:50
Thời gian: 10:50
Bến xe Quảng Ngãi Vp Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 260.000
Tuấn Thành 16:15 - 06:00
Thời gian: 13:45
Bến xe Quảng Ngãi Bến xe Phía Nam Thanh Hoá Giường nằm 44 chỗ 420.000
Phúc Sài Gòn 11:30 - 23:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Quảng Ngãi Bến xe mới Gia Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Liên Hưng 23:00 - 07:50
Thời gian: 08:50
Bến xe Quảng Ngãi Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 22:00 - 07:50
Thời gian: 09:50
Bến xe Quảng Ngãi Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 230.000
Mai Quyên 05:30 - 01:30
Thời gian: 20:00
Bến xe Quảng Ngãi Bến xe Rạch Giá Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phúc Sài Gòn 11:30 - 03:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Quảng Ngãi Bến xe Miền Đông Giường nằm 46 chỗ 250.000
Tánh Hạnh 03:50 - 06:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Quảng Ngãi Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 100.000
Liên Hưng 20:10 - 02:30
Thời gian: 06:20
Bến xe Quảng Ngãi Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 22:00 - 05:20
Thời gian: 07:20
Bến xe Quảng Ngãi Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 23:00 - 09:50
Thời gian: 10:50
Bến xe Quảng Ngãi Vp Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 270.000
Mai Liên 10:25 - 02:55
Thời gian: 16:30
Bến xe Quảng Ngãi Tân Phú Giường nằm 36 chỗ (VIP) 280.000
Chơn Mỹ Limousine 11:40 - 05:30
Thời gian: 17:50
Bến xe Quảng Ngãi Bến xe Thị xã Tây Ninh giường nằm 32 chỗ VIP 450.000
Liên Hưng 20:10 - 05:00
Thời gian: 08:50
Bến xe Quảng Ngãi Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 23:00 - 05:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Quảng Ngãi Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 220.000
Xuân Hải 13:00 - 23:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Quảng Ngãi Siêu thị LangBiang Giường nằm 40 chỗ 250.000