Bến Xe Phố Mới (Lào Cai)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Yến - Hà Nội 00:15 - 06:15
Thời gian: 06:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường năm 41 chỗ 0
Hà Sơn 10:30 - 18:10
Thời gian: 07:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Duy Long 07:00 - 17:10
Thời gian: 10:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Hải Dương Giường nằm 41 chỗ 0
Cao Xanh 06:30 - 14:50
Thời gian: 08:20
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 0
VietBus 07:00 - 08:55
Thời gian: 01:55
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Yên Bái 30 Giường đôi 54 chỗ 0
Hà Sơn 19:30 - 21:50
Thời gian: 02:20
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hà Sơn 10:30 - 15:50
Thời gian: 05:20
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Việt Trì Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hoàng Yến - Hà Nội 01:30 - 03:30
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe thị xã Lai Châu Giường năm 41 chỗ 0
Hồng Anh (Ninh Bình) 05:30 - 12:50
Thời gian: 07:20
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Sơn 10:30 - 19:10
Thời gian: 08:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Xuân Mai Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
VietBus 16:30 - 21:40
Thời gian: 05:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường đôi 54 chỗ 0
Hà Sơn 10:30 - 20:10
Thời gian: 09:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Khách Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hà Sơn 16:30 - 00:07
Thời gian: 07:37
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hà Sơn 10:30 - 13:50
Thời gian: 03:20
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hà Sơn 19:30 - 21:25
Thời gian: 01:55
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Duy Long 07:00 - 13:50
Thời gian: 06:50
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Phú Thọ 110 Giường nằm 41 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 03:50 - 05:50
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe thị xã Lai Châu Giường năm 41 chỗ 0
Hà Sơn 16:30 - 03:01
Thời gian: 10:31
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Vinh Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Đại Phát 12:30 - 20:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Duy Long 07:00 - 15:50
Thời gian: 08:50
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 0
Duy Long 07:00 - 17:40
Thời gian: 10:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Cầu Rào Giường nằm 41 chỗ 0
Duyệt Thủy 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 chỗ 0
VietBus 07:00 - 08:25
Thời gian: 01:25
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Mậu A Giường đôi 54 chỗ 0
VietBus 12:00 - 13:25
Thời gian: 01:25
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Mậu A Giường đơn 44 chỗ 0
VietBus 07:00 - 10:10
Thời gian: 03:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 0
Trần Phương 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe thị xã Lai Châu Ghế ngồi 30 chỗ 0
Vũ Thông 18:00 - 01:45
Thời gian: 07:45
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Hải Hậu Giường nằm 40 chỗ 0
Sao Mới 08:00 - 12:30
Thời gian: 04:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 20:30 - 01:30
Thời gian: 05:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường năm 41 chỗ 0
Lương Kiên 18:30 - 01:00
Thời gian: 06:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Sơn 16:30 - 04:06
Thời gian: 11:36
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hoàng Yến - Hà Nội 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Thanh Hóa Giường năm 41 chỗ 0
Hà Sơn 16:30 - 18:25
Thời gian: 01:55
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Bình Mùi 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Ngã tư Thanh Miếu Ghế ngồi 30 chỗ 0
VietBus 16:30 - 19:40
Thời gian: 03:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 0
Duy Long 07:00 - 14:50
Thời gian: 07:50
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Vĩnh Phúc 48 Giường nằm 41 chỗ 0
VietBus 07:00 - 12:10
Thời gian: 05:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường đôi 54 chỗ 0
Lương Kiên 18:30 - 22:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Sơn 16:30 - 21:00
Thời gian: 04:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Duy Long 07:00 - 16:40
Thời gian: 09:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Hưng Yên Giường nằm 41 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Thanh Hóa Giường năm 41 chỗ 0
Hà Sơn 16:30 - 18:50
Thời gian: 02:20
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
VietBus 16:30 - 17:55
Thời gian: 01:25
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Mậu A Giường đôi 54 chỗ 0
VietBus 12:00 - 15:10
Thời gian: 03:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Phú Thọ Giường đơn 44 chỗ 0
Đức Huy 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 21:30 - 08:30
Thời gian: 11:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Vinh Giường năm 41 chỗ 0
Hà Sơn 19:30 - 00:40
Thời gian: 05:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Vp Sơn Tây Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
VietBus 12:00 - 17:10
Thời gian: 05:10
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe Mỹ Đình Giường đơn 44 chỗ 0
Trần Phương 04:30 - 11:00
Thời gian: 06:30
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến Xe Vĩnh Trụ Giường nằm 45 chỗ 0
VietBus 16:30 - 00:10
Thời gian: 07:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Thái Bình Giường đôi 54 chỗ 0
Hà Sơn 10:30 - 13:10
Thời gian: 02:40
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
VietBus 12:00 - 13:55
Thời gian: 01:55
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Yên Bái 30 Giường đơn 44 chỗ 0
Duy Long 07:00 - 14:20
Thời gian: 07:20
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Việt Trì Giường nằm 41 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 01:00 - 03:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Bến xe thị xã Lai Châu Giường năm 41 chỗ 0
Duy Duy (Tiến Long) 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Quất Lâm Giường nằm 40 chỗ 0