Bến xe phía Nam Thanh Hóa

Địa chỉ
Khu vực giao đường vành đai phía Tây - Quốc lộ 1A, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe phía Nam Thanh Hóa ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thiên Việt 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngọc Tín 03:05 - 08:55
Thời gian: 05:50
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Tín 01:00 - 04:10
Thời gian: 03:10
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Nam Định Giường nằm 41 chỗ 100.000
Quang Đông (Thanh Hóa) 05:45 - 11:45
Thời gian: 06:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 30 chỗ 90.000
Hồng Chương 06:15 - 18:15
Thời gian: 12:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 550.000
Ngọc Tín 01:00 - 03:40
Thời gian: 02:40
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Ninh Bình Giường nằm 41 chỗ 70.000
Ngọc Tín 01:00 - 06:40
Thời gian: 05:40
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến xe Cầu Rào Giường nằm 41 chỗ 150.000
Hà Ngoan 10:10 - 17:10
Thời gian: 07:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 650.000
Ngọc Tín 03:05 - 05:05
Thời gian: 02:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến xe Sơn Hải Giường nằm 41 chỗ 50.000
Quang Đông (Thanh Hóa) 06:15 - 10:45
Thời gian: 04:30
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến Xe Khách Hải Tân Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Ngọc Tín 01:00 - 04:40
Thời gian: 03:40
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Thái Bình Giường nằm 41 chỗ 110.000
Quang Đông (Thanh Hóa) 06:30 - 12:30
Thời gian: 06:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Lực Hà 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 650.000
Ngọc Tín 03:05 - 06:35
Thời gian: 03:30
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Vinh Giường nằm 41 chỗ 80.000
Ngọc Tín 03:05 - 07:45
Thời gian: 04:40
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 120.000
Tú Tạc 16:30 - 03:30
Thời gian: 11:00
Bến xe phía Nam Thanh Hóa Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 250.000