Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Địa chỉ
Km số 6 - Đường 23/10, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phía Nam Nha Trang ngày 22/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 09:30 - 18:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 200.000
KT Travel Huế 20:00 - 12:00
Thời gian: 16:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 280.000
Liên Hưng 14:30 - 00:50
Thời gian: 10:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:00 - 05:00
Thời gian: 13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 12:00 - 01:45
Thời gian: 13:45
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Trà Men Giường nằm 45 chỗ 320.000
Tuấn Đạt 05:15 - 11:15
Thời gian: 06:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Gia Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 150.000
Anh Phát 22:00 - 05:45
Thời gian: 07:45
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Đức Long Giường nằm 38 chỗ 180.000
Liên Hưng 18:30 - 07:15
Thời gian: 12:45
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 13:30 - 01:00
Thời gian: 11:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 130.000
Đức Lộc 05:30 - 07:30
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Ghế ngồi 16 chỗ 60.000
Liên Hưng 18:30 - 09:00
Thời gian: 14:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Nhà thờ Tắc Sậy Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 10:30 - 19:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Thị xã Tây Ninh Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 16:00 - 02:30
Thời gian: 10:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 14:00 - 03:45
Thời gian: 13:45
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe TT Tịnh Biên Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 13:30 - 03:15
Thời gian: 13:45
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Trà Men Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 14:30 - 02:20
Thời gian: 11:50
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 300.000
Hoài Phương 06:30 - 13:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Đức Long Giường nằm 46 chỗ 190.000
Liên Hưng 12:00 - 03:30
Thời gian: 15:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 14:30 - 18:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 14:30 - 04:50
Thời gian: 14:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 12:00 - 01:00
Thời gian: 13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 12:00 - 22:30
Thời gian: 10:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Duyên Hải Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 14:00 - 02:00
Thời gian: 12:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 17:30 - 05:20
Thời gian: 11:50
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 300.000
Hoài Phương 06:30 - 15:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Kon Tum Giường nằm 46 chỗ 190.000
Liên Hưng 18:30 - 10:00
Thời gian: 15:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 16:00 - 19:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 130.000
Liên Hưng 14:30 - 08:20
Thời gian: 17:50
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Hà Tiên Giường nằm 45 chỗ 359.000
Liên Hưng 18:30 - 07:30
Thời gian: 13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 08:45 - 17:45
Thời gian: 09:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 18:30 - 08:30
Thời gian: 14:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 14:00 - 00:30
Thời gian: 10:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 14:00 - 03:00
Thời gian: 13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 19:30 - 00:00
Thời gian: 04:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bưu Điện Tỉnh Dak Lak - Bưu Điện KM 3 Giường nằm 45 chỗ 170.000
Liên Hưng 19:30 - 03:50
Thời gian: 08:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Đức Long Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 13:30 - 02:15
Thời gian: 12:45
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 12:00 - 23:30
Thời gian: 11:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 14:00 - 18:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 160.000
Ngọc Phát 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 210.000
Liên Hưng 13:30 - 04:00
Thời gian: 14:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Nhà thờ Tắc Sậy Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 06:30 - 15:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 13:30 - 00:00
Thời gian: 10:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Trường Đại Học Trà Vinh Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 16:00 - 05:20
Thời gian: 13:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến phà Vàm Cống Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 12:00 - 00:45
Thời gian: 12:45
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 12:00 - 04:00
Thời gian: 16:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Tàu Năm Căn Giường nằm 45 chỗ 360.000
Liên Hưng 13:30 - 17:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 12:00 - 02:30
Thời gian: 14:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Nhà thờ Tắc Sậy Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Bến Tre Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Trảng Bàng QL22 Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 17:30 - 03:50
Thời gian: 10:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 14:00 - 03:20
Thời gian: 13:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 18:30 - 08:15
Thời gian: 13:45
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Trà Men Giường nằm 45 chỗ 320.000
Liên Hưng 14:30 - 03:30
Thời gian: 13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến phà Vàm Cống Giường nằm 45 chỗ 300.000
Anh Phát 22:00 - 07:15
Thời gian: 09:15
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe KonTum Giường nằm 38 chỗ 200.000
Liên Hưng 13:30 - 05:00
Thời gian: 15:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 348.000
Liên Hưng 19:30 - 00:00
Thời gian: 04:30
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 180.000
Liên Hưng 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Cổng chào Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 17:30 - 07:50
Thời gian: 14:20
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 315.000
Liên Hưng 13:30 - 02:30
Thời gian: 13:00
Bến Xe Phía Nam Nha Trang Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 300.000