Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Việt 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Lào Cai Giường nằm 4X chỗ 280.000
Sao Việt 01:30 - 10:30
Thời gian: 09:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Lào Cai Giường nằm 4X chỗ 280.000
Cầu Mè 14:30 - 01:30
Thời gian: 11:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa BX Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 300.000
Sao Việt 19:00 - 05:30
Thời gian: 10:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa 69 Xuân Viên Giường nằm 4X chỗ 310.000
Ngân Hà 16:00 - 04:30
Thời gian: 12:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Mường Tè Giường nằm 40 chỗ 430.000
Sao Việt 08:00 - 18:30
Thời gian: 10:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa 69 Xuân Viên Giường nằm 4X chỗ 310.000
Ngân Hà 16:00 - 22:30
Thời gian: 06:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 16:00 - 20:30
Thời gian: 04:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Sao Việt 01:30 - 12:00
Thời gian: 10:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa 69 Xuân Viên Giường nằm 4X chỗ 310.000
Ngân Hà 16:00 - 01:30
Thời gian: 09:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngân Hà 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 16:00 - 23:30
Thời gian: 07:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Sapa Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 120.000
Sao Việt 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Lào Cai Giường nằm 4X chỗ 280.000
Cao Xanh 06:30 - 14:50
Thời gian: 08:20
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 250.000