Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tuấn Hoàn 09:30 - 15:30
Thời gian: 06:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Sao Việt 06:00 - 16:30
Thời gian: 10:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 310.000
Sao Việt 01:30 - 12:00
Thời gian: 10:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 310.000
Hoàng Anh (Điện Biên) 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 0
Sao Việt 12:30 - 23:00
Thời gian: 10:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 310.000
Thường Lan 11:15 - 16:45
Thời gian: 05:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Sao Việt 08:00 - 18:30
Thời gian: 10:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Vp Sapa Giường nằm 46 chỗ 310.000
Cao Xanh 06:30 - 14:50
Thời gian: 08:20
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 0
Cầu Mè 15:00 - 02:00
Thời gian: 11:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 0
Sao Việt 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 01:30 - 10:30
Thời gian: 09:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 06:00 - 15:00
Thời gian: 09:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 01:30 - 09:00
Thời gian: 07:30
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Bảo Hà Giường nằm 46 chỗ 280.000
Thăng Thứ 05:30 - 10:10
Thời gian: 04:40
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 45 chỗ 0
Sao Việt 12:30 - 21:30
Thời gian: 09:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Lào Cai Giường nằm 46 chỗ 280.000
Minh Thu 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 0