Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn

Địa chỉ
Khối 1, T.T Cao Lộc, Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 17:00 - 04:10
Thời gian: 11:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 00:15
Thời gian: 07:15
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 17:52
Thời gian: 00:52
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Cần Thơ Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 22:30
Thời gian: 05:30
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 12:27
Thời gian: 19:27
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 11:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 17:07
Thời gian: 00:07
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn Phòng Vĩnh Long Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 03:15
Thời gian: 10:15
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 07:10
Thời gian: 14:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 22:10
Thời gian: 05:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bắc Giang Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 03:38
Thời gian: 10:38
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 14:10
Thời gian: 21:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 13:10
Thời gian: 20:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 19:20
Thời gian: 02:20
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bắc Ninh Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 21:30
Thời gian: 04:30
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 15:30
Thời gian: 22:30
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 11:42
Thời gian: 18:42
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 23:00
Thời gian: 06:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 09:10
Thời gian: 16:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 01:28
Thời gian: 08:28
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:00 - 06:48
Thời gian: 13:48
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 0