Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn

Địa chỉ
Khối 1, T.T Cao Lộc, Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn ngày 12/12/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 16:00 - 05:55
Thời gian: 13:55
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 300.000
Cúc Mừng 16:00 - 23:00
Thời gian: 07:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 170.000
Cúc Mừng 16:00 - 05:00
Thời gian: 13:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 250.000
Cúc Mừng 16:00 - 09:55
Thời gian: 17:55
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Cửa khẩu Nậm Cắn Giường nằm 46 chỗ 400.000
Cúc Mừng 16:00 - 06:55
Thời gian: 14:55
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 300.000
Cúc Mừng 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 16:00 - 03:00
Thời gian: 11:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 230.000