Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn

Địa chỉ
Khối 1, T.T Cao Lộc, Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 17:00 - 12:27
Thời gian: 19:27
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 850.000
Hoàng Long 17:00 - 11:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 440.000
Hoàng Long 17:00 - 17:52
Thời gian: 00:52
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Cần Thơ Giường nằm 39 chỗ 950.000
Hoàng Long 17:00 - 22:30
Thời gian: 05:30
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 17:00 - 07:10
Thời gian: 14:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 370.000
Hoàng Long 17:00 - 15:37
Thời gian: 22:37
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Đại lý Anh Tư Giường nằm 39 chỗ 900.000
Hoàng Long 17:00 - 17:07
Thời gian: 00:07
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Đại lý Thiên Bảo Giường nằm 39 chỗ 950.000
Hoàng Long 17:00 - 03:15
Thời gian: 10:15
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 280.000
Hoàng Long 17:00 - 14:10
Thời gian: 21:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 510.000
Hoàng Long 17:00 - 22:10
Thời gian: 05:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 690.000
Hoàng Long 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bắc Giang Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 17:00 - 03:38
Thời gian: 10:38
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 760.000
Hoàng Long 17:00 - 21:30
Thời gian: 04:30
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 17:00 - 15:30
Thời gian: 22:30
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 530.000
Hoàng Long 17:00 - 13:10
Thời gian: 20:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 490.000
Hoàng Long 17:00 - 19:20
Thời gian: 02:20
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bắc Ninh Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 17:00 - 04:10
Thời gian: 11:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 320.000
Hoàng Long 17:00 - 00:15
Thời gian: 07:15
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 240.000
Hoàng Long 17:00 - 01:28
Thời gian: 08:28
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 720.000
Hoàng Long 17:00 - 06:48
Thời gian: 13:48
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 820.000
Hoàng Long 17:00 - 23:00
Thời gian: 06:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 17:00 - 09:10
Thời gian: 16:10
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 17:00 - 11:42
Thời gian: 18:42
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 850.000
Hoàng Long 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 620.000