Bến Xe Phía Bắc

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phía Bắc ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trọng Khởi 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Đức Hưng 10:30 - 14:50
Thời gian: 04:20
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 105.000
Đức Hưng 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 105.000
Nông Ánh 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 16 chỗ 0