Bến Xe Phía Bắc

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phía Bắc ngày 27/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trọng Khởi 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Đức Hưng 10:30 - 14:50
Thời gian: 04:20
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 105.000
Đức Hưng 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 105.000
Nông Ánh 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Ngọc Huyền 03:30 - 05:30
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Xuân Sơn 05:00 - 06:00
Thời gian: 01:00
Bến Xe Phía Bắc Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 75.000