Bến xe Ngã Tư Ga

Địa chỉ
720 Quốc lộ 1A, khu phố 3B, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Ngã Tư Ga ngày 26/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hồng Thắm 13:00 - 02:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 800.000
Việt Hưng 06:00 - 06:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Ngã Tư Ga Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 700.000
Hùng Dương 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 45 chỗ 800.000
Anh Phong 05:00 - 14:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 40 chỗ 800.000
Việt Hưng 06:00 - 04:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Ngã Tư Ga Vinh Giường nằm 44 chỗ 650.000
Thọ Lam 02:00 - 02:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Ngã Tư Ga Hương Sơn Giường nằm 40 chỗ 550.000
Lực Hà 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Phía Nam Thanh Hoá Giường nằm 40 chỗ 600.000
Công Tuấn 11:00 - 03:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Vĩnh Yên Ghế ngồi 45 chỗ 500.000
Văn Phượng 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Quỹ Nhất Giường nằm 40 chỗ 600.000
HTX Trung Nam ( Hà Tĩnh ) 03:30 - 04:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Ngã Tư Ga Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 550.000
Văn Phúc 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Cẩm Thủy Giường nằm 40 chỗ 600.000
Bố Hạ 03:00 - 19:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Bố Hạ Ghế ngồi 50 chỗ 500.000
Tuấn Cương 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe khách Thịnh Long Giường nằm 40 chỗ 600.000
Việt Hưng 06:00 - 10:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Ngã Tư Ga Trụ sở Thanh Miện Giường nằm 44 chỗ 800.000
Bình Sơn 04:30 - 07:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 500.000
Hà Ngoan 13:00 - 21:40
Thời gian: 08:40
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Ngọc Lặc Giường nằm 40 chỗ 500.000
Đại Thắng (Bắc Giang) 14:00 - 06:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Bắc Giang Giường nằm 40 chỗ 700.000
Phúc Hưng 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng Ghế ngồi 45 chỗ 650.000
Việt Hưng 06:00 - 02:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Ngã Tư Ga Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 600.000
Anh Tuyên (Thanh Hóa) 04:00 - 15:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Ngã Tư Ga Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 600.000
Công Thủy 13:00 - 01:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Lục Yên Giường nằm 45 chỗ 800.000
Bảo Long 04:00 - 20:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Ý Yên, Nam Định Ghế ngồi 45 chỗ 650.000
Việt Hưng 06:00 - 10:20
Thời gian: 04:20
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Bến Trại Giường nằm 44 chỗ 800.000
Thọ Lam 02:00 - 01:50
Thời gian: 23:50
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Hương Sơn Giường nằm 40 chỗ 550.000
Hà Ngoan 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Phía Nam Thanh Hoá Giường nằm 40 chỗ 500.000
Minh Hà 16:30 - 08:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Bắc Giang Giường nằm 40 chỗ 800.000
Việt Hưng 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Ngã Tư Ga Big C Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 750.000