Bến xe Ngã Tư Ga

Địa chỉ
720 Quốc lộ 1A, khu phố 3B, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Ngã Tư Ga ngày 22/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
HTX Trung Nam ( Hà Tĩnh ) 03:30 - 04:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Ngã Tư Ga Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 600.000
Văn Phúc 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Cẩm Thủy Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thảo Lan 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Ngã Tư Ga VP Buôn Hồ Giường nằm 41 chỗ 200.000
Công Tuấn 11:00 - 03:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Vĩnh Yên Ghế ngồi 45 chỗ 550.000
Anh Phong 05:00 - 14:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 40 chỗ 800.000
Văn Phượng 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Quỹ Nhất Giường nằm 40 chỗ 750.000
Thanh Dem 04:00 - 16:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Nghĩa Đàn Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thọ Lam 02:00 - 02:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Ngã Tư Ga Nhà xe Thọ Lam Giường nằm 40 chỗ 650.000
Lực Hà 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 650.000
Trí Tuệ 11:00 - 03:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Vĩnh Tường Ghế ngồi 45 chỗ 400.000
Hải Huệ 13:00 - 00:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Bắc Giang Ghế ngồi 45 chỗ 600.000
NAM TRỰC 10:00 - 15:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Nam Định Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thanh Dem 04:00 - 14:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hồng Thắm 13:00 - 02:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 800.000
Anh Tuyên (Thanh Hóa) 04:00 - 15:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Ngã Tư Ga Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 700.000
Công Thủy 13:00 - 01:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Lục Yên Giường nằm 45 chỗ 700.000
Sáu Thuận 06:00 - 22:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Lập Thạch Ghế ngồi 45 chỗ 450.000
Đại Thắng (Bắc Giang) 10:00 - 23:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Bắc Giang Ghế ngồi 45 chỗ 450.000
Bảo Long 04:00 - 20:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Ý Yên, Nam Định Ghế ngồi 45 chỗ 650.000
Thanh Dem 04:00 - 16:20
Thời gian: 12:20
Bến xe Ngã Tư Ga Nông trường Cờ Đỏ Giường nằm 40 chỗ 600.000
Vĩnh Yên 12:30 - 04:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Tế Tiêu Giường nằm 40 chỗ 700.000
Mạnh Cường (Hà Tĩnh) 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hà Ngoan 13:00 - 21:40
Thời gian: 08:40
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Ngọc Lặc Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thảo Lan 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Ngã Tư Ga Buôn Ma Thuột Giường nằm 41 chỗ 200.000
Thuận Hương 20:00 - 12:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Lập Thạch Giường nằm 40 chỗ 800.000
Minh Liên 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 40 chỗ 800.000
Tuấn Cương 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe khách Thịnh Long Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thắng Lợi (Hải Dương) 12:00 - 21:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ngã Tư Ga Trạm Hải Dương Ghế ngồi 45 chỗ 650.000
Bình Sơn 04:30 - 07:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hà Ngoan 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thảo Lan 18:30 - 00:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Ngã Tư Ga AH17, Đăk Mil Giường nằm 41 chỗ 180.000
Minh Hà 03:00 - 16:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Bắc Giang Giường nằm 40 chỗ 850.000
Bảy Tèo 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Bình Dương (Bình Định) Giường nằm 40 chỗ 230.000
Phúc Hưng 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng Ghế ngồi 45 chỗ 500.000
Mạnh Ky 12:00 - 21:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Bến Trại Giường nằm 40 chỗ 900.000
Thọ Lam 02:00 - 01:50
Thời gian: 23:50
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Hương Sơn Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hùng Dương 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 45 chỗ 600.000
Thảo Lan 18:30 - 23:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Ngã Tư Ga Gia Nghĩa Giường nằm 41 chỗ 150.000
Tiến Đạt (Bắc Giang) 04:00 - 18:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Bắc Giang Giường nằm 40 chỗ 850.000
Xuân Trường 03:00 - 19:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Huyện Giao Thủy Ghế ngồi 45 chỗ 500.000
Thuận Phượng 04:00 - 18:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Tam Điệp Giường nằm 40 chỗ 600.000