Bến xe Móng Cái

Địa chỉ
Đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Móng Cái ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đại Lý Hoà Tiến 05:00 - 13:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Nội thành Hà Nội Limousine 9 chỗ 250.000
Đại Lý Hoà Tiến 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 180.000
Đại Lý Hoà Tiến 12:00 - 18:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Lạc Long Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 21:00 - 02:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Thanh Miện Giường nằm 40 giường 150.000
Kim Thành Chính 13:30 - 07:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 400.000
Đại Lý Hoà Tiến 22:00 - 04:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Thái Thụy Giường nằm 40 giường 150.000
Cường Lan 18:30 - 02:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 40 chỗ 300.000
Đại Lý Hoà Tiến 13:00 - 23:21
Thời gian: 10:21
Bến xe Móng Cái Bến xe Thường Xuân Giường nằm 40 giường 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:00 - 03:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 giường 300.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:00 - 02:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Phú Thọ Giường nằm 40 giường 250.000
Phúc Xuyên 17:00 - 04:41
Thời gian: 11:41
Bến xe Móng Cái Sapa Giường nằm 45 chỗ 450.000
Phúc Xuyên 17:00 - 00:11
Thời gian: 07:11
Bến xe Móng Cái Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 280.000
Đức Lộc ( Quảng Ninh ) 19:00 - 19:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Hải Hậu Giường nằm 40 chỗ 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Hải Hậu Giường nằm 40 giường 150.000
Công Phượng 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Lạc Long Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:30 - 03:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Trung tâm Giường nằm 40 giường 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 20:15 - 03:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Hưng Yên Giường nằm 40 giường 170.000
Đại Lý Hoà Tiến 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Thái Bình Giường nằm 40 giường 150.000
Cường Lâm 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 45 chỗ 300.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Thái Nguyên Giường nằm 40 giường 230.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:00 - 03:40
Thời gian: 08:40
Bến xe Móng Cái Thanh Hóa Giường nằm 40 giường 200.000
Phúc Xuyên 17:00 - 02:40
Thời gian: 09:40
Bến xe Móng Cái Mậu A Giường nằm 45 chỗ 360.000
Đại Lý Hoà Tiến 09:00 - 04:30
Thời gian: 19:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 giường 500.000
Đại Lý Hoà Tiến 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Sa Pa Giường nằm 40 giường 400.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Bắc Cạn Giường nằm 40 giường 300.000
Đại Lý Hoà Tiến 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Đông Bình Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Móng Cái Ninh Bình Giường nằm 40 giường 200.000
Thảo Thiều 02:00 - 08:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Móng Cái Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Thanh Sơn (Móng Cái) 15:00 - 23:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 230.000
Đại Lý Hoà Tiến 11:00 - 17:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Lạc Long Ghế ngồi 16 chỗ 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 20:00 - 01:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Ninh Giang Giường nằm 40 giường 150.000
Kinh Thành Chính 13:00 - 04:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 430.000
Đại Lý Hoà Tiến 10:30 - 17:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 12:30 - 22:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 40 giường 300.000
Quang Đông (Thanh Hóa) 07:15 - 16:15
Thời gian: 09:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Nghi Sơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Cường Lâm 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 300.000
Cường Lâm 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 250.000
Đại Lý Hoà Tiến 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 17:00 - 03:04
Thời gian: 10:04
Bến xe Móng Cái Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 380.000
Đại Lý Hoà Tiến 18:30 - 02:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Móng Cái Giao Thủy Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 21:00 - 04:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Móng Cái Nam Định Giường nằm 40 giường 150.000
Thanh Sơn (Móng Cái) 15:00 - 00:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Tế Tiêu Giường nằm 44 chỗ 250.000
Đại Lý Hoà Tiến 10:30 - 18:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 180.000
Đại Lý Hoà Tiến 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 giường 180.000
Đại Lý Hoà Tiến 15:00 - 03:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 giường 400.000
Phúc Xuyên 17:00 - 22:11
Thời gian: 05:11
Bến xe Móng Cái Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 210.000
Đại Lý Hoà Tiến 13:30 - 04:40
Thời gian: 15:10
Bến xe Móng Cái Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 giường 350.000
Đại Lý Hoà Tiến 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Thái Thụy Giường nằm 40 giường 150.000
Vận Tải Chùa Hang 09:35 - 16:35
Thời gian: 07:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 230.000
Đại Lý Hoà Tiến 13:00 - 22:55
Thời gian: 09:55
Bến xe Móng Cái Bến xe Triệu Sơn Giường nằm 40 giường 200.000
Cường Lan 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 300.000
Đại Lý Hoà Tiến 20:50 - 05:50
Thời gian: 09:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Thanh Sơn Giường nằm 40 giường 270.000
Phúc Xuyên 17:00 - 03:56
Thời gian: 10:56
Bến xe Móng Cái Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 400.000
Đại Lý Hoà Tiến 08:00 - 14:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Bắc Giang Giường nằm 40 giường 180.000
Hải Phương 19:30 - 02:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Hải Hậu Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Đại Phát 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Gia Lâm Giường nằm 44 chỗ 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 180.000
Hải Phòng 12:30 - 18:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 16 chỗ 140.000
Đại Lý Hoà Tiến 09:30 - 15:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Ninh Giang Ghế ngồi 45 chỗ 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 16:00 - 05:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 giường 250.000
Duyệt Thủy 19:00 - 01:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Móng Cái Bến xe Tiền Hải Giường nằm 40 chỗ 100.000
Việt Sơn Anh 12:30 - 23:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hải Phương 05:00 - 16:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Móng Cái Tĩnh Gia Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 11:20 - 05:20
Thời gian: 18:00
Bến xe Móng Cái Huế Giường nằm 40 giường 500.000
Phúc Xuyên 17:00 - 01:57
Thời gian: 08:57
Bến xe Móng Cái Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 320.000
Sơn Hà (Đắk Lắk) 05:00 - 14:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Móng Cái Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 850.000
Cường Lan 17:30 - 05:15
Thời gian: 11:45
Bến xe Móng Cái Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 400.000
Phúc Xuyên 17:00 - 22:58
Thời gian: 05:58
Bến xe Móng Cái Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 240.000
Đại Lý Hoà Tiến 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Hải Hậu Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 03:00 - 13:20
Thời gian: 10:20
Bến xe Móng Cái Nghệ An Giường nằm 40 giường 250.000
Đại Lý Hoà Tiến 21:30 - 05:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Móng Cái Giao Thủy Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:20 - 06:00
Thời gian: 10:40
Bến xe Móng Cái Nghệ An Giường nằm 40 giường 300.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Móng Cái Ninh Bình Giường nằm 40 giường 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 18:40 - 07:10
Thời gian: 12:30
Bến xe Móng Cái Vinh Giường nằm 40 giường 250.000
Hải Phương 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Gia Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 giường 180.000
Thủy Nguyên 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Lạc Long Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Vĩnh Trụ Giường nằm 40 giường 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Khách Hòa Bình Giường nằm 40 giường 250.000
Đại Lý Hoà Tiến 13:30 - 04:10
Thời gian: 14:40
Bến xe Móng Cái Quảng Bình Giường nằm 40 giường 300.000
Đại Lý Hoà Tiến 22:20 - 04:50
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Thái Bình Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Móng Cái Thái Nguyên Giường nằm 40 giường 230.000
Đại Lý Hoà Tiến 18:30 - 04:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Móng Cái Thanh Hóa Giường nằm 40 giường 200.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:30 - 05:23
Thời gian: 09:53
Bến xe Móng Cái Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 giường 300.000
Phúc Xuyên 17:00 - 00:37
Thời gian: 07:37
Bến xe Móng Cái Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 280.000
Cường Lâm 07:30 - 18:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 450.000
Đại Lý Hoà Tiến 10:00 - 16:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Móng Cái Bến xe Bắc Giang Giường nằm 40 giường 180.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Móng Cái Giao Thủy Giường nằm 40 giường 150.000
Đại Lý Hoà Tiến 22:00 - 04:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Móng Cái Nam Định Giường nằm 40 giường 150.000
Minh Tuấn (Hải Phòng) 09:00 - 01:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 40 chỗ 700.000