Bến xe Móng Cái

Địa chỉ
Đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Móng Cái ngày 17/07/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tâm Bảo Anh Limousine 13:00 - 17:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Móng Cái Hải Phòng - Nhà hát lớn Limousine 9 chỗ 300.000
Cường Lâm 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 300.000
Cường Lan 17:30 - 05:15
Thời gian: 11:45
Bến xe Móng Cái Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 400.000
Duyệt Thủy 19:00 - 01:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Móng Cái Bến xe Tiền Hải Giường nằm 40 chỗ 100.000
Cường Lâm 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 250.000
Hải Phương 20:00 - 02:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Hải Hậu Giường nằm 40 chỗ 200.000
Cường Lâm 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 45 chỗ 300.000
Hùng Long (Điện Biên) 13:00 - 23:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Móng Cái Bến xe khách Mộc Châu Giường nằm 41 chỗ 300.000
Vũ Ngữ 18:00 - 00:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Móng Cái Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 130.000
Tâm Bảo Anh Limousine 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Vĩnh Bảo Limousine 9 chỗ 300.000
Việt Sơn Anh 15:30 - 02:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hùng Long (Điện Biên) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Móng Cái Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 400.000
Phương Huy Limousine 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Móng Cái Vp Hải Phòng VIP limousine 9 chỗ 150.000
Cường Lan 18:30 - 02:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Móng Cái Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 40 chỗ 300.000
Cường Lâm 07:30 - 18:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Móng Cái Bến xe Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 450.000
Kim Thành Chính 13:30 - 07:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 350.000
Cường Lan 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 300.000
Đức Lộc ( Quảng Ninh ) 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Móng Cái Bến Xe Hải Hậu Giường nằm 40 chỗ 150.000