Bến xe Miền Đông

Địa chỉ
292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Miền Đông ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Bảy Lang 18:15 - 05:45
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 220.000
Trường Thành (Gia Lai) 18:24 - 05:54
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Vp Chư Prông Giường Nằm 44 chỗ 200.000
Trường Thành (Gia Lai) 18:24 - 05:24
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Vp Pleiku Giường Nằm 44 chỗ 200.000
Thuận Tiến 18:00 - 08:10
Thời gian: 14:10
Bến xe Miền Đông Bến xe An Khê Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cô Hai 17:20 - 02:20
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Ayun Pa Giường nằm 46 chỗ 0
Phúc Hoành 17:30 - 05:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Krông Pa Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 21:00 - 07:33
Thời gian: 10:33
Bến xe Miền Đông Bến xe Vạn Giã Giường nằm 40 chỗ 220.000
Quang Hạnh 18:00 - 04:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Vạn Giã Giường nằm 38 chỗ 0
Quang Hạnh 21:00 - 07:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Siêu thị Metro Nha Trang Giường nằm 38 chỗ 0
Liên Hưng 22:00 - 08:45
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Quang Hạnh 21:00 - 05:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 38 chỗ 0
Liên Hưng 11:00 - 20:15
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Ngã 3 Thành Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 06:45
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:00 - 23:45
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 0
Hà Linh 20:00 - 06:45
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Ninh Tịnh Giường nằm 40 chỗ 210.000
Hà Linh 19:00 - 03:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Linh 20:00 - 04:45
Thời gian: 08:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 170.000
Long Vân 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Kon Tum Giường nằm 230.000
Dương Huỳnh 05:30 - 10:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Tân Lâm Ghế ngồi 16 chỗ 0
Sơn Hải 10:30 - 14:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Đạ Tẻh Ghế ngồi 16 chỗ 0
Liên Hưng 04:15 - 11:30
Thời gian: 07:15
Bến xe Miền Đông Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 00:20
Thời gian: 13:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 0
Thu Phương 14:00 - 02:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Ngã ba Chương Hòa Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Đức 14:30 - 04:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 0
Hoa Châu 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Dũng Nga 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Tân Sinh 16:00 - 08:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Miền Đông Phù Cát Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 21:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 0
Ngọc Lễ 11:00 - 00:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Hòa Quỳnh 06:00 - 20:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 10:20
Thời gian: 19:20
Bến xe Miền Đông Phủ Lý Giường nằm 40 chỗ 715.000
Hoàng Khoa 11:00 - 21:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Kim Thành Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 13:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 0
Hiếu Viện 06:00 - 02:45
Thời gian: 20:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 14:20
Thời gian: 03:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 13:20
Thời gian: 18:50
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 0
Minh Phương 07:30 - 00:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 0
Chín Nghĩa 12:30 - 05:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Chín Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 18:10
Thời gian: 00:40
Bến xe Miền Đông Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 0
Đức Trang 06:00 - 06:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 0
Thiên Thảo 12:00 - 22:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 05:10
Thời gian: 10:40
Bến xe Miền Đông Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 0
Bảy Lang 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 220.000
Thuận Tiến 18:45 - 06:45
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 240.000
Đức Đạt 18:20 - 06:20
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Việt Tân Phát 17:45 - 03:15
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Bến xe An Khê Ghế ngồi 28 chỗ 320.000
Nam Phong 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe KBang Giường nằm 40 chỗ 0
Sáu Bản 17:45 - 05:45
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Chư Sê Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 21:00 - 05:33
Thời gian: 08:33
Bến xe Miền Đông Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Quang Hạnh 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông VP Đại Lãnh Giường nằm 38 chỗ 0
Quang Hạnh 21:30 - 07:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Siêu thị Metro Nha Trang Giường nằm 38 chỗ 0
Quang Hạnh 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Siêu thị Metro Nha Trang Giường nằm 38 chỗ 0
Quang Hạnh 21:30 - 06:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 38 chỗ 0
Liên Hưng 12:30 - 21:45
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Ngã 3 Thành Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 22:00 - 07:15
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 03:10
Thời gian: 09:40
Bến xe Miền Đông Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 0
Hà Linh 17:00 - 01:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Linh 19:00 - 05:10
Thời gian: 10:10
Bến xe Miền Đông Tu Bông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Liên Hưng 20:00 - 09:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông VP Đại Lãnh Giường nằm 45 chỗ 0
Long Vân 17:30 - 05:50
Thời gian: 12:20
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Đăk Tô Giường nằm 250.000
Bốn Luyên 07:00 - 11:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Miền Đông Cát Tiên Giường nằm 40 chỗ 0
Thảo Trang 11:20 - 14:40
Thời gian: 03:20
Bến xe Miền Đông Bến Xe Đạ Tẻh Ghế ngồi 30 chỗ 0
Thành Châu 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 07:50
Thời gian: 13:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 0
Tài Phát 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Quang 14:30 - 03:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Phù Cát Giường nằm 40 chỗ 0
Dũng Thủy 15:00 - 04:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Mười Phượng 15:30 - 06:30
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 0
Ba Đàm 16:00 - 07:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Tây Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Thu Khuyên 08:00 - 21:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
HTX xe khách Trung Nam 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Thiên 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 22:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 0
Anh Hưng 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Vp Kim Thành Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 23:25
Thời gian: 05:55
Bến xe Miền Đông Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 0
Công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh 06:30 - 20:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 22:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 04:20
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 0
Minh Thành 12:00 - 05:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 09:00 - 11:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Miền Đông Tp Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 640.000
Trí Linh 05:00 - 05:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Thảo 12:30 - 00:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Tiền Hải Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 06:20
Thời gian: 15:20
Bến xe Miền Đông Thanh Hoá Giường nằm 40 chỗ 715.000
Long Thu (Thanh Hóa) 12:15 - 00:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe khách thị trấn Thọ Xuân Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Ý 18:00 - 05:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 220.000
Thuận Tiến 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 240.000
Gia Phúc - Gia Lai 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 0
Việt Tân Phát 17:00 - 01:45
Thời gian: 08:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 270.000
Hoa Châu (Gia Lai) 16:00 - 03:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông An Khê Giường nằm 40 chỗ 0
Hưng Thịnh 17:45 - 05:15
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Pleiku Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 21:00 - 04:33
Thời gian: 07:33
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Liên Hưng 08:15 - 19:00
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 12:30 - 23:15
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 07:15 - 17:00
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 08:15 - 17:30
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 12:30 - 22:15
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 20:00 - 06:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 22:00 - 07:45
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:00 - 23:15
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Hà Linh 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Linh 19:00 - 03:45
Thời gian: 08:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Linh 20:00 - 05:45
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Ninh Diêm Giường nằm 40 chỗ 210.000
Long Vân 17:30 - 05:10
Thời gian: 11:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Đắk Hà Giường nằm 230.000
Ngọc Tuấn 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Cát Tiên Ghế nằm 36 chỗ 0
Minh Thới 11:00 - 16:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Đạ Tẻh Ghế ngồi 16 chỗ 0
Thế Long 09:30 - 16:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 07:50
Thời gian: 14:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 0
Đạt Thành 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Mười Trang 14:30 - 04:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Gò Bồi Giường nằm 40 chỗ 0
Hoa Nho 15:00 - 02:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Tam Quan Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Phi 15:30 - 04:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông An Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Phụng Hường 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Phù Cát Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 07:30 - 20:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Vân 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 18:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 0
Thành Long - Hải Dương 12:30 - 22:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 17:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 0
Phước Hòa 06:30 - 05:15
Thời gian: 22:45
Bến xe Miền Đông Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 20:25
Thời gian: 02:55
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 00:20
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 0
Quốc Bảo (Quảng Ngãi) 11:30 - 04:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 11:53
Thời gian: 17:23
Bến xe Miền Đông Vp Cửa Ông Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 18:20
Thời gian: 23:50
Bến xe Miền Đông Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 07:53
Thời gian: 13:23
Bến xe Miền Đông Thái Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Mai Linh 09:00 - 00:20
Thời gian: 15:20
Bến xe Miền Đông Thanh Hoá Giường nằm 40 chỗ 715.000
Hồng Chương 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 04:50
Thời gian: 21:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 0
Minh Phương 07:30 - 05:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Ban 17:25 - 04:55
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 200.000
Linh Ý Chí 17:15 - 05:45
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Tuy Hòa Giường nằm 41 chỗ 0
Hồng Sơn (Phú Yên) 18:01 - 04:46
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 41 chỗ 0
Nhựt Hương 17:00 - 04:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Hoà Mỹ Đồng giường nằm 40 chỗ 0
Cúc Tư 18:00 - 04:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Phú Yên Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 14:20
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Quốc Tín 13:00 - 09:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Bảy Lang 18:30 - 03:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Ea H'Leo Giường nằm 41 chỗ 220.000
Cường Ny 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hòa Liêm 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Krông Bông Giường nằm 44 chỗ 0
Kumho Samco 09:00 - 18:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Hùng Nga 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Minh 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
An Phú 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Ngã 4 Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 170.000
Tuấn Tú - Phương Uyên 12:00 - 17:40
Thời gian: 05:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 20:30 - 01:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phan Rí Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 22:02 - 03:02
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phan Rí Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 22:40
Thời gian: 05:10
Bến xe Miền Đông Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 22:15 - 04:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phan Rí Giường nằm 40 chỗ 0
Tấn Cường(Tấn Đạt) 05:30 - 09:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Linh Ghế ngồi 30 chỗ 0
Hoàng Anh - Đức Linh 06:45 - 09:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Đức Linh Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hiệp Lợi 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Tánh Linh Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Châu 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Giường nằm 40 chỗ 0
9 Lan 17:15 - 21:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Tánh Linh Ghế ngồi 30 chỗ 0
Thanh Ngọc 07:00 - 07:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông Hàm Tân Ghế ngồi 45 chỗ 0
HTX vận tải Bà Rịa 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Vũng Tàu Ghế ngồi 16 chỗ 0
Lan Thanh 08:00 - 10:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Xuyên Mộc Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hoàng Mai 11:30 - 13:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Long Hải Ghế ngồi 30 chỗ 0
Minh Trang 10:00 - 12:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Xuyên Mộc Ghế ngồi 16 chỗ 0
Đức Thủ 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 0
Tấn Phát 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 09:00 - 02:50
Thời gian: 17:50
Bến xe Miền Đông Nam Bình Giường nằm 40 chỗ 715.000
Hiếu Tài 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Kim Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 0
Tân Hoàng Anh 20:45 - 03:15
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường Đôi 45 chỗ 150.000
Thanh Vân 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường Nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 22:02 - 04:42
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn phòngTháp Chàm Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Hưng 07:15 - 15:30
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0
Thuận Tiến 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 240.000
Thuận Tiến 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 240.000
Đức Đạt 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Cô Hai 16:40 - 07:20
Thời gian: 14:40
Bến xe Miền Đông Bến xe KBang Giường nằm 46 chỗ 0
Phước Hưng 16:45 - 04:45
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe An Khê Giường nằm 40 chỗ 0
Quốc Phát 18:00 - 04:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Miền Đông VP. Chư Sê Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 21:00 - 05:48
Thời gian: 08:48
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Liên Hưng 09:30 - 20:15
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông VP Đại Lãnh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 07:15 - 16:30
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 09:30 - 19:15
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 20:30 - 06:15
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 0
Quang Hạnh 08:00 - 18:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Siêu thị Metro Nha Trang Giường nằm 38 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 03:10
Thời gian: 08:40
Bến xe Miền Đông Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 0
Hà Linh 17:00 - 01:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Linh 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Vạn Giã Giường nằm 40 chỗ 220.000
Liên Hưng 20:00 - 07:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Tu Bông Giường nằm 45 chỗ 0
Minh Quốc 04:00 - 14:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Hùng 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ghế ngồi 16 chỗ 0
Tuấn Thùy 11:20 - 15:20
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Cát Tiên Ghế ngồi 30 chỗ 0
Tỉnh Nguyên 10:00 - 03:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Yên Lạc Giường nằm 40 chỗ 0
Mạnh Mùi 07:00 - 20:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Sáu Chương 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 0
Yến Điện 14:30 - 04:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe An Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Nguyên 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân 15:30 - 03:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Tây Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Phúc 16:30 - 06:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Phù Cát Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 09:00 - 05:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 715.000
Nam Quân 09:00 - 00:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 45 chỗ 0
Tín Nghĩa 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Đức 07:00 - 20:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 05:03
Thời gian: 11:33
Bến xe Miền Đông Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 20:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Triều Dương Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 0
Mai Linh 09:00 - 14:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Miền Đông Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 640.000
Hoàng Long 07:00 - 01:50
Thời gian: 18:50
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 11:50
Thời gian: 18:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 0
Dũng Hùng 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quãng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 17:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Miền Đông Tp Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 640.000
Tiến Thành 05:00 - 05:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 0
Vĩnh Nhung 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 08:50
Thời gian: 21:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 0
Dũng Hường 07:30 - 07:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Năm Rùm 18:00 - 06:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hoàng Long 07:00 - 18:20
Thời gian: 11:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 0
Pokemon 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 44 chỗ 0
Thanh Huệ 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Hưng 04:15 - 09:45
Thời gian: 05:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 0
Minh Phương 07:30 - 03:30
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Lang 18:15 - 01:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Buôn Ma Thuột Giường nằm 41 chỗ 220.000
Mai Linh 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông VP Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 215.000
Cường Ny 19:05 - 02:35
Thời gian: 07:30
Bến xe Miền Đông Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 200.000
Cao Nguyên 05:00 - 11:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Buôn Mê Thuột Ghế ngồi 28 chỗ 0
Tân Quý 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 0
Nguyên Khang 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Tâm Minh Phương 09:30 - 07:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 46 chỗ 0
Phi Long 07:00 - 05:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Nam Tiên 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phú Yên Giường Nằm 44 chỗ 170.000
Liên Hưng 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Tuy Hòa Giường nằm 45 chỗ 0
Pokemon 17:00 - 06:20
Thời gian: 13:20
Bến xe Miền Đông Bến xe La Hai Giường nằm 44 chỗ 0
Vĩnh Tuyền 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông La Hai Giường nằm 40 chỗ 0
Hạnh Thọ 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 14:20
Thời gian: 20:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Phi Hiệp 11:00 - 09:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Lang 18:30 - 04:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 41 chỗ 220.000
Cường Ny 19:00 - 02:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Miền Đông Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hòa Liêm 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Krông Bông Giường nằm 44 chỗ 0
Rạng Đông 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Buôn Mê Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Dũng ( Quy Nhơn) 17:20 - 06:20
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Tàu 17:30 - 08:30
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Hoài Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Phương Tú 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Bình Định Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Vinh 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Bình Định Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Hưng 09:30 - 15:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 22:02 - 03:42
Thời gian: 05:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 15:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Miền Đông Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 22:15 - 04:55
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Linh Chi 05:15 - 08:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Linh Giường nằm 40 chỗ 0
Sang Huy 06:40 - 11:10
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Tánh Linh Ghế ngồi 16 chỗ 0
Tân Đông Phương 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 30 chỗ 0
Quốc Huy 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bắc Ruộng Ghế ngồi 16 chỗ 0
Việt Yên 15:30 - 18:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Sang Hoa 00:30 - 04:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Tánh Linh Ghế ngồi 30 chỗ 0
Thiên Phú 04:30 - 07:15
Thời gian: 02:45
Bến xe Miền Đông Bến Xe Vũng Tàu Ghế ngồi 16 chỗ 0
Phúc Vinh 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Chợ Phước Hải Ghế ngồi 28 chỗ 0
Minh Trang 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bình Châu Ghế ngồi 16 chỗ 0
Thiên Phú 04:30 - 06:45
Thời gian: 02:15
Bến xe Miền Đông Trạm xe Thiên Phú Ghế ngồi 16 chỗ 0
Phú Quý Hưng 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 0
Hiên Phiên 14:00 - 22:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Trung 20:30 - 09:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 06:28
Thời gian: 11:58
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 00:25
Thời gian: 06:55
Bến xe Miền Đông Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 0
Hà Linh 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 170.000
Quê Hương 08:30 - 16:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 0
Quê Hương 12:00 - 20:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 0
Quê Hương 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 0
Mai Linh 09:00 - 09:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Tp Huế Giường nằm 40 chỗ 640.000
Hoàng Long 17:30 - 16:20
Thời gian: 22:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 0
Phương Trang 08:30 - 06:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Nam Tiên 17:01 - 04:01
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phú Yên Giường Nằm 44 chỗ 170.000
Hoàng Long 11:00 - 22:20
Thời gian: 11:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 0
Pokemon 17:00 - 05:55
Thời gian: 12:55
Bến xe Miền Đông VP Chí Thanh Giường nằm 44 chỗ 0
Quốc Phong (Phú Yên) 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Phú Yên Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Lơi 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Sóc Trăng Chưa có thông tin 0
Ngân Nghĩa 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Lang 18:15 - 03:45
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 41 chỗ 220.000
Mai Linh 22:00 - 07:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông VP Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 215.000
Cường Ny 19:05 - 03:05
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hùng Kim Châu 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Kim Châu Giường nằm 40 chỗ 0
Mỹ Thanh 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Thương 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Quốc Phong 18:30 - 07:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 41 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 08:00 - 13:40
Thời gian: 05:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 12:00 - 17:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phan Rí Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 21:01 - 02:41
Thời gian: 05:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 22:03 - 03:03
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phan Rí Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 17:00 - 22:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Ngã 4 Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 170.000
Sang Hoa 00:30 - 04:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 30 chỗ 0
Kumho Samco 06:00 - 10:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Thanh Ngọc 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Thị Xã La Gi Ghế ngồi 45 chỗ 0
Minh Nghĩa 11:00 - 17:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rí Giường nằm 41 chỗ 0
Thành Đạt 13:45 - 17:10
Thời gian: 03:25
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 30 chỗ 0
Tình Quý 07:30 - 11:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 16 chỗ 0
Ngọc Châu 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Linh Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Phong 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bình Châu Ghế ngồi 28 chỗ 0
Tuấn Hiền - Vũng Tàu 09:30 - 11:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Suối Nghệ Ghế ngồi 16 chỗ 0
Phước Hải 15:00 - 18:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phước Hải Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 07:08
Thời gian: 12:38
Bến xe Miền Đông Nam Định Giường nằm 39 chỗ 0
Phúc Thủ 09:00 - 20:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 0
Tấn Hưng 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 18:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 03:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông Nghệ An Giường nằm 40 chỗ 640.000
Hoàng Nhân 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 43 chỗ 150.000
Tân Hoàng Anh 21:30 - 04:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường Đôi 45 chỗ 150.000
Tuấn Tú - Phương Uyên 12:00 - 18:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn phòngTháp Chàm Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 22:03 - 04:43
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn phòngTháp Chàm Giường nằm 40 chỗ 0
Phương Trang 18:00 - 09:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Bình Minh 18:30 - 07:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Hưng 07:15 - 13:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 03:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 22:03 - 03:43
Thời gian: 05:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 22:20
Thời gian: 03:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Xuân Cẩm 00:00 - 04:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 30 chỗ 0
Ngọc Hùng 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Mũi Né Ghế ngồi 16 chỗ 0
Vũ Hoàng 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phan Thiết Ghế ngồi 30 chỗ 0
Thành Thủy 09:45 - 14:15
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Tánh Linh Ghế ngồi 28 chỗ 0
Vượng Phát 13:10 - 17:10
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Minh Tơ 18:30 - 22:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 28 chỗ 0
Tám Ngọt 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Linh Giường nằm 40 chỗ 0
Phương Sa 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Châu Đức Ghế ngồi 16 chỗ 0
Thanh Hùng (Vũng Tàu) 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Châu Đức Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hiến Hạnh 12:10 - 15:10
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Xuyên Mộc Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thiên Phú 04:30 - 06:46
Thời gian: 02:16
Bến xe Miền Đông Trạm xe Thiên Phú Ghế ngồi 16 chỗ 0
Việt Tân - Nam Định 09:00 - 21:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Giao Thủy Ghế ngồi 45 chỗ 0
Đạt Anh 15:30 - 17:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 08:50
Thời gian: 17:50
Bến xe Miền Đông Nam Bình Giường nằm 40 chỗ 715.000
Mai Linh 09:00 - 21:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông Nghệ An Giường nằm 40 chỗ 640.000
Ninh Chiểu 05:45 - 13:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 21:00 - 03:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 170.000
Đăng Nhân 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Quê Hương 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 0
Đăng Nhân 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Quê Hương 08:30 - 15:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 0
Liên Hưng 11:00 - 19:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 05:45
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:00 - 22:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0
Tân Hoàng Anh 22:45 - 05:15
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường Đôi 45 chỗ 150.000
Phước Thiện 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Tùng 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 0
Điều Hòa 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Tư Trang 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 0
Krông Bông 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Krông Bông Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Trung 19:15 - 03:45
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Bến xe EaKar Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Hiếu 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phước An Giường nằm 45 chỗ 0
Loan Sáng 07:30 - 17:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Nông trường 719 Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Long - Đắk Nông 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông PV Quảng Sơn Giường Năm 40 Chỗ 150.000
Quê Hương 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 0
Quê Hương 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 0
Đăng Nhân 10:00 - 17:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 01:10
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Đăng Nhân 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Limousine 15 chỗ 0
Phương Hồng Trang 18:15 - 01:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 0
Nam Hoa 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Công Trường 715 Giường nằm 40 chỗ 0
Quyết Thắng 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 0
Tư Thảo 19:15 - 04:15
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Phúc 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Ánh (Đăk Lăk) 19:30 - 03:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Đắk Nông 10:00 - 15:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Miền Đông PV Quảng Khê Giường Năm 40 Chỗ 175.000
Hoàng Long - Đắk Nông 19:00 - 02:35
Thời gian: 07:35
Bến xe Miền Đông PV Cư Jút Giường Năm 40 Chỗ 190.000
Quê Hương 10:30 - 17:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 0
Quê Hương 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 0
Đăng Nhân 10:00 - 18:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 17:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Quê Hương 08:30 - 14:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Ngã 3 Ninh Phước (QL1A giao DT703) Giường nằm 44 chỗ 0
Liên Hưng 04:15 - 09:00
Thời gian: 04:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 0
Lạc Thiện 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Buôn Mê Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Cường Em 18:45 - 01:45
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Phòng vé: Lê Thánh Tông Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Đường 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe EaKar Giường nằm 40 chỗ 0
Thiện Nga 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bên cạnh nhà văn hóa Buôn Trấp Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Ánh (Đăk Lăk) 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Ea H'Leo Giường nằm 40 chỗ 0
Chí Tâm 19:00 - 03:10
Thời gian: 08:10
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Đắk Nông 08:00 - 15:50
Thời gian: 07:50
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Krông Nô Giường Năm 40 Chỗ 225.000
Liên Hưng 09:30 - 17:45
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 20:30 - 04:45
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0
Đăng Nhân 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 01:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Tuấn Tú - Phan Rang 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Công Tạo 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Thạnh Phú Ghế ngồi 30 chỗ 0
Dung Nghĩa 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe phía nam Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Trường Sơn - Đắk Lắk 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe phía nam Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Kim Anh 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phước An Giường nằm 40 chỗ 0
Lắk 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Nhà xe Lắk Giường nằm 40 chỗ 0
Lữ Gia 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe EaKar Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Khuê 19:30 - 02:15
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Đắk Nông 09:00 - 15:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Trường Thành (Gia Lai) 18:00 - 05:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Vp Chư Prông Giường Nằm 44 chỗ 200.000
Thuận Tiến 17:00 - 07:10
Thời gian: 14:10
Bến xe Miền Đông Bến xe An Khê Giường nằm 40 chỗ 250.000
Đức Đạt 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Cô Hai 17:20 - 03:50
Thời gian: 10:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Krông Pa Giường nằm 46 chỗ 0
Bảo Thịnh 17:00 - 03:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Hồng Hải 18:00 - 06:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Linh 21:00 - 06:33
Thời gian: 09:33
Bến xe Miền Đông Bến Xe Liên Tỉnh Ninh Hòa Giường nằm 40 chỗ 200.000
Quang Hạnh 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Siêu thị Metro Nha Trang Giường nằm 38 chỗ 0
Liên Hưng 20:30 - 07:15
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Quang Hạnh 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 38 chỗ 0
Liên Hưng 09:30 - 18:45
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:00 - 05:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Tu Bông Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 20:30 - 05:45
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:00 - 00:45
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Hà Linh 17:00 - 02:35
Thời gian: 09:35
Bến xe Miền Đông Vp.Đại Lãnh Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hà Linh 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Vạn Giã Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Linh 20:00 - 03:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 40 chỗ 170.000
Việt Tân 17:15 - 05:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 240.000
Thuận Phát 17:45 - 06:00
Thời gian: 12:15
Bến xe Miền Đông Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 0
Duy Quang (Lâm Đồng) 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ghế ngồi 16 chỗ 0
Giáp Diệp 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông VP Năm Căn Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 12:27 - 17:07
Thời gian: 04:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Vĩnh Long Giường nằm 39 chỗ 0
Xuân Huy 12:00 - 02:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Hoài Ân Giường nằm 40 chỗ 0
Gia Vỹ 14:00 - 06:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Bích 14:50 - 04:50
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 0
Lan Anh 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Phù Cát Giường nằm 40 chỗ 0
Cúc Dũng 15:30 - 04:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông VP An Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Hương 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 11:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 715.000
Hiền Phương 10:00 - 23:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Phương Tuấn 20:00 - 12:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Chóng 16:00 - 16:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 0
Nhẫn Việt 06:30 - 15:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 09:00 - 18:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 640.000
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 02:00 - 22:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 20:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Miền Đông Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 640.000
Hoàng Long 11:00 - 05:50
Thời gian: 18:50
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 11:50
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 0
Đồng Trang 13:30 - 06:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 06:20
Thời gian: 23:20
Bến xe Miền Đông Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 0
Quang Lộc 05:00 - 05:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 0
Lan Hưng 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Thái Bình Giường nằm 45 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 21:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 15:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Tp Huế Giường nằm 40 chỗ 640.000
Hoàng Long 18:30 - 16:20
Thời gian: 21:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 0
Khoa Như Tĩnh 08:00 - 21:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phú Thọ Ghế ngồi 45 chỗ 0
Thành Ban 17:30 - 05:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Tuy Hòa Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoàng Long 17:30 - 05:50
Thời gian: 12:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 0
Pokemon 17:00 - 05:15
Thời gian: 12:15
Bến xe Miền Đông BX Liên Tỉnh Tuy Hòa Giường nằm 44 chỗ 0
Cúc Tư 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Sông Cầu - Phú Yên Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 02:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
A Tỷ 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông VP Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Lang 18:15 - 02:45
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Ea H'Leo Giường nằm 41 chỗ 220.000
Cường Ny 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Ea H'Leo Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thanh Trân 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Vp Ea Kar Giường nằm 46 chỗ 224.000
Loan Sáng 07:30 - 17:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông EaKar Giường nằm 44 chỗ 0
Lộc Hương 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Minh Chánh 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Mười Trang 14:30 - 03:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Hưng 08:15 - 14:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 12:30 - 18:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 14:00 - 20:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Giường nằm 45 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phan Rí Giường nằm 40 chỗ 0
Út Minh 05:00 - 08:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 30 chỗ 0
HTX vận tải ô tô Đức Linh 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Linh Ghế ngồi 45 chỗ 0
Đông Hưng 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Tám Ngọt 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Giường nằm 40 chỗ 0
Quang Vinh 14:30 - 18:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bắc Ruộng Ghế ngồi 16 chỗ 0
Minh Nghĩa 21:30 - 03:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Chợ Lầu - Bắc Bình Giường nằm 41 chỗ 0
9 Lan 17:15 - 19:55
Thời gian: 02:40
Bến xe Miền Đông Đức Linh Ghế ngồi 30 chỗ 0
Rạng Đông 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Vũng Tàu Ghế ngồi 16 chỗ 0
Thúy Hùng 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Xuân Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 0
Toàn Thắng - Vũng Tàu 04:30 - 07:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Vũng Tàu Ghế ngồi 16 chỗ 0
Viết Lữu 06:30 - 20:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Thịnh Long Giường nằm 40 chỗ 0
Huyền Phúc 13:00 - 19:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giao Phong Giường nằm 40 chỗ 0
Viết Lữu 06:30 - 19:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Cầu Vượt Nam Định Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 22:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 14:20
Thời gian: 07:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Nhân 21:05 - 04:05
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 43 chỗ 150.000
Đăng Nhân 07:30 - 15:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Quê Hương 10:30 - 18:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 0
Quê Hương 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 0
Liên Hưng 08:15 - 16:30
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0
Quê Hương 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 0
Quê Hương 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 0
Đăng Nhân 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Quê Hương 08:30 - 14:50
Thời gian: 06:20
Bến xe Miền Đông Chợ Phước Thiện Giường nằm 44 chỗ 0
Anh Khôi (Phan Rang) 20:45 - 04:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 0
Hai Thuận 18:00 - 00:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Ghế ngồi 45 chỗ 0
Lâm Nhi 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe EaKar Giường nằm 40 chỗ 0
Chí Tâm 19:00 - 04:10
Thời gian: 09:10
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Phụng 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Ea H'Leo Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Khuê 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Buôn Mê Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Kumho Samco 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Buôn Mê Thuột - Kumho Samco Ghế ngồi 45 chỗ 0
Loan Sáng 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Phước An Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Long - Đắk Nông 12:00 - 19:35
Thời gian: 07:35
Bến xe Miền Đông PV Cư Jút Giường Năm 40 Chỗ 190.000
Hoàng Long - Đắk Nông 21:00 - 03:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Hoàng Long - Đắk Nông 08:00 - 13:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Miền Đông Quảng Phú Giường Năm 40 Chỗ 225.000
Hoàng Long - Đắk Nông 16:00 - 21:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Hoàng Long - Đắk Nông 20:00 - 02:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Hoàng Long - Đắk Nông 21:00 - 01:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Huỳnh Hương 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Huyện Đăk Nông Giường nằm 40 chỗ 0
Hữu Khánh 11:30 - 17:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Đức Phong 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Tuy Đức Giường Nằm 40 Chỗ 0
Huy Thành 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Sông Ray (Đồng Nai) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 07:40
Thời gian: 00:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long - Đắk Nông 19:30 - 01:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Miền Đông PV Quảng Khê Giường Năm 40 Chỗ 175.000
Hoàng Long - Đắk Nông 08:00 - 14:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Hoàng Long - Đắk Nông 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Hoàng Long - Đắk Nông 17:00 - 23:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Hoàng Long - Đắk Nông 20:00 - 03:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Miền Đông PV Cư Jút Giường Năm 40 Chỗ 190.000
Phúc Lộc 19:45 - 01:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đăk Mil Giường nằm 40 chỗ 180.000
Sỹ Hùng 08:30 - 14:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đăk Mil Giường nằm 40 chỗ 0
Kim Lý 12:35 - 18:35
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông xã Đắk Sin Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Long - Đồng Nai 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bảo Bình Ghế ngồi 30 chỗ 53.000
Bảy Nở 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Miền Đông Cẩm Mỹ Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 18:10
Thời gian: 00:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 0
Thuận Ý 17:30 - 05:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 220.000
Thuận Tiến 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 240.000
Trường Thành (Gia Lai) 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Vp Pleiku Giường Nằm 44 chỗ 200.000
Đức Đạt 19:05 - 07:05
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Cô Hai 16:40 - 06:40
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe An Khê Giường nằm 46 chỗ 0
Phúc Hậu 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Sáu Lý 19:30 - 06:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Hưng 07:15 - 18:00
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 11:00 - 21:45
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 08:15
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 08:15 - 18:00
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 11:00 - 20:45
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 18:00 - 04:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 07:15
Thời gian: 09:45
Bến xe Miền Đông Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 0
Quang Hạnh 08:00 - 16:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 38 chỗ 0
Hà Linh 19:00 - 05:20
Thời gian: 10:20
Bến xe Miền Đông Đầm Môn Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hà Linh 19:00 - 02:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Miền Đông Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Linh 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 170.000
Long Vân 17:30 - 06:10
Thời gian: 12:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Giường nằm 250.000
Thảo Tâm 04:45 - 12:05
Thời gian: 07:20
Bến xe Miền Đông Đà Lạt Ghế ngồi 16 chỗ 0
Quỳnh Như 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ghế ngồi 30 chỗ 0
Giáp Diệp 17:30 - 01:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông VP Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 20:20
Thời gian: 13:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 0
Dũng Tiến 13:30 - 03:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Tươi 14:30 - 04:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Tam Quan Giường nằm 40 chỗ 0
Phù Mỹ 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Vinh 15:00 - 06:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Gò Bồi Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Long - Bình Định 15:30 - 05:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Tây Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Khoa Thanh 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 07:13
Thời gian: 13:43
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 0
Hiền Phước 10:00 - 00:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 09:23
Thời gian: 14:53
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 0
Mai Linh 09:00 - 04:20
Thời gian: 19:20
Bến xe Miền Đông Phủ Lý Giường nằm 40 chỗ 715.000
An Sinh 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 00:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 640.000
Loan Hợi 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 10:20
Thời gian: 03:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 13:20
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 0
Bình Tâm 14:00 - 06:05
Thời gian: 16:05
Bến xe Miền Đông VP Quảng Ngãi Giường Nằm 46 chỗ 320.000
Sao Vàng 14:00 - 07:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 10:20
Thời gian: 23:20
Bến xe Miền Đông Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 0
Tiến Đạt Thành 06:00 - 06:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 08:43
Thời gian: 15:13
Bến xe Miền Đông Bến xe Đồng Quang Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 03:05
Thời gian: 09:35
Bến xe Miền Đông Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 0
Tâm Minh Phương 07:30 - 05:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 46 chỗ 0
Ngọc Sanh 06:00 - 02:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọ Lan 13:00 - 02:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phú Thọ Ghế ngồi 45 chỗ 0
Năm Rùm 18:15 - 06:45
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hoàng Long 18:30 - 05:50
Thời gian: 11:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 0
Hải Lài 16:30 - 05:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Chợ Xuân Lộc Giường nằm 44 chỗ 0
Bình Phương 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Phú Yên Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 06:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Phương Trang 10:30 - 08:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Lang 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Buôn Ma Thuột Giường nằm 41 chỗ 220.000
Cường Ny 19:05 - 04:35
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Ea H'Leo Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thanh Trân 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Buôn Ma Thuột Giường nằm 46 chỗ 224.000
Hoàng Long - Đắk Nông 20:00 - 03:35
Thời gian: 07:35
Bến xe Miền Đông PV Cư Jút Giường Năm 40 Chỗ 190.000
Hoàng Long - Đắk Nông 08:00 - 15:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Miền Đông PV Cư Jút Giường Năm 40 Chỗ 190.000
Hoàng Long - Đắk Nông 10:00 - 14:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Hoàng Long - Đắk Nông 17:00 - 00:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Miền Đông PV Cư Jút Giường Năm 40 Chỗ 190.000
Hoàng Long - Đắk Nông 20:30 - 01:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Anh Đức 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Cư Jút Giường nằm 40 chỗ 0
Hồng Phúc 08:30 - 14:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Gia Nghĩa Ghế ngồi 30 chỗ 0
Nguyên Phụ 14:30 - 19:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Kiến Đức Giường nằm 40 chỗ 0
Tân Phú 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Tân Phú Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kim Hoàn 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Tân Phú Ghế ngồi 30 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 19:10
Thời gian: 00:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 0
Năm Thùy 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Cư Toàn 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giương nằm 40 chỗ 0
Mạnh Hùng 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 0
Hoa Nho 15:00 - 02:10
Thời gian: 11:10
Bến xe Miền Đông Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phan Rí Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 20:30 - 02:10
Thời gian: 05:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 21:01 - 02:01
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phan Rí Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 11:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Miền Đông Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 10:30 - 16:10
Thời gian: 05:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Liên Hương Giường nằm 40 chỗ 0
Quang Sơn 05:00 - 10:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Mũi Né Ghế ngồi 30 chỗ 0
Tình Quý 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 30 chỗ 0
Quang Thạch 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông Phan Thiết Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hoàng Dũng 11:30 - 16:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phan Thiết Ghế ngồi 16 chỗ 0
Tý Lùn 14:50 - 18:15
Thời gian: 03:25
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Ghế ngồi 30 chỗ 0
Xuân Cẩm 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Tánh Linh Ghế ngồi 30 chỗ 0
Kumho Samco 04:00 - 07:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Vũng Tàu Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hai Trâm 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Vũng Tàu Ghế ngồi 28 chỗ 0
Bình An 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bình Châu Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thiên Phú 04:30 - 07:06
Thời gian: 02:36
Bến xe Miền Đông Bến xe Long Hải Ghế ngồi 16 chỗ 0
Trường Khoa 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Tấn (Tấn Phát) 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Xóm 3: Cổng chào, Xã Hải Vân Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Tấn (Tấn Phát) 14:00 - 03:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Ngã 3 Đường 10 Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 04:23
Thời gian: 10:53
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 18:20
Thời gian: 07:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 0
Tân Hoàng Anh 11:30 - 18:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường Đôi 45 chỗ 150.000
Tuấn Tú - Phương Uyên 08:00 - 14:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn phòngTháp Chàm Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 21:01 - 03:41
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn phòngTháp Chàm Giường nằm 40 chỗ 0
Quê Hương 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 0
Đăng Nhân 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Hưng 12:30 - 20:45
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 22:00 - 06:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Miền Đông Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 13:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 0
Tuấn Tú - Phương Uyên 10:30 - 17:10
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn phòngTháp Chàm Giường nằm 40 chỗ 0
Liên Hưng 04:15 - 10:30
Thời gian: 06:15
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 0
Anh Thảo 18:00 - 02:20
Thời gian: 08:20
Bến xe Miền Đông Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 0
Hưng Phát 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Eawy Giường nằm 40 chỗ 0
2 Hùng 19:00 - 02:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Thắng 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe M'Đrăk Giường nằm 40 chỗ 0
Khách Lăk 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Lắk Giường nằm 40 chỗ 0
Loan Sáng 07:30 - 15:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe phía nam Buôn Ma Thuột Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Long - Đắk Nông 08:00 - 15:35
Thời gian: 07:35
Bến xe Miền Đông PV Cư Jút Giường Năm 40 Chỗ 190.000
Hoàng Long - Đắk Nông 14:00 - 20:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Hoàng Long - Đắk Nông 20:00 - 03:50
Thời gian: 07:50
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Krông Nô Giường Năm 40 Chỗ 225.000
Hoàng Long - Đắk Nông 08:00 - 14:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Hoàng Long - Đắk Nông 11:00 - 16:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Hoàng Long - Đắk Nông 17:00 - 21:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Hoàng Long - Đắk Nông 20:30 - 02:20
Thời gian: 05:50
Bến xe Miền Đông Quảng Phú Giường Năm 40 Chỗ 225.000
Quốc Long 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Quảng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thu Hà 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Tuy Đức Giường nằm 40 chỗ 0
Hương Giang 18:00 - 22:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Đạo Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Thành 06:30 - 08:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Đồng Nai Ghế ngồi 45 chỗ 0
Tân Phú 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Tân Phú Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hoàng Long - Đắk Nông 17:00 - 00:50
Thời gian: 07:50
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Krông Nô Giường Năm 40 Chỗ 225.000
Hoàng Long - Đắk Nông 20:30 - 04:20
Thời gian: 07:50
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Krông Nô Giường Năm 40 Chỗ 225.000
Hoàng Long - Đắk Nông 08:00 - 13:10
Thời gian: 05:10
Bến xe Miền Đông PV Đức Xuyên Giường Năm 40 Chỗ 225.000
Hoàng Long - Đắk Nông 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Hoàng Long - Đắk Nông 19:30 - 00:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Hoàng Long - Đắk Nông 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Phú Thịnh 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Gia Nghĩa Ghế ngồi 30 chỗ 0
Duyên Hà 09:30 - 13:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Huyện Đăk Nông Giường nằm 40 chỗ 0
Kim Ngân - Đắk Nông 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đăk Mil Giường nằm 40 chỗ 0
Kim Lan 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Sông Ray (Đồng Nai) Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thiên Phú 04:30 - 06:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Miền Đông Trạm Long Phước Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hoàng Long - Đắk Nông 16:00 - 22:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Hoàng Long - Đắk Nông 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông PV Quảng Sơn Giường Năm 40 Chỗ 150.000
Hoàng Long - Đắk Nông 08:00 - 12:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông PV Gia Nghĩa Giường Năm 40 Chỗ 120.000
Hoàng Long - Đắk Nông 12:00 - 18:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Hoàng Long - Đắk Nông 19:00 - 01:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Miền Đông PV Đắk Mil Giường Năm 40 Chỗ 170.000
Hoàng Long - Đắk Nông 20:30 - 01:40
Thời gian: 05:10
Bến xe Miền Đông PV Đức Xuyên Giường Năm 40 Chỗ 225.000
Đức Phong 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Tuy Đức Giường Nằm 40 Chỗ 0
Hùng Kiên 09:00 - 13:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Minh Tuấn (Đắk Nông) 19:30 - 23:50
Thời gian: 04:20
Bến xe Miền Đông Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Oanh Ngọc 06:30 - 09:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Miền Đông Trung tâm xã Lý Lịch Ghế ngồi 16 chỗ 0
Bảy Nở 07:30 - 09:15
Thời gian: 01:45
Bến xe Miền Đông Xuân Lộc Ghế ngồi 28 chỗ 0