Bến xe Miền Đông

Địa chỉ
292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Miền Đông ngày 23/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Anh Hưng 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Vp Kim Thành Giường nằm 40 chỗ 850.000
Quốc Bảo (Quảng Ngãi) 11:30 - 04:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 250.000
Khoa Như Tĩnh 08:00 - 21:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phú Thọ Ghế ngồi 45 chỗ 800.000
Tuấn Trung 19:15 - 03:45
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Bến xe EaKar Giường nằm 40 chỗ 230.000
Kim Ngân - Đắk Nông 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đăk Mil Giường nằm 40 chỗ 170.000
Sáu Bản 18:30 - 07:20
Thời gian: 12:50
Bến xe Miền Đông Bến xe Mang Yang Giường nằm 44 giường 250.000
Bốn Luyên 07:00 - 11:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Miền Đông Cát Tiên Giường nằm 40 chỗ 150.000
Xuân Tươi 14:30 - 04:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Tam Quan Giường nằm 40 chỗ 230.000
Tám Ngọt 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Linh Giường nằm 40 chỗ 100.000
Mai Ảnh 20:00 - 07:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Nam Định Giường nằm 40 chỗ 650.000
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 02:00 - 22:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 550.000
Trí Linh 05:00 - 05:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 400.000
Hải Lài 16:30 - 05:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Chợ Xuân Lộc Giường nằm 44 chỗ 200.000
Thuận Hiếu 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phước An Giường nằm 45 chỗ 200.000
Đức Phong 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Tuy Đức Giường Nằm 40 Chỗ 150.000
Sáu Bản 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 44 giường 250.000
Quỳnh Như 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ghế ngồi 30 chỗ 150.000
Dũng Thủy 15:00 - 04:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Ngọc Châu 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Linh Giường nằm 40 chỗ 95.000
Hiếu Tài 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Kim Sơn Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hoàng Khoa 11:00 - 21:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đồng Gia Giường nằm 40 chỗ 850.000
Tân Quê Hương 11:00 - 02:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông VP Quảng Ngãi Tân Quê Hương Giường nằm 40 chỗ 250.000
Dũng Hường 07:30 - 07:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 400.000
Hưng Phát 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Eawy Giường nằm 40 chỗ 220.000
Minh Tuấn (Đắk Nông) 19:30 - 23:50
Thời gian: 04:20
Bến xe Miền Đông Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 120.000
Hà Bình 18:00 - 06:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông VP Đức Cơ Giường nằm 36 chỗ 220.000
Dương Huỳnh 05:30 - 11:20
Thời gian: 05:50
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Tân Lâm Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Tài Phát 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 230.000
Ngọc Châu 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Giường nằm 40 chỗ 95.000
Liên Tấn (Tấn Phát) 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Nam Định Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hoàng Phong 11:00 - 22:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 850.000
Loan Hợi 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hồng Chương 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Thanh Hoá Giường nằm 40 chỗ 650.000
Anh Thảo 18:00 - 02:20
Thời gian: 08:20
Bến xe Miền Đông Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 230.000
Huỳnh Hương 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Huyện Đăk Nông Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thuận Tiến 17:00 - 07:10
Thời gian: 14:10
Bến xe Miền Đông Bến Xe Thị Xã An Khê Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Tiến 18:00 - 08:10
Thời gian: 14:10
Bến xe Miền Đông Bến Xe Thị Xã An Khê Giường nằm 40 chỗ 0
Sáu Chương 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 230.000
Tám Ngọt 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Giường nằm 40 chỗ 100.000
Minh Trang 10:00 - 12:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Miền Đông Bến xe khách huyện Xuyên Mộc Ghế ngồi 16 chỗ 65.000
Ngọc Chóng 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 700.000
Anh Trâm 05:00 - 11:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông VP Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 550.000
Vĩnh Nhung 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 650.000
Nhựt Hương 17:00 - 04:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Hoà Mỹ Đồng giường nằm 40 chỗ 220.000
Đức Phong 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Tuy Đức Giường Nằm 40 Chỗ 150.000
Kim Lan 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Sông Ray Ghế ngồi 16 chỗ 60.000
Sáu Bản 18:30 - 06:50
Thời gian: 12:20
Bến xe Miền Đông Bến xe Đắk Đoa Giường nằm 44 giường 250.000
Xuân Huy 12:00 - 02:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Hoài Ân Giường nằm 40 chỗ 230.000
Mười Phượng 15:30 - 06:30
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 40 chỗ 230.000
Minh Trang 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bình Châu Ghế ngồi 16 chỗ 65.000
Ninh Chiểu 05:45 - 13:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 550.000
Mai Đức 18:00 - 07:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 800.000
Hiếu Viện 06:00 - 02:45
Thời gian: 20:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 700.000
Lan Hưng 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Thái Bình Giường nằm 45 chỗ 700.000
Tư Trang 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Buôn Hồ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hồng Phúc 08:30 - 14:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Gia Nghĩa Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Thuận Tiến 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Tiến 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 0
Dũng Tiến 13:30 - 03:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hiệp Lợi 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Tánh Linh Giường nằm 40 chỗ 100.000
Trọng Liên (Bình Châu) 10:45 - 14:00
Thời gian: 03:15
Bến xe Miền Đông Bến Xe Bình Châu Ghế ngồi 30 chỗ 65.000