Bến xe Miền Đông

Địa chỉ
292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Miền Đông ngày 13/12/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Nhẫn Việt 06:30 - 15:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 800.000
Loan Hợi 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 600.000
Mai Liên 11:30 - 03:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 36 chỗ (VIP) 280.000
Trí Linh 05:00 - 05:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 400.000
Duyệt Thủy 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 chỗ 700.000
Ngọc Sanh 06:00 - 04:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 450.000
Bình Phương 18:00 - 05:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông VP Tuy Hòa Giường nằm 45 chỗ 230.000
Thành Ban 17:25 - 04:55
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Năm Rùm 18:15 - 06:45
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Phương 07:30 - 03:30
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 450.000
Loan Sáng 07:30 - 12:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Miền Đông Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thuận Ý 18:00 - 05:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 240.000
Thuận Tiến 19:30 - 07:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Limousine 22 giường 250.000
Bảy Lang 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 260.000
Ngọc Chóng 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 700.000
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 02:00 - 22:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 550.000
Phúc Sài Gòn 11:30 - 03:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 46 chỗ 250.000
Tân Quê Hương 11:00 - 02:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông VP Quảng Ngãi Tân Quê Hương Giường nằm 40 chỗ 250.000
Xuân Thảo 12:30 - 00:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Tiền Hải Giường nằm 40 chỗ 700.000
Tâm Minh Phương 07:30 - 05:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 46 chỗ 425.000
Khoa Như Tĩnh 08:00 - 21:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phú Thọ Ghế ngồi 45 chỗ 800.000
Năm Rùm 18:00 - 06:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 40 chỗ 180.000
Liên Hưng 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 45 chỗ 224.000
Phúc Thuận Thảo 18:30 - 05:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Miền Đông Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 160.000
Kim Anh 20:45 - 05:20
Thời gian: 08:35
Bến xe Miền Đông Chợ Ea Phê VIP Limousine 22 Chỗ 380.000
Bảy Lang 18:15 - 05:45
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 260.000
Thuận Tiến 18:45 - 06:45
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 250.000
Đức Đạt 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 250.000
Thuận Thiên 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 950.000
Anh Hưng 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Vp Kim Thành Giường nằm 40 chỗ 850.000
Trung Yểng 11:00 - 10:00
Thời gian: 23:00
Bến xe Miền Đông Đại Lộc, Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 350.000
Minh Phương 07:30 - 00:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 320.000
Tiến Đạt Thành 06:00 - 06:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 450.000
Long Thu (Thanh Hóa) 12:15 - 00:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe thi trấn Thọ Xuân Giường nằm 40 chỗ 400.000
Dũng Hường 07:30 - 07:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 400.000
Nam Tiên 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phú Yên Giường Nằm 44 chỗ 220.000
Pokemon 17:00 - 05:15
Thời gian: 12:15
Bến xe Miền Đông BX Liên Tỉnh Tuy Hòa Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hồng Sơn (Phú Yên) 18:01 - 04:46
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 41 chỗ 200.000
Kim Anh 20:00 - 04:35
Thời gian: 08:35
Bến xe Miền Đông Chợ Ea Phê Giường nằm 43 chỗ 220.000
Thuận Ý 17:30 - 05:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 240.000
Thuận Tiến 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 250.000
Đức Đạt 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 250.000
Nam Quân 09:00 - 00:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 45 chỗ 800.000
Hoàng Khoa 11:00 - 21:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đồng Gia Giường nằm 40 chỗ 850.000
Phước Hòa 06:30 - 04:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 680.000
Mai Liên 11:30 - 02:55
Thời gian: 15:25
Bến xe Miền Đông Mộ Đức Giường nằm 36 chỗ (VIP) 280.000
Quang Lộc 05:00 - 05:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 450.000
Lan Hưng 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Thái Bình Giường nằm 45 chỗ 700.000
Phi Long 07:00 - 05:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 450.000
Hùng Tiến - Tuy Hòa 17:30 - 05:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông VP Tuy Hòa Sơ đồ 41 giường 230.000
Pokemon 17:00 - 06:20
Thời gian: 13:20
Bến xe Miền Đông Bến xe La Hai Giường nằm 44 chỗ 200.000
Linh Ý Chí 17:15 - 05:45
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phú Yên Giường nằm 41 chỗ 220.000
Loan Sáng 07:30 - 18:55
Thời gian: 11:25
Bến xe Miền Đông EaKar Giường nằm 44 chỗ 250.000
Loan Sáng 07:30 - 13:47
Thời gian: 06:17
Bến xe Miền Đông Quốc lộ 14 Đăk Song Giường nằm 44 chỗ 210.000
Thuận Tiến 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 250.000
Thuận Tiến 17:00 - 07:10
Thời gian: 14:10
Bến xe Miền Đông Bến Xe Thị Xã An Khê Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hiền Phước 11:00 - 01:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 830.000
An Sinh 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Miền Đông Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 840.000
Xuân Truyền 05:00 - 23:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Ba Đồn Giường nằm 40 chỗ 550.000
Bình Tâm 14:00 - 06:05
Thời gian: 16:05
Bến xe Miền Đông VP Quảng Ngãi Giường Nằm 46 chỗ 300.000
Tiến Thành 05:00 - 05:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 470.000
Hồng Chương 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Thanh Hoá Giường nằm 40 chỗ 650.000
Minh Phương 07:30 - 05:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 450.000
Thành Ban 17:30 - 05:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Pokemon 17:00 - 05:55
Thời gian: 12:55
Bến xe Miền Đông VP Chí Thanh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Pokemon 18:00 - 07:20
Thời gian: 13:20
Bến xe Miền Đông Bến xe La Hai Giường nằm 44 chỗ 200.000
Kim Anh 19:00 - 03:35
Thời gian: 08:35
Bến xe Miền Đông Chợ Ea Phê Giường nằm 43 chỗ 220.000
Loan Sáng 07:30 - 14:47
Thời gian: 07:17
Bến xe Miền Đông Quốc lộ 14 Đăk Mil Giường nằm 44 chỗ 210.000
Thuận Tiến 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 250.000
Đức Đạt 18:20 - 06:20
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 250.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 17:50 - 04:50
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Liên Hưng 08:15 - 17:15
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 11:00 - 20:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 200.000
Long Vân 17:30 - 05:50
Thời gian: 12:20
Bến xe Miền Đông Bến Xe Huyện Đăk Tô Giường nằm 290.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 06:10
Thời gian: 12:10
Bến xe Miền Đông Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 240.000
Việt Tân - Nam Định 09:00 - 21:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giao Thủy Ghế ngồi 45 chỗ 550.000
Ninh Chiểu 05:45 - 13:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 550.000
Đăng Nhân 10:00 - 17:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 180.000
Đăng Nhân 10:00 - 18:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hà Bình 18:00 - 06:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Miền Đông VP Đức Cơ Giường nằm 36 chỗ 220.000
Quang Hạnh 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông VP Đại Lãnh Giường nằm 38 chỗ 240.000
Quang Hạnh 21:00 - 06:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Siêu thị Metro Nha Trang Giường nằm 38 chỗ 200.000
Long Vân 17:30 - 05:10
Thời gian: 11:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Đắk Hà Giường nằm 270.000
Mạnh Hùng 18:00 - 05:45
Thời gian: 11:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Qui Nhơn Xe 44 giường nằm 260.000
Huyền Phúc 13:00 - 19:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giao Phong Giường nằm 40 chỗ 600.000
AN ANH (Quê Hương) 08:30 - 15:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 160.000
Tuấn Tú - Phương Uyên 12:00 - 18:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn phòngTháp Chàm Giường nằm 40 chỗ 160.000
Hoàng Nhân 21:05 - 04:10
Thời gian: 07:05
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Giường nằm 43 chỗ 150.000
Quang Hạnh 18:00 - 04:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Vạn Giã Giường nằm 38 chỗ 220.000
Quang Hạnh 20:00 - 05:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Siêu thị Metro Nha Trang Giường nằm 38 chỗ 200.000
Long Vân 17:30 - 06:10
Thời gian: 12:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Giường nằm 290.000
Giáp Diệp 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông VP Năm Căn Giường nằm 40 chỗ 210.000
Phú Quý Hưng 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hiếu Tài 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Kim Sơn Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hoàng Nhân 21:00 - 04:05
Thời gian: 07:05
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Giường nằm 43 chỗ 150.000
Đăng Nhân 07:30 - 15:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 40 chỗ 180.000
Sáu Bản 18:30 - 07:20
Thời gian: 12:50
Bến xe Miền Đông Bến xe Mang Yang Giường nằm 44 giường 250.000
Hà Linh 19:30 - 06:05
Thời gian: 10:35
Bến xe Miền Đông Đầm Môn Giường nằm 40 chỗ 160.000
Hà Linh 21:10 - 07:55
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Vạn Giã Giường nằm 40 chỗ 160.000
Long Vân 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Kon Tum Giường nằm 270.000
Viết Lữu 06:30 - 19:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Thành phố Nam Định Giường nằm 40 chỗ 600.000
Tấn Phát 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 650.000
Đăng Nhân 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 180.000
AN ANH (Quê Hương) 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 180.000
AN ANH (Quê Hương) 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 44 chỗ 160.000
Mai Đức 18:00 - 07:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 800.000
Hiếu Viện 06:00 - 02:45
Thời gian: 20:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 700.000
Phúc Sài Gòn 11:30 - 04:00
Thời gian: 16:30
Bến xe Miền Đông Dốc Sỏi Giường nằm 46 chỗ 250.000
Quốc Bảo (Quảng Ngãi) 11:30 - 04:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 250.000
Vĩnh Nhung 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 650.000
Tâm Minh Phương 09:30 - 07:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 46 chỗ 425.000
Hồng Sơn (Phú Yên) 19:00 - 05:45
Thời gian: 10:45
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm VIP 22 chỗ 300.000
Pokemon 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phú Lâm Giường nằm 44 chỗ 200.000
Nam Tiên 17:01 - 04:01
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Phú Yên Giường Nằm 44 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 11:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Thư Kỳ 21:00 - 03:39
Thời gian: 06:39
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Đăk Mil Xe giường nằm 44 chỗ 190.000
Gia Phúc - Gia Lai 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 220.000
Thuận Tiến 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 250.000
Đức Đạt 19:05 - 07:05
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 250.000
Liên Hưng 07:15 - 16:15
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 200.000
Liên Hưng 09:30 - 18:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 200.000
Việt Tân 17:15 - 05:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 280.000
Minh Quốc 16:30 - 02:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 270.000
Trường Khoa 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 800.000
Tấn Hưng 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 600.000
Tuấn Tú - Phương Uyên 08:00 - 14:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Miền Đông Văn phòngTháp Chàm Giường nằm 40 chỗ 160.000
AN ANH (Quê Hương) 08:30 - 16:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 180.000
AN ANH (Quê Hương) 10:30 - 18:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 44 chỗ 180.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 17:30 - 06:40
Thời gian: 13:10
Bến xe Miền Đông Vp Chư Prông giường nằm 44 chỗ 240.000
Hà Linh 18:45 - 05:05
Thời gian: 10:20
Bến xe Miền Đông Vp.Đại Lãnh Giường nằm 40 chỗ 160.000
Hà Linh 20:15 - 07:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Ninh Tịnh Giường nằm 40 chỗ 160.000
Thuận Phát 17:45 - 06:00
Thời gian: 12:15
Bến xe Miền Đông Bến xe Ngọc Hồi - Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 290.000
Giáp Diệp 17:30 - 01:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông VP Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 190.000
Phúc Thủ 09:00 - 20:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 600.000
Vân Tuyến 05:00 - 13:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Tp.Vinh Giường nằm 40 chỗ 450.000
AN ANH (Quê Hương) Limousine 12:00 - 20:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Giường nằm 22 chỗ 315.000
AN ANH (Quê Hương) Limousine 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Vp Phan Rang Giường nằm 22 chỗ 315.000