Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

Địa chỉ
01 Tô Hiến Thành, Phường 3, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe liên tỉnh Đà Lạt ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hiệp Đức 03:00 - 11:00
Thời gian: 08:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Thịnh Phát Limo 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt VP Bình Thạnh Limousine VIP 16 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 22:01 - 05:01
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt VP Bình Thạnh Limousine Vip 5 chỗ 0
Cảnh Hoa 07:00 - 16:55
Thời gian: 09:55
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Gò Công Giường nằm 40 chỗ 250.000
Minh Long 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Gia Nghĩa Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thịnh Phát Limo 20:00 - 02:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Biên Hòa County VIP 16 chỗ 0
Vũ Linh 17:30 - 06:00
Thời gian: 12:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Cà Mau Giường nằm 43 chỗ 0
Cảnh Hoa 07:00 - 13:05
Thời gian: 06:05
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Cảnh Hoa 07:00 - 14:05
Thời gian: 07:05
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ngã 4 An Sương Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 10:01 - 17:01
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt VP Bình Thạnh Limousine Vip 5 chỗ 0
Quỳnh Như 11:00 - 18:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 30 chỗ 0
Cảnh Hoa 17:00 - 02:10
Thời gian: 09:10
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Mỹ Tho Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limo 08:00 - 14:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Biên Hòa County VIP 16 chỗ 0
Vũ Linh 23:30 - 09:00
Thời gian: 09:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 43 chỗ 0
Tuấn Tú - Phan Rang 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Phan Rang Ghế ngồi 16 chỗ 0
Cảnh Hoa 07:00 - 14:40
Thời gian: 07:40
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bình Chánh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limo 12:00 - 18:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt VP Bình Thạnh Limousine VIP 16 chỗ 0
Duy Quang (Lâm Đồng) 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông ghế ngồi 16 chỗ 0
Cảnh Hoa 07:00 - 16:10
Thời gian: 09:10
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Mỹ Tho Giường nằm 40 chỗ 200.000
Cảnh Hoa 17:00 - 21:50
Thời gian: 04:50
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Đồng Nai Giường nằm 40 chỗ 180.000
Phương Trang 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 0
Quý Hoa 09:45 - 16:05
Thời gian: 06:20
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 46 chỗ 0
Tài Thắng 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 10:00 - 17:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt VP Bình Thạnh Limousine Vip 5 chỗ 0
Xuân Hùng 05:00 - 12:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 16 chỗ 0
Cảnh Hoa 17:00 - 02:55
Thời gian: 09:55
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Gò Công Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cảnh Hoa 07:00 - 11:50
Thời gian: 04:50
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Đồng Nai Giường nằm 40 chỗ 180.000
iHome Tour 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Nha Trang Ghế ngồi 16 chỗ 0
Thảo Hồng 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 0
Cảnh Hoa 17:00 - 23:05
Thời gian: 06:05
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Cảnh Hoa 17:00 - 00:40
Thời gian: 07:40
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bình Chánh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limo 21:00 - 03:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt VP Bình Thạnh Limousine VIP 16 chỗ 0
Minh Đức 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 320.000
Phương Trang 14:00 - 05:00
Thời gian: 15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Thịnh Phát Limo 10:00 - 16:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Biên Hòa County VIP 16 chỗ 0
Tuấn Hiệp 11:00 - 02:00
Thời gian: 15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Hải Quân 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Rạch Sỏi Giường nằm 40 chỗ 0
Cảnh Hoa 17:00 - 00:05
Thời gian: 07:05
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ngã 4 An Sương Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt VP Bình Thạnh Limousine Vip 5 chỗ 0
Phương Trang 15:00 - 07:00
Thời gian: 16:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Anh 05:00 - 09:30
Thời gian: 04:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Nhà xe Tuấn Anh Ghế ngồi 30 chỗ 0
Thịnh Phát Limo 16:00 - 22:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Biên Hòa County VIP 16 chỗ 0
Phước Thành - Thanh Tuấn 14:30 - 02:30
Thời gian: 12:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe khách Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 0
Vũ Linh 19:30 - 07:00
Thời gian: 11:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 43 chỗ 0