Bến Xe Lạng Sơn

Địa chỉ
Số 28A, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại , Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Lạng Sơn ngày 26/05/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Huệ Phụ 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Sâm Hảo 09:30 - 14:30
Thời gian: 05:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 85.000
Trọng Khởi 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Tân An Hòa Phát 06:00 - 09:50
Thời gian: 03:50
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Hưng Yên Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Thành Sang 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 95.000
Đại Bàng 09:00 - 11:30
Thời gian: 02:30
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Trọng Sơn 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Thuận Thực 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 270.000
Dung Nghị 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Ngọc Hân (Lạng Sơn) 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
Mẫn Mến 11:30 - 15:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Đức Hưng 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 105.000
Hải Thắng 06:10 - 10:30
Thời gian: 04:20
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Phượng Hùng 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Chính Ánh 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 90.000
Mạnh Hòa 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 85.000
Tiệp Mai 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Hải Thắng 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Anh Kiểm 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Thành Đạt (Lạng Sơn) 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Là Thiềm 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Chiến Hoa 09:00 - 00:00
Thời gian: 15:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 850.000
Cao Lan 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Đức Tân 09:30 - 13:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Gọc Phượng 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Hoà Tiến 15:00 - 19:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 45 chỗ 100.000