Bến Xe Lạng Sơn

Địa chỉ
Số 28A, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại , Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Lạng Sơn ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Huệ Phụ 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Đức Tân 09:30 - 13:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 0
Tiệp Mai 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 0
Chiến Hoa 09:00 - 00:00
Thời gian: 15:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 0
Cao Lan 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 0
Sâm Hảo 09:30 - 14:30
Thời gian: 05:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Là Thiềm 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Thắng 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 0
Ngọc Hân (Lạng Sơn) 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Mẫn Mến 11:30 - 15:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Thịnh Hưng 07:10 - 09:10
Thời gian: 02:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Cầu Rào 140.000
Anh Kiểm 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 0
Mạnh Hòa 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 0
Quang Minh 05:30 - 10:30
Thời gian: 05:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 28 chỗ 115.000
Hải Thắng 06:10 - 10:30
Thời gian: 04:20
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 0
Phượng Hùng 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến Xe Lạng Sơn Hà Nội Ghế ngồi 16 chỗ 0
Đại Bàng 09:00 - 11:30
Thời gian: 02:30
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Gọc Phượng 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hoà Tiến 15:00 - 19:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 45 chỗ 0
Dung Nghị 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Chính Ánh 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 0
Trọng Sơn 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 0
Tân An Hòa Phát 06:00 - 09:50
Thời gian: 03:50
Bến Xe Lạng Sơn Bến xe Hưng Yên Ghế ngồi 16 chỗ 0