Bến xe Kim Sơn

Địa chỉ
Thị Trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Kim Sơn ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đông Chín 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Thắng 05:10 - 09:10
Thời gian: 04:00
Bến xe Kim Sơn Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 7 chỗ 0
Hải Thắng 13:15 - 17:35
Thời gian: 04:20
Bến xe Kim Sơn Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 0
Bá Đẹp 05:50 - 08:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng 12:45 - 14:45
Thời gian: 02:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 16 chỗ 84.000
Vũ Ngữ 06:10 - 12:10
Thời gian: 06:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 35 chỗ 0
Thắng Lợi 04:00 - 06:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 0
Ngọc Hưng (Ninh Bình) 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Cường Tốt 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Kim Sơn Cây Xăng Tự Lực Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Thìn 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 35 chỗ 0
Đông Chín 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Vũ Ngữ 06:10 - 12:50
Thời gian: 06:40
Bến xe Kim Sơn Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 35 chỗ 0
Minh Dũng (Ninh Bình) 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Trường Thành ( Ninh Bình) 06:30 - 06:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Chưa có thông tin 0
Cường Hinh 02:00 - 13:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Kim Sơn Quốc Lộ 1A Giường nằm 40 chỗ 0
Cường Tốt 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 0
Mạnh Chiến 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 35 chỗ 0
Hiếu Tài 02:00 - 13:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Cường Hinh 02:00 - 19:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 0