Bến xe Kim Sơn

Địa chỉ
Thị Trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Kim Sơn ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thắng Lợi 04:00 - 06:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Đông Chín 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hiếu Tài 02:00 - 13:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thùy Dương 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Kim Sơn Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 300.000
Minh Dũng (Ninh Bình) 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Trường Thành ( Ninh Bình) 06:30 - 06:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Chưa có thông tin 80.000
Cường Hinh 02:00 - 13:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Kim Sơn Quốc Lộ 1A Giường nằm 40 chỗ 650.000
Cường Hinh 02:00 - 19:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 750.000
Thùy Dương 04:30 - 07:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Ngọc Hưng (Ninh Bình) 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Cường Tốt 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Kim Sơn Cây Xăng Tự Lực Giường nằm 40 chỗ 680.000
Cường Tốt 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 800.000
Bá Đẹp 05:50 - 08:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hải Phòng 12:45 - 14:45
Thời gian: 02:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 16 chỗ 84.000
Thùy Dương 05:30 - 10:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Mạnh Chiến 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 35 chỗ 75.000
Hải Thắng 05:10 - 09:10
Thời gian: 04:00
Bến xe Kim Sơn Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 7 chỗ 90.000
Hải Thắng 13:15 - 17:35
Thời gian: 04:20
Bến xe Kim Sơn Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Hoàng Thìn 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 35 chỗ 80.000
Đông Chín 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Vũ Ngữ 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Thùy Dương 04:30 - 08:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Kim Sơn Bến Xe Khách Bắc Ninh Ghế ngồi 28 chỗ 100.000