Bến xe Kim Sơn

Địa chỉ
Thị Trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Kim Sơn ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Minh Dũng (Ninh Bình) 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Đông Chín 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hải Thắng 13:15 - 17:35
Thời gian: 04:20
Bến xe Kim Sơn Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Thắng Lợi 04:00 - 06:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Ngọc Hưng (Ninh Bình) 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Đức Anh 14:30 - 22:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Kim Sơn Bến Xe Khách Lục Yên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đông Chín 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Vũ Ngữ 06:10 - 12:50
Thời gian: 06:40
Bến xe Kim Sơn Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 35 chỗ 130.000
Trường Thành ( Ninh Bình) 06:30 - 06:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Chưa có thông tin 80.000
Vũ Ngữ 06:10 - 12:10
Thời gian: 06:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Mạnh Chiến 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Kim Sơn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 35 chỗ 70.000
Hiếu Tài 02:00 - 13:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Cường Tốt 10:00 - 03:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Thìn 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 70.000
Hải Thắng 05:10 - 09:10
Thời gian: 04:00
Bến xe Kim Sơn Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 7 chỗ 90.000
Cường Hinh 02:00 - 17:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Kim Sơn Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 650.000