Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn

Địa chỉ
Khu Phố 8, Thị Trấn Tân Sơn, Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn ngày 22/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
AN ANH (Quê Hương) 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 44 chỗ 180.000
AN ANH (Quê Hương) 22:30 - 06:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 44 chỗ 180.000
Đăng Nhân 07:30 - 15:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 180.000
AN ANH (Quê Hương) 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 44 chỗ 180.000
Đăng Nhân 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 180.000
AN ANH (Quê Hương) Limousine 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 22 chỗ 315.000
Đăng Nhân 21:15 - 05:15
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 180.000
AN ANH (Quê Hương) Limousine 07:00 - 15:30
Thời gian: 08:30
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn VP Quận 5 Giường nằm 22 chỗ 315.000
AN ANH (Quê Hương) 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 44 chỗ 180.000
AN ANH (Quê Hương) Limousine 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Ninh Sơn Bến xe Miền Đông Giường nằm 22 chỗ 315.000