Bến Xe Khách Hòa Bình

Địa chỉ
Trần Hưng Đạo, Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Khách Hòa Bình ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Duy Hùng 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 0
Hải An Hòa Bình 06:10 - 08:50
Thời gian: 02:40
Bến Xe Khách Hòa Bình Phủ Lý Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hà Sơn 09:30 - 15:50
Thời gian: 06:20
Bến Xe Khách Hòa Bình Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hải Vân 21:25 - 03:05
Thời gian: 05:40
Bến Xe Khách Hòa Bình Hát Lót Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 21:25 - 06:30
Thời gian: 09:05
Bến Xe Khách Hòa Bình Mường Ảng Giường nằm 44 chỗ 0
Nam Định 13:50 - 17:20
Thời gian: 03:30
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến Xe Nam Định Ghế ngồi 30 chỗ 0
Minh Vương (Nghệ An) 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Vinh Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hiển Vinh 05:30 - 07:00
Thời gian: 01:30
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hải An Hòa Bình 03:10 - 06:45
Thời gian: 03:35
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Ninh Giang Ghế ngồi 35 chỗ 0
Hải An Hòa Bình 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến Xe Phú Thọ Ghế ngồi 35 chỗ 0
Hải Vân 21:25 - 04:15
Thời gian: 06:50
Bến Xe Khách Hòa Bình Chiềng Pấc Giường nằm 44 chỗ 0
Quang Tèo 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 0
Hải An Hòa Bình 05:45 - 10:15
Thời gian: 04:30
Bến Xe Khách Hòa Bình Giao Lạc Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải An Hòa Bình 05:45 - 07:40
Thời gian: 01:55
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải An Hòa Bình 05:45 - 08:25
Thời gian: 02:40
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Hưng Yên Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hà Sơn 09:30 - 13:50
Thời gian: 04:20
Bến Xe Khách Hòa Bình Việt Trì Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hải Vân 21:25 - 00:20
Thời gian: 02:55
Bến Xe Khách Hòa Bình Mộc Châu Giường nằm 44 chỗ 0
Hà Sơn 09:30 - 19:10
Thời gian: 09:40
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hải Thắng 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Ninh Bình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hà Sơn 09:30 - 10:30
Thời gian: 01:00
Bến Xe Khách Hòa Bình Xuân Mai Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hoà Tiến 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Hải Vân 21:25 - 04:45
Thời gian: 07:20
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Thuận Châu Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 21:25 - 05:40
Thời gian: 08:15
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến Xe khách huyện Tuần Giáo Giường nằm 44 chỗ 0
Hà Sơn 09:30 - 17:50
Thời gian: 08:20
Bến Xe Khách Hòa Bình Bảo Hà - Km 178 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hải An Hòa Bình 10:10 - 13:50
Thời gian: 03:40
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 0
Sơn Tới 06:50 - 10:20
Thời gian: 03:30
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 75.000
Hải An Hòa Bình 06:00 - 09:45
Thời gian: 03:45
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hà Sơn 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Khách Hòa Bình Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hải Vân 21:25 - 02:20
Thời gian: 04:55
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Yên Châu Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 21:25 - 07:50
Thời gian: 10:25
Bến Xe Khách Hòa Bình Bản Phủ Giường nằm 44 chỗ 0
Bảo Hân 13:30 - 16:40
Thời gian: 03:10
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hải Thắng 13:30 - 16:15
Thời gian: 02:45
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Ninh Bình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hà Sơn 09:30 - 11:30
Thời gian: 02:00
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 0
Hải An Hòa Bình 07:10 - 12:40
Thời gian: 05:30
Bến Xe Khách Hòa Bình Thái Thụy Ghế ngồi 35 chỗ 0
Hải Vân 21:25 - 03:35
Thời gian: 06:10
Bến Xe Khách Hòa Bình Bến xe Sơn La Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 21:25 - 06:55
Thời gian: 09:30
Bến Xe Khách Hòa Bình Nà Tấu Giường nằm 44 chỗ 0
Hải An Hòa Bình 05:45 - 09:25
Thời gian: 03:40
Bến Xe Khách Hòa Bình Nam Định Ghế Ngồi 25 chỗ 0
Hải Thắng 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Khách Hòa Bình Cồn Thoi Ghế ngồi 28 chỗ 0