Bến Xe huyện Bắc Hà

Địa chỉ
Thị trấn Bắc Hà, Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe huyện Bắc Hà ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Mai 18:00 - 00:00
Thời gian: 06:00
Bến Xe huyện Bắc Hà Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 ghế 320.000
Hải Vân 20:30 - 04:50
Thời gian: 08:20
Bến Xe huyện Bắc Hà Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 0
Sao Mai 18:00 - 02:30
Thời gian: 08:30
Bến Xe huyện Bắc Hà Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 ghế 320.000
Hải Vân 20:30 - 00:10
Thời gian: 03:40
Bến Xe huyện Bắc Hà Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 20:30 - 06:40
Thời gian: 10:10
Bến Xe huyện Bắc Hà Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 20:30 - 05:40
Thời gian: 09:10
Bến Xe huyện Bắc Hà Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 20:30 - 04:10
Thời gian: 07:40
Bến Xe huyện Bắc Hà Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 20:30 - 01:40
Thời gian: 05:10
Bến Xe huyện Bắc Hà Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 0