Bến xe Hưng Yên

Địa chỉ
QL 39, Hiến Nam, Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Hưng Yên ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 00:00 - 17:10
Thời gian: 17:10
Bến xe Hưng Yên Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 07:00 - 18:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Hưng Yên Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 330.000
Bắc Sơn 20:15 - 01:25
Thời gian: 05:10
Bến xe Hưng Yên Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hoàng Long 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 07:00 - 15:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Hưng Yên Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 720.000
Cộng Lực 19:00 - 01:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Hưng Yên Hồ Chí Minh Giường nằm 40 chỗ 850.000
Hoàng Long 07:00 - 23:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Hưng Yên Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 00:00 - 03:15
Thời gian: 03:15
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 00:00 - 16:10
Thời gian: 16:10
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Tân An Hòa Phát 12:30 - 16:20
Thời gian: 03:50
Bến xe Hưng Yên Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Hoàng Long 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Hưng Yên Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 160.000
Trọng Hiền 06:30 - 22:00
Thời gian: 15:30
Bến xe Hưng Yên Bến Xe Rạch Sỏi Giường nằm 40 chỗ 900.000
Phượng Hoàng 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Hưng Yên Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 30 chỗ 34.000
Hoàng Long 00:00 - 15:57
Thời gian: 15:57
Bến xe Hưng Yên Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 00:00 - 19:00
Thời gian: 19:00
Bến xe Hưng Yên Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 07:00 - 20:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 370.000
Hoàng Long 07:00 - 22:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Xuân Chính 08:30 - 08:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Hưng Yên Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 800.000
Hoàng Long 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Hưng Yên Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 160.000
Xuân Chính 08:30 - 08:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Hưng Yên Bến xe Kiên Giang Giường nằm 40 chỗ 800.000
Hoàng Long 19:00 - 20:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Hải Dương Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 00:00 - 10:10
Thời gian: 10:10
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:15 - 02:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Hưng Yên Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 170.000
Hoàng Long 07:00 - 07:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Hưng Yên Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 630.000
Hoàng Long 07:00 - 19:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Hưng Yên Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 07:00 - 05:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 560.000
Hoàng Long 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Hưng Yên Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 07:00 - 20:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Hưng Yên Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 07:00 - 01:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Hưng Yên Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 00:00 - 01:40
Thời gian: 01:40
Bến xe Hưng Yên Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 630.000
Hoàng Long 00:00 - 15:12
Thời gian: 15:12
Bến xe Hưng Yên Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 00:00 - 23:30
Thời gian: 23:30
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 560.000
Hoàng Long 00:00 - 06:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Xuân Chính 08:30 - 08:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Hưng Yên Vị Thanh Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Long 00:00 - 07:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 07:00 - 16:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 00:00 - 12:10
Thời gian: 12:10
Bến xe Hưng Yên Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 330.000
Kim Hải 05:30 - 09:50
Thời gian: 04:20
Bến xe Hưng Yên Bến xe khách Vạn Yên Ghế ngồi 30 chỗ 200.000
Hoàng Long 00:00 - 04:58
Thời gian: 04:58
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 00:00 - 10:18
Thời gian: 10:18
Bến xe Hưng Yên Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 00:00 - 07:08
Thời gian: 07:08
Bến xe Hưng Yên Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 720.000