Bến xe Hà Tĩnh

Địa chỉ
15 Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Hà Tĩnh ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phú Quý 09:20 - 15:25
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Minh 06:00 - 12:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Dũng Bình 09:30 - 16:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Hoan 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 02:00 - 22:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hoà Tiến 17:30 - 07:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Thùy Dương 06:00 - 15:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Tam Mao 11:50 - 16:20
Thời gian: 04:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Quỳ Hợp Ghế ngồi 28 chỗ 0
Phú Quý 09:20 - 15:05
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Vinh Hiền 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Huy Hoa 20:00 - 07:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Anh - Lai Châu 10:30 - 17:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Văn phòng Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Mạnh Cường (Hà Tĩnh) 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 0
Mạnh Hà 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 0
Hồng Anh 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 0
Phú Quý 21:20 - 03:25
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Việt 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Sơn Mỹ 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Cố Hương Travel 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh VP Thanh Nhàn Giường nằm 40 chỗ 0
Hoa Sơn 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 0
Cố Hương Travel 22:00 - 01:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Hà Tĩnh Big C Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 0
Hà Sơn 14:00 - 02:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Lào Cai Ghế nằm 36 chỗ 450.000
Phú Quý 05:20 - 11:25
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Phú Quý 22:50 - 04:55
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Trung Nguyệt 07:00 - 14:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Dũng Minh 21:00 - 03:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Cố Hương Travel 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hiếu Viện 06:00 - 02:45
Thời gian: 20:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Truyền 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 45 chỗ 0
Vân Truyền 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Vinh Ghế ngồi 30 chỗ 0
Phú Quý 21:20 - 03:05
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Minh Xuân 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Nam Bình 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hoàng Anh - Lai Châu 10:30 - 16:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Văn phòng Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Loan Hợi 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Truyền 05:10 - 12:10
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Anh - Lai Châu 10:30 - 00:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 0
Phú Quý 05:20 - 11:05
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Phú Quý 22:50 - 04:35
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Sơn Hà 08:40 - 17:40
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Hiếu Trung 21:00 - 05:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Quốc Tuấn 08:00 - 15:50
Thời gian: 07:50
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 0
Công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh 06:00 - 20:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Tú Tạc 20:00 - 06:10
Thời gian: 10:10
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
Bình Yến 06:40 - 08:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Vinh Ghế ngồi 45 chỗ 0