Bến xe Hà Tĩnh

Địa chỉ
15 Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Hà Tĩnh ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phú Quý 05:20 - 11:25
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 190.000
Phú Quý 22:50 - 04:55
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 190.000
Trung Nguyệt 07:00 - 14:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sơn Mỹ 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 02:00 - 22:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 70.000
Đại Lý Hoà Tiến 17:30 - 07:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 250.000
Thùy Dương 06:00 - 15:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 160.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 12:15 - 13:15
Thời gian: 01:00
Bến xe Hà Tĩnh VP Bảo Lộc Giường nằm 46 chỗ 500.000
Phú Quý 09:20 - 15:25
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hải Việt 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Dũng Bình 09:30 - 16:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngọc Hoan 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoa Sơn 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 700.000
Cố Hương Travel 22:00 - 01:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Hà Tĩnh Big C Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hà Sơn 14:00 - 02:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Lào Cai Ghế nằm 36 chỗ 450.000
Bình Yến 06:40 - 08:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Vinh Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Phú Quý 05:20 - 11:05
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 190.000
Phú Quý 22:50 - 04:35
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 190.000
Sơn Hà 08:40 - 17:40
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 200.000
Dũng Minh 21:00 - 03:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
Mạnh Cường (Hà Tĩnh) 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 650.000
Mạnh Hà 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hồng Anh 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Vân Truyền 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Vinh Ghế ngồi 30 chỗ 20.000
Phú Quý 09:20 - 15:05
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 190.000
Minh Xuân 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Huy Hoa 20:00 - 07:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Cố Hương Travel 22:00 - 04:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh VP Thanh Nhàn Giường nằm 40 chỗ 180.000
Loan Hợi 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Khánh Truyền 05:10 - 12:10
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 170.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 12:15 - 12:30
Thời gian: 00:15
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Di Linh Giường nằm 46 chỗ 500.000
Tam Mao 11:50 - 16:20
Thời gian: 04:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Quỳ Hợp Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Phú Quý 21:20 - 03:05
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 190.000
Vinh Hiền 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Nam Bình 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Quốc Tuấn 08:00 - 15:50
Thời gian: 07:50
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 190.000
Công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh 06:00 - 20:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 600.000
Tú Tạc 20:00 - 06:10
Thời gian: 10:10
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 180.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 12:15 - 10:45
Thời gian: 22:30
Bến xe Hà Tĩnh VP Đà Lạt Giường nằm 46 chỗ 500.000
Phú Quý 21:20 - 03:25
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 190.000
Tuấn Minh 06:00 - 12:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hiếu Trung 21:00 - 05:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Cố Hương Travel 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hiếu Viện 06:00 - 02:45
Thời gian: 20:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Vân Truyền 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 45 chỗ 160.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 12:15 - 11:45
Thời gian: 23:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Đức Trọng Giường nằm 46 chỗ 500.000