Bến xe Hà Tĩnh

Địa chỉ
15 Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Hà Tĩnh ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phú Quý 21:20 - 03:05
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Trung Nguyệt 07:00 - 14:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngọc Hoan 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Loan Hợi 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 600.000
Tú Tạc 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
Phú Quý 21:20 - 03:25
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Minh Xuân 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hiếu Trung 21:00 - 05:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoa Sơn 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 600.000
Tú Tạc 20:00 - 06:10
Thời gian: 10:10
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
Phú Quý 09:20 - 15:05
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Vinh Hiền 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sơn Mỹ 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hiếu Viện 06:00 - 02:45
Thời gian: 20:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Tú Tạc 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
Tam Mao 11:50 - 16:20
Thời gian: 04:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Quỳ Hợp Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Phú Quý 05:20 - 11:05
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Phú Quý 22:50 - 04:35
Thời gian: 05:45
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Dũng Bình 09:30 - 16:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 02:00 - 22:30
Thời gian: 20:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 550.000
Mạnh Hà 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 230.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 13:00 - 05:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Hà Tĩnh Văn Phòng Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 400.000
Phú Quý 05:20 - 11:25
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Phú Quý 22:50 - 04:55
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Sơn Hà 08:40 - 17:40
Thời gian: 09:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 200.000
Quốc Tuấn 08:00 - 15:50
Thời gian: 07:50
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hoà Tiến 17:30 - 07:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 250.000
Hồng Anh 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Phú Quý 09:20 - 15:25
Thời gian: 06:05
Bến xe Hà Tĩnh VP Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Tuấn Minh 06:00 - 12:40
Thời gian: 06:40
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 190.000
Dũng Minh 21:00 - 03:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 190.000
Mạnh Cường (Hà Tĩnh) 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 650.000
Khánh Truyền 05:10 - 12:10
Thời gian: 07:00
Bến xe Hà Tĩnh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 150.000
Bình Yến 06:40 - 08:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Hà Tĩnh Bến xe Vinh Ghế ngồi 45 chỗ 100.000