Bến Xe Hà Giang

Địa chỉ
Đường 19/5 - Phường Nguyễn Trãi, Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Hà Giang ngày 25/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Quang Nghị 09:15 - 14:45
Thời gian: 05:30
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hà Giang 23 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Đồ Sơn Giường nằm 38/44 chỗ 260.000
Khanh Hằng 17:15 - 23:15
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40/41 chỗ 200.000
Hà Giang 23 18:30 - 03:10
Thời gian: 08:40
Bến Xe Hà Giang Nhà máy Giầy Liên Dinh Giường nằm 38/44 chỗ 240.000
Quang Nghị 09:15 - 14:15
Thời gian: 05:00
Bến Xe Hà Giang Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hà Giang 23 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang KCN Nam Sách Giường nằm 38/44 chỗ 180.000
Quang Nghị 20:30 - 01:30
Thời gian: 05:00
Bến Xe Hà Giang Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hà Giang 23 18:30 - 00:30
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Cổng Khu công nghiệp Quế Võ III Giường nằm 38/44 chỗ 150.000
Quang Nghị 20:30 - 02:00
Thời gian: 05:30
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hà Giang 23 18:30 - 02:40
Thời gian: 08:10
Bến Xe Hà Giang Cổng bến xe Cầu Rào Giường nằm 38/44 chỗ 230.000
Khanh Hằng 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40/41 chỗ 200.000
Hà Giang 23 18:30 - 02:10
Thời gian: 07:40
Bến Xe Hà Giang Cây xăng Quán Toan Giường nằm 38/44 chỗ 200.000