Bến Xe Hà Giang

Địa chỉ
Đường 19/5 - Phường Nguyễn Trãi, Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Hà Giang ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hưng Thành 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường 40 chỗ 250.000
Quang Nghị 09:15 - 15:15
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hưng Thành 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường 40 chỗ 250.000
Hưng Thành 05:30 - 12:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường 40 chỗ 250.000
Khanh Hằng 17:15 - 23:15
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Khanh Hằng (Hà Giang) 08:20 - 14:20
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 200.000
Quang Nghị 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cầu Mè 20:30 - 05:05
Thời gian: 08:35
Bến Xe Hà Giang Bến xe Kim Sơn Giường nằm 41 chỗ 290.000
Khanh Hằng 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 200.000