Bến Xe Hà Giang

Địa chỉ
Đường 19/5 - Phường Nguyễn Trãi, Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Hà Giang ngày 22/03/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hưng Thành 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường 40 chỗ 200.000
Thanh Hiền 19:45 - 01:45
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Gia Lâm Giường nằm 45 chỗ 200.000
Cường Hà 20:30 - 06:30
Thời gian: 10:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Niệm Nghĩa Giường nàm 45 chỗ 240.000
Cường Hà 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Vinh Giường nằm 44 chỗ 400.000
Khanh Hằng (Hà Giang) 08:20 - 14:20
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 180.000
Thịnh Mỹ 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thịnh Mỹ 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 180.000
Thanh Bằng 19:30 - 03:40
Thời gian: 08:10
Bến Xe Hà Giang Bến xe Tiền Hải Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hưng Thành 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường 40 chỗ 200.000
Trần Phú 19:30 - 01:30
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Gia Lâm giường nằm 40 chỗ 200.000
Bằng Phấn 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thuận Thực 18:25 - 03:25
Thời gian: 09:00
Bến Xe Hà Giang Bến Xe Lạng Sơn Giường nằm 40 chỗ 270.000
Hưng Thành 05:30 - 12:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường 40 chỗ 200.000
Cầu Mè 08:30 - 15:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 150.000
Cầu Mè 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
Cầu Mè 20:30 - 07:30
Thời gian: 11:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 320.000
Khanh Hằng (Hà Giang) 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Quang Vinh ( Hà Giang) 07:20 - 13:20
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 190.000
Ngọc Sơn 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Lễ Trường 13:00 - 17:40
Thời gian: 04:40
Bến Xe Hà Giang Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Thêm Hậu 04:15 - 10:15
Thời gian: 06:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 160.000
Bằng Phấn 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoà Tiến 14:30 - 02:30
Thời gian: 12:00
Bến Xe Hà Giang Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 400.000
Anh Đồng 05:00 - 17:00
Thời gian: 12:00
Bến Xe Hà Giang Bến Xe Bình Dương Giường nằm 45 chỗ 900.000