Bến xe Giáp Bát

Địa chỉ
Km6 đường Giải phóng, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Giáp Bát ngày 21/03/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Bằng Phấn 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thu Khuyên 08:00 - 21:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Công Béo 15:00 - 20:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Túy Hường 11:30 - 14:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Diêm Điền 1 Ghế ngồi 35 chỗ 80.000
Khánh Thành (Thái Bình) 07:40 - 10:40
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Chợ Lục Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Trọng Khởi 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Dương Thúy 15:00 - 17:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 35 chỗ 50.000
Hiền Lan 06:10 - 10:10
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thường Xuân Giường nằm 40 chỗ 110.000
Thắng Thanh 07:30 - 12:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Sầm Sơn - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Kế Thoa 09:30 - 14:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Vạn Hà Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Đông Ý (Chung Giáp) 13:00 - 17:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Yên Mỹ Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Đông Lý 08:30 - 12:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Như Thanh Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hoàng Đông Limousine 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Ngã 3 Kiểu Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Nam Yến 11:20 - 15:20
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Khánh Linh (Hà Nam) 06:30 - 08:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Giáp Bát Lý Nhân Ghế ngồi 28 chỗ 55.000
Hiền Phước 10:00 - 00:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 830.000
Việt Hùng (Quảng Ninh) 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Đức Vịnh 11:30 - 14:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Ngân Sơn 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Trà Giang Ghế ngồi 29 chỗ 70.000
Hiệu Hương 11:00 - 13:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Hùng Thắng 03:00 - 07:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Vĩnh Lộc Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Hoàng Phương 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Thọ Xuân Giường nằm 40 chỗ 120.000
Thành Thắng 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Nhà xe Thành Thắng Giường nằm 40 chỗ 100.000
Cương Lĩnh 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát KDL Hải Tiến Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hồng Sơn (Thanh Hóa) 15:00 - 18:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Minh Lộc Giường nằm 40 chỗ 90.000
Công Thoa 10:45 - 14:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Yên Định Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hải Hà 08:00 - 10:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Giáp Bát Ngã Tư Nghĩa Trang Giường nằm 44 chỗ 90.000
Việt Phương 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Vũ Hòa 18:15 - 06:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hợp Tuấn 13:30 - 14:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Giáp Bát Phủ Lý - Bình Lục Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
A Ba 10:30 - 23:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 860.000
Anh Quý 16:00 - 21:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Quang Dương 12:25 - 14:55
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Diêm Điền 1 Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Giang Sơn 05:30 - 08:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Thành Bưởi (Thái Nguyên) 12:55 - 16:55
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Định Hóa - Thái Nguyên Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hoàng Sơn 03:50 - 06:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Hậu Lộc Giường nằm 40 chỗ 90.000
Tường Thoa 06:45 - 10:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Thị tứ gốm Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Hải Hà 08:00 - 11:20
Thời gian: 03:20
Bến xe Giáp Bát Bến xe Minh Lộc Giường nằm 44 chỗ 90.000
Hà Tùng 11:10 - 14:10
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Thiệu Hóa Giường nằm 40 chỗ 90.000
Tùng Anh 16:30 - 21:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Quảng Xương Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Trung Hà 13:45 - 17:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Phố Môi - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hoàng Đông Limousine 05:30 - 09:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Nông trường Thống Nhất Limousine 9 chỗ VIP 160.000
Tuấn Nga 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Gia Cường 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Việt Anh (Hà Nam) 14:45 - 16:45
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Thị trấn Ba Sao Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Tiến Đạt (Ninh Bình) 07:00 - 08:50
Thời gian: 01:50
Bến xe Giáp Bát Thái Bình Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Đình Văn 14:20 - 17:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Nam Trung Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Sơn Hưng 06:15 - 09:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Kiên Cường 13:15 - 15:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Hùng Cường - Thanh Hóa 04:00 - 08:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Kim Tân Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hào Hương 06:45 - 11:15
Thời gian: 04:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Sim Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Ngọc Sơn (Thanh Hóa) 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe thi trấn Thọ Xuân Giường nằm 40 chỗ 120.000
Bích Thục 11:30 - 15:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Tĩnh Gia Giường nằm 40 chỗ 120.000
Đoàn Thúy 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Nghi Sơn Giường nằm 40 chỗ 120.000
Đông Lý 11:20 - 14:50
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Yên Mỹ Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hải Hà 08:00 - 11:05
Thời gian: 03:05
Bến xe Giáp Bát Thị trấn Hậu Lộc Giường nằm 44 chỗ 90.000
Hà Tiến 06:30 - 17:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Ghế ngồi 45 chỗ 350.000
Hùng Hiếu 18:30 - 03:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Quang Vinh - Đà Nẵng 12:45 - 00:45
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 365.000
Hòa Quân 18:15 - 06:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 44 chỗ 350.000
Nam Gà 20:00 - 16:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Đại Phát 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 365.000
Quang Tèo 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 730.000
Thúy Hộ 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 700.000
Trọng Sơn 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Sâm Hảo 14:30 - 19:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 85.000
Diệp Thủy 17:00 - 20:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Thanh Tung (Nam Định) 10:00 - 12:40
Thời gian: 02:40
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng Ghế ngồi 35 chỗ 70.000
Hồng Hà (Nam Định) 12:30 - 15:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Trực Ninh Nam Định Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Thiện Mỹ 14:50 - 18:20
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Giao Thủy Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Lê Hồng Dũng 17:20 - 19:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Nam Định Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hoàng Thìn 09:30 - 12:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Kim Sơn Giường nằm 40 chỗ 70.000
Ngọc Hưng (Ninh Bình) 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Tùng Vy 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Vũ Lộc 18:00 - 08:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 310.000
Loan Hay 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Năm Dũng 08:00 - 06:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Trọng Khởi 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Đức Tân 15:00 - 19:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Lệ Sơn 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Thủy Điện Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 250.000
350 11:30 - 14:40
Thời gian: 03:10
Bến xe Giáp Bát Bến xe huyện Xuân Trường Giường nằm 40 chỗ 70.000
Thanh Phong (Nam Định) 12:35 - 15:05
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Huyện Giao Thủy Ghế ngồi 35 chỗ 70.000
Mạnh Ninh 15:45 - 18:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe khách Thịnh Long Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Cát Lợi 02:20 - 05:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Ninh Bình Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Đức Hiếu 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ1 75.000
Cát Lợi 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Danatranco 12:45 - 23:15
Thời gian: 10:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 340.000
Thanh Sơn 18:00 - 09:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hòa Bình 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Cường Em 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Văn phòng Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 700.000
Thành Sang 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 95.000
Mạnh Hòa 15:30 - 18:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 85.000
Minh Thu 05:00 - 10:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 700.000
Bảo Long 11:45 - 14:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Ý Yên, Nam Định Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Tân Uyên 13:45 - 16:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Trực Tuấn, Trực Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Thịnh Vượng 16:00 - 19:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Hải Hậu Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Quang Đông 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Ngọc Chỉnh - Ninh Bình 12:20 - 14:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Tam Điệp Ghế ngồi 28 chỗ 75.000
Hải Thắng 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Vương Chi 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 650.000
Huy Sơn 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thuận Ý 10:00 - 07:40
Thời gian: 21:40
Bến xe Giáp Bát Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 580.000
Anh Kiểm 12:30 - 16:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Thành Đạt (Lạng Sơn) 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
42 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngọc Hà (Nam Định) 11:55 - 15:25
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Nghĩa Hưng - Nam Định Giường nằm 40 chỗ 70.000
Anh Kiên 13:50 - 15:50
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Yên Đồng Ghế ngồi 30 chỗ 50.000
Mạnh Hùng (Nam Định) 16:20 - 18:30
Thời gian: 02:10
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Hải Hậu Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Thắng Lợi 05:30 - 07:50
Thời gian: 02:20
Bến xe Giáp Bát Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Anh Tuấn 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Tứ Minh 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Huy Hoàng - Hà Tĩnh 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thảo Thiều 08:30 - 14:45
Thời gian: 06:15
Bến xe Giáp Bát Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Tôn Thắng 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Thái Thụy - Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Thảo Nhân 14:45 - 17:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Đông Long Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Vinh Nhâm 12:10 - 17:40
Thời gian: 05:30
Bến xe Giáp Bát Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Trung Hạnh 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Thái Nguyên Ghế ngồi 35 chỗ 55.000
Anh Hào 05:00 - 08:20
Thời gian: 03:20
Bến xe Giáp Bát Bến xe Sim Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hà Hương 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Giáp Bát Thọ Xuân - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 120.000
Giáp Thu 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Vạn Hà Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Khanh Hằng (Thanh Hóa) 11:30 - 14:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát VP Vĩnh Minh Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Tiến Phương 06:00 - 10:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Yên Cát Giường nằm 40 chỗ 120.000
Hải Hà 08:00 - 10:15
Thời gian: 02:15
Bến xe Giáp Bát Hà Trung Giường nằm 44 chỗ 90.000
Hoàng Đông Limousine 05:30 - 08:10
Thời gian: 02:40
Bến xe Giáp Bát Ngã tư Quán Lào Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Dũng Bi 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hà Dung 18:30 - 03:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 290.000
Tuấn Nam 13:30 - 07:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hoàng Quý 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thanh Khuê 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Trần Hưng Đạo Giường nằm 40 chỗ 700.000
Thuận Ý 08:30 - 06:10
Thời gian: 21:40
Bến xe Giáp Bát Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 580.000
Cao Lan 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Diệp Thủy 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Hữu Nghị Quan Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Việt Linh 00:00 - 03:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Đông Bình Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Chính Hải 12:00 - 14:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe huyện Xuân Trường Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Tiến Hùng 14:00 - 16:40
Thời gian: 02:40
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
An Đông 16:30 - 19:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Nghĩa Hải Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Đông Chín 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Phú Duyên 15:00 - 17:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Sơn Hà 16:00 - 01:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tuyến Nam 13:30 - 18:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Xuân Hiếu (Thái Bình) 10:20 - 12:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Quỳnh Côi Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Mạnh Hùng (Thái Bình) 16:50 - 19:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Dũng Dung 11:00 - 13:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Thị Trấn Sơn Dương Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Thanh Thủy - Thái Nguyên 15:00 - 17:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 35 chỗ 60.000
Dũng Hiền 06:00 - 10:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Giáp Bát Bến xe Quảng Xương Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Vĩnh Quang 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Sầm Sơn Xe VIP 9 chỗ 180.000
Trung Hà 09:10 - 13:40
Thời gian: 04:30
Bến xe Giáp Bát Phố Môi - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Đông Sỹ 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Lê Hồng Phong, Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Thành Vân (Thanh Hóa) 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Thanh Hoá - Yên Định Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hải Hà 08:00 - 10:35
Thời gian: 02:35
Bến xe Giáp Bát Lèn Giường nằm 44 chỗ 90.000
Hải Hà 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bỉm Sơn Giường nằm 44 chỗ 90.000
Thắng Nguyệt 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Xuân Long 19:45 - 07:45
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Vân Khôi 15:00 - 07:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 310.000
Minh Vương 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Trần Toàn 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Tiệp Mai 05:00 - 09:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Giáp Bát Hữu Nghị Quan Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Chính Ánh 14:00 - 18:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 90.000
Tiệp Mai 05:00 - 08:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Hoàng Long (Nam Định) 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Quất Lâm -Giao Thuỷ Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hồng Hạnh 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Giáp Bát Nghĩa Hưng, Nam Định Giường nằm 40 chỗ 70.000
Chỉnh Luân 14:30 - 17:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe khách Thịnh Long Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Tiều Bích 17:15 - 19:55
Thời gian: 02:40
Bến xe Giáp Bát Nghĩa Hưng Nam Định Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Hải Thắng 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Minh tuấn (Ninh Bình) 16:00 - 19:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Giáp Bát Vp Ninh Bình Ghế ngồi 28 chỗ 70.000